Інші завдання дивись тут...

Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти.

Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності,

а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, що є на форзаці підручника.

Зеленим кольором даються пояснення.

Вправа 146. За яких умов відбуваються реакції йонного обміну в розчині? Реакції йонного обміну в розчинах відбуваються, якщо в результаті реакції утворюється слабкий електроліт (вода або нерозчинні речовини) або неелектроліт (гази).

Наведіть по одному прикладу для кожного випадку.

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

ВаCl2 + K2SO4 = BaSO4↓ + 2KCl

K2S + 2HCl = 2KCl + H2S↑

 

Вправа 147. Які реакції називають реакціями нейтралізації? Реакція між основою і кислотою з утворенням солі та води, називається реакцією нейтралізації.

Хімічна суть реакцій нейтралізації полягає у сполученні йонів H+ і OH у молекулу слабкого електроліту — води.

 

Вправа 148. Cкладіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння для схем:

а) Ва(OH)2 + HCl →;

Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (луг Ba(OH)2, розчиннa сіль BaCl2, сильна кислота HCl)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади, гази, слабкі електроліти H2О, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

Ba2+ + 2OH- + 2H+ + 2Cl- = Ba2+ + 2Cl- + 2H2O

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Ba2+ i Cl-.

H+ + 2OH- = H2O

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано гідроксид-іон ОН, а після нього катіон Гідрогену Н+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

 

б) K2S + H2SO4 →;

K2S + H2SO4 = K2SO4 + H2S

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (розчинні солі K2S, K2SO4, сильна кислота H2SO4)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади, гази H2S, слабкі електроліти, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

2K+ + S2- + 2H+ + SO42- = 2K+ + SO42- + H2S

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  K+ i SO42-.

2H+ + S2- = H2S

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано сульфід-аніон S2-, а після нього катіон Гідрогену Н+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

 

в) ВаCl2 + MgSO4 →;

BaCl2 + MgSO4 = MgCl2 + BaSO4

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (розчинні солі BaCl2, MgSO4, MgCl2)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади BaSO4, гази, слабкі електроліти, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

Ba2+ + 2Cl- + Mg2+ + SO42- = Mg2+ + 2Cl- + BaSO4

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях Mg2+ i Cl-.

Ba2+ + SO42- = BaSO4

 

г) FeCl2 + NaOH →;

FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (луг NaOH, розчинні солі FeCl2, NaCl)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади Fe(OH)2, гази, слабкі електроліти, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

Fe2+ + 2Cl- + 2Na+ + 2OH- = Fe(OH)2 + 2Na+ + 2Cl-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях Na+ i Cl-.

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2

 

д) HNO3 + Ba(OH)2 →;

2HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (луг Ba(OH)2, розчинна сіль Ba(NO3)2, сильна кислота HNO3)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади, гази, слабкі електроліти H2О, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

2H+ + 2NO3- + Ba2+ + 2OH- = Ba2+ + 2NO3-  + 2H2O

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Ba2+ i NO3-.

2H+ + 2OH- = 2H2O

Усі коефіцієнти виявилися кратними, тому поділимо їх на відповідне число (два).

H+ + OH- = H2O

 

е) AgNO3 + K3PO4 →;

3AgNO3 + K3PO4 = 3KNO3 + Ag3PO4

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (розчинні солі AgNO3, K3PO4, KNO3)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади Ag3PO4, гази, слабкі електроліти, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

3Ag+ +  3NO3- + 3K+ + PO43- = 3K+ + 3NO3- + Ag3PO4

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  K+ i NO3-.

3Ag+ + PO43- = Ag3PO4

 

є) BaCO3 + HCl →;

BaCO3+ 2HCl = BaCl2 + CO2 + H2O

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (розчинна сіль BaCl2, сильна кислота HCl)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади, гази CO2, слабкі електроліти BaCO3, H2O, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

BaCO3+ 2H+ + 2Cl- = Ba2+ + 2Cl- +  CO2 + H2O

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Cl-.

BaCO3 + 2H+ = Ba2+ +  CO2 + H2O

 

ж) Fe(OH)3 + H2SO4 →;

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (розчиннa сіль Fe2(SO4)3, сильна кислота H2SO4)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади Fe(OH)3, гази, слабкі електроліти H2О, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

 2Fe(OH)3 + 6H+ + 3SO42- = 2Fe3+3SO42-+ 6H2O

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях SO42-.

2Fe(OH)3 + 6H+ + 3OH+ =2Fe3+ + 6H2O  

 

з) Na2S + HCl →;

Na2S+ 2HCl = 2NaCl + H2S

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (розчинні солі Na2S і NaCl, сильна кислота HCl)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади, гази H2S, слабкі електроліти, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

2Na+ + S2- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- +  H2S

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Na+ i Cl-.

2H+ + S2- = H2S

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано сульфід-аніон S2-, а після нього катіон Гідрогену Н+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

 

и) AgNO3 + АlCl3 →;

3AgNO3 + AlCl3 = Al(NO3)3 + 3AgCl

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (розчинні солі AgNO3, AlCl3, Al(NO3)3)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади AgCl3, гази, слабкі електроліти, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

3Ag+ +  3NO3- + Al3+ + 3Cl- = Al3+ + 3NO3- + 3AgCl

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Al3+ i NO3-.

3Ag+ + 3Cl- = 3AgCl

Усі коефіцієнти виявилися кратними, тому поділимо їх на відповідне число (три).

Ag+ + Cl- = AgCl

 

і) Аl(OH)3 + HCl →;

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (сильна кислота HCl3, розчиннa сіль AlCl3)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади Al(OH)3, гази, слабкі електроліти H2О, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

Al(OH)3 + 3H+ + 3Cl-Al3+3Cl- +  6H2O

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Cl-.

Al(OH)3 + 3HAl3++  6H2O

 

к) Na2SO3 + Pb(NO3)2 →;

Na2SO3 + Pb(NO3)2 = 2NaNO3 + PbSO3

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (розчинні солі Na2SO3, Pb(NO3)2, NaNO3)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади PbSO3, гази, слабкі електроліти, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

2Na+ + SO32- + Pb2+ + 2NO3- = 2Na+ + 2NO3- + PbSO3

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях  Na+ i NO3-.

Pb2+ + SO32- = PbSO3

Хоча в повному йонному рівнянні спочатку записано сульфіт-аніон SO32-, а після нього катіон Плюмбуму Pb2+, загальноприйнято розпочинати запис скорочених йонних рівнянь з катіонів.

 

л) NaOH  +  FeCl3 →;

3NaOH + FeCl3 = Fe(OH)3 + 3NaCl

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (луг NaOH, розчинні солі FeCl3, NaCl)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади Fe(OH)3, гази, слабкі електроліти, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

3Na+ + 3OH- + Fe3+ + 3Cl- = Fe(OH)3 + 3Na+ + 3Cl-

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях Na+ i Cl-.

Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3

 

м) CaCO3  +  HNO3 →.

CaCO3+ 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Спершу за таблицею розчинності визначаємо розчинні сполуки, а потім - які з них є сильними електролітами (сильна кислота HNO3, розчинна сіль Ca(NO3)2)Сильні електроліти подаємо йонами, на які вони дисоціюють, а інші речовини (осади CaCO3, гази CO2, слабкі електроліти H2O, оксиди тощо) — залишаємо у молекулярній формі.

CaCO3↓ + 2H+ + 2NO3- = Ca2+ + 2NO3- + H2O + CO2

З обох частин отриманого рівняння вилучаємо (підкреслені) однакові йони в однакових кількостях NО3-.

CaCO3↓ + 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2

 

Вправа 149. Наведіть по два молекулярні рівняння реакцій, що відповідають таким скороченим йонно-молекулярним рівнянням:

а) H+ + OH = H2O;

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Н+ (HCl, HNO3, H2SO4, HI, HBr) і OH- (LiOH, NaOH, KOH).

1) HCl + NaOH = NaCl + H2O

2) H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O

 

б) 2H+ +  CO32− = CO2↑ + H2O;

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Н+ (HCl, HNO3, HI, HBr) і CO32+ (Li2CO3, Na2CO3, K2CO3).

1) 2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + CO2↑ + H2O

2) 2HNO3 + K2CO3 = 2KNO3 + CO2 + H2O

в) CO32− + Ca2+ = CaCO3↓;

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони CO32+ (Li2CO3, Na2CO3, K2CO3) i Ca2+ (CaCl2, CaBr2, CaI2, Ca(NO3)2).

1) Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 + 2NaCl

2) K2CO3 + Ca(NO3)2 = CaCO3 + 2KNO3

 

г) Fe3+  +  3OH  =  Fe(OH)3↓;

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Fe3+ (FeCl3, FeBr3, Fe2(SO4)3, Fe(NO3)3) і OH- (KOH, NaOH, Ba(OH)2).

1) FeCl3 + 3KOH = Fe(OH)3 + 3KCl

2) Fe(NO3)2 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaNO3

 

д) Pb2+  +  S2–  =  PbS↓;

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Pb2+ (Pb(NO3)2) і S2- (Li2S, Na2S, K2S).

1) Pb(NO3)2 + Na2S = PbS + 2NaNO3

2) Pb(NO3)2 + K2S = PbS + 2KNO3

 

е) Ва2+ + SO42− = BaSO4.

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Ba2+ (Ba(OH)2, BaCl2, BaBr2, BaF2, BaI2, Ba(NO3)2) і SO42- (H2SO4, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, ZnSO4). Зверніть увагу, що Ва(ОН)2 і H2SO4 сильні електроліти, але у даному випадку не підходять, бо в результаті реакції, крім осаду BaSO4↓, утворюється слабкий електроліт - вода, яка відсутня у скороченому йонно-молекулярному рівнянні. 

1) BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl

2) Ba(OH)2 + Na2SO4BaSO4 + 2NaOH

 

Вправа 150. Наведіть по одному рівнянню реакції, що відповідає кожній схемі перетворень. Складіть молекулярне та йонно-молекулярне рівняння. Пояснення даються у вправі 148. 

а) Сіль  +  сіль →  сіль↓  +  сіль;

Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 + 2NaCl

2Na+ + CO32- + Ca2+ + 2Cl-CaCO3 + 2Na+ + 2Cl-

Ca2+ + CO32-CaCO3

 

б) сильна кислота  +  луг →  сіль  +  вода;

HCl + NaOH = NaCl + H2O

H+ + Cl- + Na+ + OH- = Na+ + Cl- + H2O

H+ + OH- = H2O

 

в) слабка кислота  +  луг →  сіль  +  вода;

H2CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + 2H2O

H2CO3 + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + CO32- + 2H2O

H2CO3 + 2OH- = CO32- + 2H2O

 

г) сильна кислота  +  слабка основа →  сіль  +  вода;

2HCl + Fe(OH)2 = FeCl2 + 2H2O

2H+ + 2Cl- + Fe(OH)2 = Fe2+ + 2Cl- + 2H2O

2H+ + Fe(OH)2 = Fe2+ + 2H2O

 

д) сильна кислота  +  луг →  сіль↓  +  вода;

H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2H2O

2H+ + SO42- + Ba2+ + 2OH-BaSO4 + 2H2O

 

е) сіль  +  сильна кислота →  сіль  +  слабка кислота.

Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2S

2Na+ + S2- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + H2S

2H+ + S2- = H2S

 

Вправа 151. Наведіть приклад розчинної у воді солі, під час взаємодії якої як з калій сульфатом, так і з аргентум (I) нітратом утворюється осад. Складіть рівняння цих реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах. 

BaCl2 - розчинна сіль.

1) BaCl2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KCl

Ba2+ + 2Cl- + 2K+ + SO42-BaSO4 + 2K+ + 2Cl-

Ba2+ + SO42-BaSO4

2) BaCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Ba(NO3)2

Ba2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3-2AgCl + Ba2+ + 2NO3-

2Ag+ + 2Cl-2AgCl 

Ag+ + Cl- = AgCl

 

Вправа 152. Назвіть дві розчинні у воді солі різних кислот, під час взаємодії яких із сильною кислотою виділяються газуваті продукти.

Розчинні солі калій сульфід K2S і калій карбонат K2CO3.

K2S + 2HCl = 2KCl + H2S

K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

 

Вправа 153. Доповніть рівняння реакцій, складіть йонно-молекулярні рівняння.

a) MgSO4 + … = …↓ + K2SO4;

MgSO4 + 2KOH = Mg(OH)2 + K2SO4

Mg2+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = Mg(OH)2+ 2K+ + SO42-

Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2

 

б) …  +  HCl  =  …↓  +  HNO3;

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

Ag+ + NO3- + H+ + Cl- = AgCl + H+ + NO3-

Ag+ + Cl- = AgCl

 

в) FeS  +  …  =  FeCl2  +  …↑;

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S

FeS + 2H+ + 2Cl- = Fe2+ + 2Cl- + H2S

FeS + 2H+ = Fe2+ + H2S

 

г) …  +  …  =  Fe(OH)2↓  +  BaSO4↓.

Ba(OH)2 + FeSO4 = Fe(OH)2↓  + BaSO4↓.

Ba2+ + 2OH- + Fe2+ + SO42-Fe(OH)2↓  + BaSO4↓.

 

Вправа 154. Із поданого переліку HCl, NaNO3, Ca(OH)2, MgCl2 випишіть формули речовин, з якими взаємодіє калій гідроксид у водному розчині.

Відповідь: HCl, MgCl2

Складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.

HCl + KOH = KCl + H2O

H+ + Cl- + K+ + OH- = K+ + Cl- + H2O

H+ + OH- = H2O

MgCl2 + 2KOH = Mg(OH)2+ 2KCl

Mg2+ + 2Cl- + 2K+ + 2OH- = Mg(OH)2↓ + 2K++ 2Cl-

Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2 

 

Вправа 155. Із поданого переліку KВr, AgNO3, CaCO3, MgSO4 випишіть формули солей, що взаємодіють із хлоридною кислотою.

Відповідь: AgNO3, CaCO3

Складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

Ag+ + NO3- + H+ + Cl-AgCl + H+ + NO3-

Ag+ + Cl-AgCl

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

CaCO3 + 2H+ + 2Cl- = Ca2+ + 2Cl- + H2O + CO2

CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2 

 

Вправа 156. До розчину аргентум (I) нітрату масою 200 г із масовою часткою солі 0,85% додавали хлоридну кислоту до припинення виділення осаду. Обчисліть масу осаду, що утворився.

Відомо: m(розчину)=200 г; w(AgNO3)=0,85%

Знайти: m(AgCl)-? 

Розв'язування:

Знаходимо масу розчиненої речовини (аргентум нітратув розчині

за формулою: m(речовини)=(w(речовини)m(розчину))/100%

m(AgNO3)=(w(AgNO3)m(розчину))/100%=(0,85%200 г):100%= 1,7 г

І спосіб

Знаходимо кількість речовини за формулою n=m/M, де M=Mr г/моль.

М(AgNO3)=170 г/моль

n(AgNO3)=m(AgNO3)/M(AgNO3)=1,7 г : 170 г/моль=0,01 моль

Записуємо рівняння реакції: AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

За рівнянням реакції n(AgNO3):n(AgCl)=1:1, кількості речовини однакові, тому

n(AgCl)=n(AgNO3)=0,01 моль

Знаходимо масу речовини за формулою m=nM, де М=Mr г/моль.

М(AgCl)=143,5 г/моль

m(AgCl)=n(AgCl)•M(AgCl)=0,01 моль•143,5 г/моль=1,435 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 

М(AgNO3)=170 г/моль, М(AgCl)=143,5 г/моль

За рівнянням реакції n(AgNO3)/1=n(AgCl)/1,

підставимо n(AgNO3)=m(AgNO3):M(AgNO3) і n(AgCl)=m(AgCl):M(AgCl) у це співвідношення: 

m(AgNO3)/M(AgNO3)=m(AgCl)/M(AgCl), звідси

m(AgCl)•М(AgNO3)=m(AgCl)M(AgNO3), тому

m(AgCl)=М(AgCl)•m(AgNO3):M(AgNO3)=143,5 г/моль•1,7 г:170 г/моль=

=1,435 г

Відповідь: m(AgCl)=1,435 г

 

Вправа 157. До розчину, що містить суміш калій сульфіту й натрій хлориду, спочатку додали розчин хлоридної кислоти до припинення виділення газу, а потім — розчин аргентум (I) нітрату. Які йони залишилися в розчині?

Відповідь: залишилися йони К+, Na+, NO3-

Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

NaCl + HCl - не реагують.

K2S + 2HCl = 2KCl + H2S

KCl + AgNO3 = KNO3 + AgCl

K+ + Cl- + Ag+ + NO3- = K+ + NO3- + AgCl

Ag+ + Cl- = AgCl

Під час взаємодії цих речовин у розчині відбулося звязування йонів Ag+ і Cl- з утворенням осаду AgCl, а в розчині залишилися йони К+ і NO3-.

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

Na+ + Cl- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgCl

Ag+ + Cl- = AgCl

Під час взаємодії цих речовин у розчині відбулося звязування йонів Ag+ і Cl- з утворенням осаду AgCl, а в розчині залишилися йони Na+ і NO3-.

 

Вправа 158. До хлоридної кислоти додавали кальцій карбонат до припинення виділення газу. У результаті утворився розчин кальцій хлориду масою 500 г із масовою часткою солі 0,333  %. Обчисліть масу гідроген хлориду в початковому розчині.

Відомо: m(розчину)=500 г; w(CaCl2)=0,333%

Знайти: m(HCl)-? 

Розв'язування:

Знаходимо масу розчиненої речовини (кальцій хлоридув розчині

за формулою: m(речовини)=(w(речовини)m(розчину))/100%

m(CaCl2)=(w(CaCl2)m(розчину))/100%=(0,333%500 г):100%= 1,665 г

І спосіб

Знаходимо кількість речовини за формулою n=mM, де M=Mr г/моль. 

М(CaCl2)=111 г/моль

n(CaCl2)=m(CaCl2)/M(CaCl2)=1,665 г : 111 г/моль=0,015 моль

Записуємо рівняння реакції: 2HCl +CaCO3= CaCl2 + H2O + CO2

За рівнянням реакції n(HCl):n(CaCl2)=2:1, кількість речовини гідроген хлориду удвічі більша від кількості речовини кальцій хлориду, тому n(НCl)=2•n(СаCl2)=2•0,015 моль=0,03

Знаходимо масу речовини за формулою m=nM, де М=Mr г/моль.

М(HCl)=36,5 г/моль

m(HCl)=n(HCl)•M(HCl)=0,03 моль•36,5 г/моль=1,095 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2HCl + CaCO3= CaCl2 + H2O + CO2

М(HCl)=36,5 г/моль, М(CaCl2)=111 г/моль

За рівнянням реакції n(HCl)/2=n(CaCl2)/1,

підставимо n(HCl)=m(HCl):M(HCl) і n(CaCl2)=m(CaCl2):M(CaCl2) у це співвідношення:

m(HCl)/2M(HCl)=m(CaCl2)/M(CaCl2), звідси

m(HCl)•М(CaCl2)=2M(HCl)m(CaCl2), тому

m(HCl)=2•М(HCl)•m(CaCl2):M(CaCl2)=2•36,5 г/моль•1,665 г:111 г/моль=

=1,095 г

Відповідь: m(HCl)=1,095 г

Інші завдання дивись тут...