Інші завдання дивись тут...

Вправа 54. Який зв’язок називають водневим? Водневий зв’язок — це взаємодія атома Гідрогену, сполученого з електронегативним атомом (Оксигену, Нітрогену або Флуору), однієї молекули зі значно електронегативним атомом іншої молекули. Завдяки чому він утворюється? Сильнополярні молекули притягуються одна до одної завдяки електростатичному притяганні атомів Гідрогену і електронегативних атомів різних молекул. 

Чим менший розмір і більша електронегативність атома елемента, сполученого з Гідрогеном, тим водневий зв’язок міцніший.

 

Вправа 55. Як впливає наявність водневого зв’язку на фізичні властивості води? Вони стають аномальними, тобто такими, що не є характерні для молекулярних речовин з невеликими молекулярними масами. 

Фізичні властивості:

- густина льоду є менша, ніж густина рідкої води (у порожнинах твердої води (лід) міститься повітря)

- висока температура кипіння 1000С;

- висока теплоємність,

- великий поверхневий натяг;

- вода є добрим розчинником.

 

Вправа 56. Порівняйте наведені в тексті параграфа молекулярні маси сполук та їхні температури кипіння. Який факт свідчить про наявність водневого зв’язку між молекулами води? Серед цих речовин у води молекули найлегші, а температура кипіння — найбільша, бо на руйнування додаткової взаємодії (водневий зв'язок) потрібна додаткова енергія (додаткове нагрівання).

 

Вправа 57. Як ви вважаєте, чому можливість утворення водневого зв’язку впливає на розчинність речовин та теплоємність і поверхневий натяг води? 

Речовини, що можуть утворювати водневі зв'язки з молекулами води, краще розчиняються в ній завдяки більш тісній взаємодії.

Висока теплоємність води пояснюється тим, що під час випаровування водневі зв'язки рвуться і їх міцність зменшується з підвищенням температури.

Високий поверхневий натяг води зумовлений тим, що водневі зв'язки заважають молекулам води рухатися з різною швидкістю, бо у рідкій воді молекули води розташовані невпорядковано та близько одна до одної.

Інші завдання дивись тут...

  • іра
    большое спасибо очень помогло
    26 вересня 2022 14:37