Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 54. Який зв’язок називають водневим? Водневий зв’язок — це взаємодія атома Гідрогену, сполученого з електронегативним атомом (Оксигену, Нітрогену або Флуору), однієї молекули зі значно електронегативним атомом іншої молекули. Завдяки чому він утворюється? Сильнополярні молекули притягуються одна до одної завдяки електростатичному притяганні атомів Гідрогену і електронегативних атомів різних молекул. 

Чим менший розмір і більша електронегативність атома елемента, сполученого з Гідрогеном, тим водневий зв’язок міцніший.

 

Вправа 55. Як впливає наявність водневого зв’язку на фізичні властивості води? Вони стають аномальними, тобто такими, що не є характерні для молекулярних речовин з невеликими молекулярними масами. 

Фізичні властивості:

- густина льоду є менша, ніж густина рідкої води (у порожнинах твердої води (лід) міститься повітря)

- висока температура кипіння 1000С;

- висока теплоємність,

- великий поверхневий натяг;

- вода є добрим розчинником.

 

Вправа 56. Порівняйте наведені в тексті параграфа молекулярні маси сполук та їхні температури кипіння. Який факт свідчить про наявність водневого зв’язку між молекулами води? Серед цих речовин у води молекули найлегші, а температура кипіння — найбільша, бо на руйнування додаткової взаємодії (водневий зв'язок) потрібна додаткова енергія (додаткове нагрівання).

 

Вправа 57. Як ви вважаєте, чому можливість утворення водневого зв’язку впливає на розчинність речовин та теплоємність і поверхневий натяг води? 

Добра розчинність пояснюється можливістю утворення водневих зв’язків з молекулами інших речовин, що також здатні утворювати такі зв’язки.

Вплив на теплоємність пояснюється тим, що у рідкій воді водневих зв'язків утворюється дуже багато. Щоб пришвидшити тепловий рух, молекулам необхідно надати значно більше теплоти.

Поверхневий натяг пояснюється наявністю водневих зв'язків, які зумовлюють високий ступінь упорядкованості молекул води, що зближує рідку воду з твердим тілом.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...