Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Якi сполуки належать до класу спиртів? Органічні сполуки, у складі молекул яких є одна або кілька гідроксильних груп.

 

Вправа 2. Поясніть, на якій властивості етанолу ґрунтується його застосування у вигляді пального. Етанол горить із виділення великої кількості теплоти.

Складіть рівняння реакції.

C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O, ∆H<0

 

Вправа 3. Поясніть шкідливість вживання алкоголю. Діє як отрута на всі системи організму людини. У молодих людей захворювання на алкоголізм розвивається швидше, оскільки швидше відбуваються процеси обміну.

 

Вправа 4. Обчисліть, чи вистачить кисню об’ємом 112 л для повного окиснення етанолу кількістю речовини 2 моль. 

Відомо: ν(C2H5OH)=2 моль. Знайти: чи вистачить 112 л кисню?  

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

   2 моль   х л

   C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

   1 моль     67,2 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль етанолу С2H5OH з 3 моль кисню О2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 л ). 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

2 моль / 1 моль = х л / 67,2 л, звідси

х л • 1 моль = 2 моль • 67,2 л

х = 2 моль • 67,2 л : 1 моль

х = 134,4 л.

134,4 л > 112 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: C2H5OH+3O2=2CO2+3H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль етанолу С2H5OH з 3 моль кисню О2, кількість речовин кисню утричі більша, ніж кількість речовини етанолу. Отже, якщо в реакцію вступає 2 моль етанолу, то вступить кисень утричі більшою кількістю речовини, тому

v(O2)=3v(С2Н5ОН)=32 моль=6 моль.

Знаходимо об'єм кисню кількістю речовини 6 моль за формулою V=v•VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(O2)=v(O2)•VM=6 моль•22,4 л/моль=134,4 л.

134,4 л > 112 л.

Відповідь: Не вистачить.

Інші завдання дивись тут...