Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Які сполуки називають насиченими вуглеводнями? Сполуки, у яких валентності атомів Карбону повністю насичені атомами Гідрогену.

 

Вправа 2. Які сполуки називають гомологами?  Сполуки, що мають подібну будову молекул і подібні хімічні властивості й різняться між собою за складом на одну чи кілька груп CH2, називають гомологами.

Наведіть приклади (назви, молекулярні формули сполук). 

Назви гомологів

метану

молекулярні формули

сполук

Етан C2H6
Пропан C3H8
Бутан C4H10
Пентан C5H12
Гексан C6H14
Гептан C7H16
Октан C8H18
Нонан C9H20
Декан C10H22

Вправа 3. Наведіть загальну формулу гомологів метану. CnH2n+2

 

Вправа 4. Складіть молекулярну, структурну (скорочену) формули гомолога метану, що містить 12 атомів Карбону. Загальна формула гомологів метану CnH2n+2, де n-число атомів Карбону. При n=12,  молекулярна формула гомологу метану С12H26 і скорочена структурна формула CH3(CH2)10CH3

 

Вправа 5. Як називається насичений вуглеводень, що має відносну молекулярну масу 114? 72?

Загальна формула насичених вуглеводнів CnH2n+2

відносна

молекулярна маса 

114

відносна

молекулярна маса 

72

Mr(CnH2n+2)=114,

12n+2n+2=114,

14n=114-2,

14n=112,

n=8

С8Н18 - октан

Mr(CnH2n+2)=72,

12n+2n+2=72,

14n=72-2,

14n=70,

n=5

С5Н12 - пентан

Вправа 6. Укажіть, які зі структурних формул відповідають гексану. А, Б.

 

Вправа 7. Чи можна змити водою нафтову пляму з тканини? Ні. Основою хімічного складу нафти є насичені вуглеводні, а вони не розчиняються у воді.

 

Вправа 8. Поясніть, чи існує залежність між агрегатним станом гомологів метану і їхньою відносною молекулярною масою. Агрегатний стан речовин гомологічного ряду метану змінюється поступово від газуватого через рідкий до твердого зі збільшенням атомів Карбону в молекулі, тому зі збільшенням числа атомів Карбону гомологічного ряду метану збільшується їхня відносна молекулярна маса.

 

Вправа 9. Назвіть спільні й відмінні ознаки гомологів.

Спільні: подібна будова, хімічні властивості, бо є представниками одного класу. 

Відмінні: довжина карбонового ланцюга, тобто різняться на одну або декількі груп -СН2-. 

 

Вправа 10. Яка хімічна реакція властива насиченим вуглеводням? Реакція горіння.

Наведіть приклади хімічних рівнянь.

СH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

2C2H6 + 7O2 -> 4CO2 + 6H2O

C3H8 + 5O2 -> 3CO2 + 4H2O

2C4H10 + 13O2 -> 8CO2 + 10H2O

 

Вправа 11. Парафін для свічок складається переважно з гомолога метану, що містить у молекулі 25 атомів Карбону. Складіть молекулярну формулу сполуки та рівняння реакції її горіння.

Загальна формула гомологів метану CnH2n+2, де n-число атомів Карбону. При n=25,  молекулярна формула гомологу метану С25H52

C25H52 + 38O2 -> 25CO2 + 26H2O 

 

Додаткові завдання

Вправа 12. Намалюйте графік зміни температури кипіння гомологів метану. Продовжіть графік пунктиром. Яку температуру кипіння можна припустити для сполуки складу C14H30Крок ряду (різниця температури двох сусідніх гомологів) приблизно 200С, температура кипіння С10Н22 1740С, тому для сполуки складу С14Н30 можна припустити температуру кипіння 2540С (174+420=254)  

 

Вправа 13. Користуючись довідником, спробуйте виявити закономірність у зміні густини в ряду гомологів метану. Зі збільшенням числа атомів Карбону в молекулах речовин гомологічного ряду метану, починаючи з пентану, збільшується їхня густина.

 

Вправа 14. Проаналізуйте дані, наведені в таблиці 8. Яким чином теплота згоряння пов’язана зі складом молекул насичених вуглеводнів? Зі збільшенням числа атомів Карбону (довжини карбонового ланцюга) збільшується молекулярна маса речовин, тому збільшується кількість енергії, що необхідна для кипіння або випаровування речовин.

 

Вправа 15. Чому, на вашу думку, в побутових газових балонах використовують пропан-бутанову суміш, а не метан?  Пропан і бутан - це гази, що за пониженого тиску легко зріджуються.

 

Вправа 16. Як уникнути утворення кіптяви на посуді під час приготування їжі на газовій плиті? Під час горіння природного газу вміст кисню у приміщенні зменшується. Тому треба провітрювати кухню, тримати відчиненою кватирку, встановлювати електричні витяжки, час від часу перевіряти тягу димарів. 

У разі нестачі кисню метан окиснюється неповністю, тоді в газовій конфорці кухонної плити його полум'я набуває жовтого забарвлення завдяки розжареним часточкам вуглецю, а на посуді утворюється кіптява.  

Інші завдання дивись тут...

  • ляля
    Клас
    7 лютого 2018 09:00