Інші завдання дивись тут...

Обладнання: штатив із пробірками, піпетки.

Реактиви: розчини NaCl, NaNO3, Na2CO3, Na2SO4, CaCl2, BaCl2AgNO3, HCl.

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 7

Виявлення хлорид-іонів у розчині

У першу пробірку наливаємо розчин натрій хлориду об’ємом 1 мл, у другу — таку саму кількість розчину натрій нітрату. До обох пробірок додаємо по 2–3 краплі розчину аргентум (I) нітрату. Що спостерігаєте? Появу осаду у першій пробірці.

За якою ознакою можна довести, в якій із пробірок містяться хлорид-іони? Утворення білого сирнистого осаду AgCl, що не розчиняється у нітратній кислоті.

Складаємо молекулярне та йонно-молекулярне рівняння реакції.

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

Na+ + Cl- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgCl

Ag+ + Cl- = AgCl

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 8

Виявлення сульфат-іонів у розчині

У першу пробірку наливаємо розчин натрій хлориду об’ємом 1 мл, у другу — таку саму кількість розчину натрій сульфату. До обох пробірок додаємо по 2–3 краплі розчину барій хлориду. Що спостерігаєте? Появу осаду у другій пробірці.

За якою ознакою можна довести, в якій із пробірок містяться сульфат-іони? Утворення білого дрібнокристалічного осаду BaSO4, не розчинного в кислотах.

Складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 9

Виявлення карбонат-іонів у розчині

1. У першу пробірку наливаємо розчин натрій нітрату об’ємом 1 мл, у другу — таку саму кількість розчину натрій карбонату. До обох пробірок додаємо по 2–3 краплі розчину кальцій хлориду. Що спостерігаєте? Появу осаду у другій пробірці.

За якими ознаками можна довести, в якій із пробірок містяться карбонат-іони? Утворення білого осаду СаСО3.

Складаємо молекулярне та йонно-молекулярне рівняння реакції.

Na2CO3 + СaCl2 = 2NaCl + CaCO3

2Na+ + CO32- + Ca2+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + CaCO3

Ca2+ + CO32- = CaCO3

2. У першу пробірку наливаємо розчин натрій нітрату об’ємом 1 мл, у другу — таку саму кількість розчину натрій карбонату. До двох пробірок додаємо по 1 мл хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? Виділення великої кількості газу, що подібне до "закипання" розчину.

За якими ознаками можна довести, в якій із пробірок містяться карбонат-іони? Виділення вуглекислого газу. Піднесений до отвору пробірки запалений сірник перестає горіти й гасне без будь-якого звукового ефекту або при пропусканні цього газу в розчин кальцій гідроксиду утворюється білий осад кальцій карбонату.

Складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

Інші завдання дивись тут...