Інші завдання дивись тут...

Реактиви: розчин етанової кислоти, натрій карбонат, порошок або стружка магнію, розбавлений розчин натрій гідроксиду, забарвлений фенолфталеїном, індикаторний папір або розчини індикаторів

Дослід 1

Дія етанової кислоти на індикатори

До розчину етанової кислоти добаляємо розчин лакмусу чи метилового оранжевого.

Як змінилося забарвлення розчину? Розчин став червоний за наявності лакмусу чи рожевий за наявності  метилового оранжевого 

Що це засвідчує? Про кисле середовище етанової кислоти. Наявність йонів Гідрогену, які утворюються під час дисоціації її молекул, є причиною зміни забарвлення індикатора:

CH3COOH  CH3COO- + H+

Дослід 2

Взаємодія етанової кислоти з основами

До розчину натрій гідроксиду, забарвленого фенолфталеїном, по краплинах добавляємо розчин етанової кислоти до знебарвлення розчину фенолфталеїну.

Що підтверджує цей дослід? Що лужне середовище змінилося на нейтральне. Взаємодія етанової кислоти з основами є реакцією нейтралізації. 

Напишіть рівняння реакції.

NaOH + CH3COOH -> CH3COONa + H2O

Дослід 3

Взаємодія етанової кислоти з металами

У пробірку з розбавленим розчином етанової кислоти поміщаємо стружку магнію. Спостерігаємо виділення газу.

Який газ виділяється? Водень

Складіть рівняння реакції у молекулярній та йонній формах.

2CH3COOH + Mg →  Mg(CH3COO)2 + Н2

2СH3COOH + Mg2+  Mg2+ + 2CH3COO + H2

Дослід 4

Взаємодія етанової кислоти із солями

У пробірку з розчином етанової кислоти добавляємо сіль кислоти, слабшої за етанову, наприклад натрій карбонат. Спостерігаємо виділення газу.

Який газ виділяється? Вуглекислий газ

Напишіть рівняння реакції у молекулярній та йонній формах.

2CH3COOH + Na2CO3 →  2CH3COONa + H2O + CO2

2СH3COOH + 2Na+ + CO32-  2CH3COO- + 2Na+ + H2O + CO2

2СH3COOH + CO32-  2CH3COO- + H2O + CO2

Інші завдання дивись тут...