Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 Як ви розумієте поняття «матерія»? Матерія  це увесь світ, що нас оточує, з усією різноманітністю його існування і перетворень. Невід’ємною властивістю існування матерії є рух. 

Які форми руху матерії вам відомі? Фізична, хімічна й біологічна форми руху матерії.

 

Вправа 2 Поясніть суть хімічної форми руху матерії на конкретному прикладі

Хімічна форма руху матерії пов’язана зі сполученням атомів між собою й утворенням речовин і розпадом речовин на атоми, з яких під час хімічних реакцій утворюються нові речовини. Виявилося, що всі функції та процеси, які відбуваються в живому організмі, можна викласти мовою хімії у вигляді конкретних хімічних реакцій. Прикладом може бути гідроліз жирів, білків і вуглеводів. 

 

Вправа 3 Порівняйте склад сучасного й первісного повітря. Склад сучасного повітря: азот N2, кисень O2, аргон Ar і інші гази. У повітрі є ще пил, водяна пара і домішки різних газів: SO2, СН4, NН3, CO тощо.  Первісна атмосфера (кілька мільярдів років тому) складалася з карбон (ІV) оксиду CO2, азоту N2 і водяної пари Н2O, а з появою зелених рослин в атмосфері з’явився кисень O2

Яка причина зміни складу? Хімічна еволюція.

 

Вправа 4 Схарактеризуйте водну оболонку Землі. Моря й океани містять основну частину води — 97,3 %. Це солона вода; крім Оксигену й Гідрогену — складників самої води — у ній у великій кількості є Хлор, Натрій, Магній, Сульфур, Калій, Бром, Карбон. Морська вода непридатна для вживання. А прісної води на Землі мало, лише 2,7%

Розкрийте її роль у природі. Вода стала первісним середовищем для еволюції органічного світу. Вона входить до складу всіх живих істот. 

 

Вправа 6 Що являє собою біосфера? Біосфера — оболонка планети Земля, що охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину земної кори.

Оцініть уплив людини на стан біосфери. Людина своєю діяльністю часто-густо погіршує стан тієї чи тієї частини біосфери, через що виникають екологічні конфлікти, в основі яких лежать реальні хімічні процеси.

 

Вправа 7 Обґрунтуйте місце хімії серед наук про природу. Усі природничі науки вивчають природу, але з різних боків, тому хімія серед наук про природу посідає місце між фізикою і біологією, водночас тісно пов'язана з іншими природничими науками: астрономією, екологією, геологією, географією.

Інші завдання дивись тут...