Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Складіть загальну схему виробництва цукру. Виробництво цукру полягає у виділенні сахарози із природної сировини, наприклад, цукрового буряку, очищенні та кристалізації продукту.

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ.

1. Зважування коренеплодів і визначення їх цукристості. 

2. Механічна обробка коренеплодів (миють, подрібнюють).

3. Вимивання сахарози гарячою водою (добре розчинна сахароза переходить у розчин).

4. Обробка вапняним молоком (вапняне молоко - безбарвний прозорий розчин гашеного вапна Са(ОН)2).

5. Обробка вуглекислим газом.

6. Випарювання води й кристалізація сахарози.

7. Висушування й фасування цукру.

 

Вправа 2. Чи належить виробництво цукру до хiмiчних виробництв? Не належить. Цукор не синтезують, оскільки він знаходиться в природній сировині в готовому вигляді, а добувають механічними і фізичними процесами, а хімічну взаємодію використовують тільки для одержання чистого цукру. 

Щоб очистити розчин його обробляють вапняним молоком:

С12Н22О11 + Cа(OН)2 → С12Н22О11CаО + Н2О

Кальцій гідроксид реагує з органічними кислотами та іншими речовинами, утворюючи малорозчинні сполуки, а сахароза — добре розчинний кальцій сахарат.

Потім крізь профільтрований розчин пропускають вуглекислий газ.  У розчині, крім кальцій сахарату, міститься ще Ca(OH)2, тому кальцій сахарат і кальцій гідроксид взаємодіють з вуглекислим газом, у результаті чого випадає осад кальцій карбонату й утворюється розчин сахарози:

С12Н22О11CаО + СО2 → С12Н22О11 + CаСО3

Сa(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

 

Вправа 3. Чому цукроваріння належить до сезонних виробництв, адже коренеплоди можна зберігати протягом усієї зими? При тривалому зберіганні коренеплодів втрачається цукристість, тому на цукрових заводах стараються переробляти коренеплоди якомога швидше, як тільки зберуть урожай, щоб отримати максимальну кількість цукру.

 

Вправа 4. Укажіть масову частку цукру у склянцi чаю (250 мл), в яку поклали двi чайнi ложки цукру (по 8 г у кожнiй):

А 7,8 % Б 12,8 % В 3,2 % Г 6,4 %

Відомо: m(розчину)=250 г, m(цукру)=28 г=16 г. Знайти: w(цукру)-?

Розв'язування:

Знаходимо масову частку розчиненої речовини (цукру) в розчині за формулою:

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))100%.

m(CH3COOH)=(m(речовини)/m(розчину))100%=(16 г : 250 г)100%=6,4%.

Відповідь: 6,4%

Інші завдання дивись тут...