Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. До якого класу сполук належить глiцерол? Спиртів.

 

Вправа 2. Порiвняйте склад i властивостi етанолу й глiцеролу. Етанол  - одноатомний спирт, а гліцерол - триатомний спирт, їхні молекули різняться кількістю гідроксильних груп. На відміну від етанолу, гліцерол взаємодіє з гідроксидами лужних і важких металічних елементів.

Чим зумовлена вiдмiннiсть мiж цими сполуками? Наявністю одної і трьох гідроксильних груп.

 

Вправа 4. У двох пробiрках мiстяться етанол i глiцерол. Як хiмiчним шляхом розрiзнити цi рiдини? За допомогою якісної реакції на багатоатомні спирти, яка полягає у взаємодії гліцеролу зі свіжовиготовленим осадом купрум (ІІ) гідроксиду, в результаті реакції утворюється прозорий розчин синього кольору.

 

Вправа 5. Чи вiдомий вам глiцерол iз побутового застосування? Розкажіть про це. Використовується як добавка до мила, добавка до напоїв, основа мазей.

 

Вправа 6. Трускавецька мiнеральна вода «Юзя» мiстить глiцерол. Здавна мiсцевi дiвчата вмиваються нею «для краси». На яких властивостях, на вашу думку, заснована дiя цiєї води? Завдяки гігроскопічності гліцерол використовується як зм'якшувальний засіб. 

 

Додаткові завдання

Вправа 7. Двохатомний спирт етиленглiколь має формулу

CH2—CH2

 |       |

 OH   OH

Поміркуйте, чи є гомологами гліцерол і етиленгліколь. 

Гомологи відрізняються за складом молекул на одну чи декілька груп атомів СН2.

етиленгліколь гліцерол

CH2—CH2        

 |       |  

 OH   OH

CH2—CH—СН2          

 |      |      |     

ОН   ОН    ОН

Молекули етиленгліколю й гліцеролу різняться на групу атомів СН-ОН.

Інші завдання дивись тут...