Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Сформулюйте означення амінокислот, виходячи з їхнього хімічного складу. Амінокислоти — органічні сполуки, до складу молекул яких входять аміногрупи –NH2 й карбоксильні групи –COOH.

 

Вправа 2. Чим, на вашу думку, зумовлюється багатоманітність амінокислот? Їх ізомерією, що пов'язана з положенням аміногрупи у вуглеводневому залишку та ізомерією вуглеводневого залишку.

 

Вправа 3. Яка причина амфотерності амінокислот? Наявність основних аміногруп та кислотних карбоксильних груп.

 

Вправа 4. Чому амінокислоти називають «цеглинками» білків? Бо молекули білків побудовані із залишків молекул амінокислот. Білки є полімерами, мономерами яких є амінокислоти. 

 

Вправа 5. Яка властивість амінокислот лежить в основі утворення білків? Утворення поліпептидів із багатьох молекул амінокислот.

Молекули амінокислот вступають одна з одною у взаємодію, при цьому аміногрупа однієї амінокислоти взаємодіє з карбоксильною групою іншої амінокислоти, утворюючи міцні специфічні хімічні зв’язки (пептидні), які зв’язують залишки амінокислот у білковому полімерному ланцюжку

 

Вправа 6. Схарактеризуйте значення амінокислот, використовуючи знання з курсу біології людини.

Біологічна роль амінокислот:

- йдуть на синтез білків організму;

- використовуються в енергетичному обміні;

- беруть участь у регуляції обміну речовин.

З’ясуйте, які продукти містять найбільше незамінних амінокислот. Білки тваринного походження, зазвичай містять усі незамінні амінокислоти (м'ясні й молочні продукти, яйця, риба й морепродукти), а рослинні білки бідніші на вміст незамінних амінокислот (бобові, зернові рослини). 

Інші завдання дивись тут...