Інші завдання дивись тут...

Вправа 92. Сформулюйте визначення електролітів і неелектролітів. Речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм, називають електролітами, а речовини, що не проводять струм ані в розчині, ані в розплаві, — неелектролітами.

Наведіть приклади речовин.

Електроліти: солі (кухонна сіль NaCl, сода Na2CO3, калійна селітра KNO3), кислоти (нітратна HNO3, хлоридна HCl, сульфатна H2SO4), основи (калій гідроксид KOH, натрій гідроксид NaOH, барій гідроксид Ba(OH)2), основні оксиди (Na2O, Li2O, CaO)

Неелектроліти: прості речовини (мідь Cu, залізо Fe, кисень О2, азот N2, водень H2), органічні речовини (цукор, етиловий спирт, бензин).

 

Вправа 93. Що таке електролітична дисоціація? Процес розпаду речовини на йони під час розчинення у воді або плавлення називають електролітичною дисоціацією. Чи можуть під час розчинення електроліту у воді утворитися тільки катіони або тільки аніони? Ні, не можуть. Чому? Бо електроліти складаються  із заряджений частинок двох типів: з позитивно (катіонів) й негативно (аніонів) заряджених йонів, на які вони дисоціюють.

 

Вправа 94. Випишіть із тексту параграфа основні положення теорії електролітичної дисоціації: 

1) щодо розпаду електролітів на йони;  Електроліти під час розчинення у воді (або розплавлення) дисоціюють на йони, що вільно рухаються.

2) щодо руху йонів у електричному полі. Під дією електричного поля позитивно заряджені йони (катіони) спрямовано рухаються до негативного електрода (катода), а негативно заряджені йони (аніони) — до позитивного електрода (анода).

 

Вправа 95. Із наведеного переліку NaI, HBr, O2, СH4, CaCl2, KOH, H2SO4, C12H22O11 (цукор) випишіть окремо формули речовин, що є:

а)  електролітами б) неелектролітами
 NaI, HBr, CaCl2, KOH, H2SO4  O2, СH4, C12H22O11

Належність речовини до електролітів чи неелектролітів визначається типом її хімічного зв'язку. Електролітами є сполуки з йонним або дуже полярним ковалентним зв'язками, а неелектролітами - з неполярним або слабополярним ковалентними зв'язками.

 

Вправа 96. Яка кількість речовини частинок утвориться в разі розчинення у воді таких речовин кількістю речовини 1 моль: а) гідроген хлорид; б) калій йодид; в) кальцій бромід; г) магній нітрат? Складіть рівняння електролітичної дисоціації цих речовин.

а) HCl = H++ Cl-. Утвориться 1 моль катіонів Гідрогену H+ і 1 моль аніонів кислотного залишку Cl-, разом 2 моль.

б) KI = K++ I-Утвориться 1 моль катіонів Калію K+ і 1 моль аніонів кислотного залишу I-, разом 2 моль.

в) CaBr2 = Ca2++ 2Br-Утвориться 1 моль катіонів Кальцію Ca2+ і 2 моль аніонів кислотного залишку Br-, разом 3 моль.

г) Mg(NO3)2 = Mg2+ + 2NO3-Утвориться 1 моль катіонів Магнію Mg2+ і 2 моль аніонів кислотного залишку NO3-, разом 3 моль.

.

Вправа 97. Чому не можна ремонтувати електропроводку, стоячи у воді або на вологій поверхні? Бо у водопровідній воді розчинені солі, тобто електроліти, тому наявні йони - заряджені частинки, що вільно рухаються і під впливом електричного поля цей рух стає впорядкованим (виникає електричний струм).

 

Вправа 98. Як ви вважаєте, чому розчин гідроген хлориду у воді проводить електричний струм, а розчин гідроген хлориду в бензині — ні? Вода є полярним розчинником, а бензин - ні. Гідроген хлорид - молекулярна сполука з дуже полярним ковалентним зв'язком, тому добре розчиняється у воді, й у розчині, під дією молекули води, хлоридна кислота дисоціює на йони - заряджені частинки, тому такий розчин проводить електричний струм. У бензині гідроген хлорид не дисоціює, в неполярному  розчиннику не утворюються йони, тому він не проводить електричний струм.

 

Вправа 99*. У разі деяких захворювань лікарі рекомендують «поповнити організм електролітами». У який спосіб це можна здійснити? Розпад електролітів на йони та їх переміщення під дією постійного електричного струму використовують як фізіотерапевтичний метод лікування — електрофорез. Це введення лікарських препаратів крізь непошкоджену шкіру або слизові оболонки, коли одночасно поєднується дія гальванічного струму та лікарського препарату.

Інші завдання дивись тут...