Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Як можна довести на досліді хімічний склад метану?  Підпалимо метан, зібраний у циліндрі, або опустимо газовідвідну трубку з полум'ям метану у скляний циліндр. З часом на стінках циліндру утвориться волога. Добавимо в циліндр вапняної води; стікаючи по стінках циліндра, вона каламутнішає. Отже, внаслідок горіння метану виділяється вода і вуглекислий газ. Ці продукти утворюються з Карбону і Гідрогену, що є у складі метану.

Реація горіння метану:

CH4 + 2O2 -> CO2 + H2O

Помутніння вапняної води спричиняє кальцій карбонат, що утворюється під час реакції вуглекислого газу з розчином кальцій гідроксиду:

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓+ H2O

 

Вправа 2. Який тип зв’язків існує між атомами в молекулі метану?

Ковалентний неполярний.

 

Вправа 3. Складіть структурну формулу метану.

    Н    
       
Н С Н
       
    Н    

Що позначає риска у структурній формулі речовини? Ковалентний зв'язок.

 

Вправа 4. Завдяки якій властивості метану його можна спостерігати у вигляді бульбашок на поверхні заболочених водойм? Метан малорозчинний у воді.

 

Вправа 5. У які реакції вступає метан? Метан вступає в реакції окиснення (повне, неповне), хлорування.

Напишіть рівняння, визначте типи реакцій.

Реакція повного окиснення (горіння), продукти реакції: карбон (IV) оксид (вуглекислий газ) й вода:

CH4 + 2O2 -> CO2+ 2H2O; ∆H=-890 кДж/моль

Тип реакції: екзотермічна, заміщення.

Реакція неповного окиснення, продукти реакції: карбон (ІІ) оксид (чадний газ) або вуглець (сажа) й вода:

CH4 + O2 -> C + 2H2O

Тип реакції: окисно-відновна, заміщення.

2CH4 + 3O2 -> 2CO + 4H2O

Тип реакції: окисно-відновна, заміщення.

Реакція хлорування, відбувається за освітлення або нагрівання, продукти реакції: хлоропохідні метану і гідроген хлорид:

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl 

              хлорометан 

CH3Cl + Cl2 -> CH2Cl2 + HCl,

              дихлорометан

CH2Cl2 + Cl2 -> CHCl3 + HCl

              трихлорометан

CHCl3 + Cl2 -> CCl4 + HCl

               тетрахлорометан

Сумарне рівняння повного хлорування метану:

CH4 + 4Cl2 -> CCl4 + 4HCl

Тип реакції: заміщення.

У реакціях заміщення в органічній хімії атом одного елемента в молекулі заміщається на атом іншого елемента, при цьому, на відміну від таких реакцій у неорганічній хімії, реагенти й продукти — складні речовини.

 

Вправа 6. Позначте речовини, що утворюються в результаті неповного згоряння метану:

А карбон (ІV) оксид і вода

Б вуглець і вода

В карбон (ІІ) оксид і вода

Г карбон (ІІ) оксид і водень

 

Вправа 7. Поясніть, виходячи з рівняння реакції горіння метану, чому його використовують як паливо.

CH4 + 2O2 -> CO2+ 2H2O; ∆H=-890 кДж/моль. Екзотермічна реакція, що супроводжується виділенням великої кількості теплоти. Отже, завдяки теплоті, що виділяється внаслідок згоряння метану, використовується як паливо.

 

Додаткові завдання

Вправа 8. Метан можна синтезувати з простих речовин. Складіть рівняння реакції.

C + H2 -> CH4

Чи має вона практичне значення? Добування метану у промисловості.

 

Вправа 9. Складіть електронну формулу хлорометану.

    Н    
    ..    
Н : С : Cl
    ..    
    Н    

Інші завдання дивись тут...