Інші завдання дивись тут..

Вправа 378. За якою ознакою сполуки відносять до багатоатомних спиртів? Молекули містять більше однієї гідроксильної групи –OH.

 

Вправа 379. Схарактеризуйте фізичні властивості гліцеролу. Гліцерол — безбарвна сиропоподібна, дуже в’язка рідина без запаху, солодка на смак, важча за воду (густина 1,26 г/мл), необмежено розчиняється у воді (змішується в будь-яких співвідношеннях), дуже гігроскопічна (поглинає водяну пару з повітря). Температура плавлення  17,8°С, температура кипіння 290 °С.

Чим вони відрізняються від властивостей одноатомних спиртів? Киплять, розкладаючись, при вищій температурі, має надзвичайну вязкість.  

Чим це зумовлено? Наявністю набагато більшої кількості водневих зв’язків, бо кожна молекула гліцеролу містить три ОН-групи, а одноатомні спирти - одну. 

 

Вправа 380. Наведіть молекулярну формулу гліцеролу. С3Н8О3 або С3Н5(ОН)3. Похідним яких вуглеводнів він є?  Насичених вуглеводнів (пропану).

 

Вправа 381. Чим подібне і чим відрізняється горіння гліцеролу від горіння етанолу? 

Подібне: продуктами горіння є вуглекислий газ і вода, горять майже безбарвним полум'ям з виділенням великої кількості тепла.

Відмінне: гліцерол, на відміну від етанолу, нелеткий, тому починає горіти після певного підігріву. 

Складіть відповідні рівняння реакцій.

2C3H8O3 + 7O2 → 6CO2 + 8H2O

С2Н5ОН + 3О2 → 2СО2 + 3Н2О

 

Вправа 382. Опишіть застосування гліцеролу. На яких властивостях ґрунтується його застосування в різних галузях промисловості?

- завдяки гігроскопічності використовують у шкіряному виробництві, текстильній промисловості, парфюмерії та фармації;

- як підсолоджувач використовують у кондитерських виробах, добавках до напоїв;

- завдяки в’язкості та низькій температурі плавлення використовують для приготування гальмівних рідин та антифризів;

- добувають тринітрогліцерол, що є основою вибухівки та медичного препарату для лікування серцевих захворювань;

- як добрий розчинник застосовують для виведення плям органічного походження. 

 

Вправа 383. Доведіть, що гліцерол — це насичена сполука. Гліцерол не вступає в реакції приєднання, властиві ненасиченим сполукам.   

 

Вправа 384. Порівняйте фізичні властивості етанолу й гліцеролу. Поясніть, як впливають водневі зв’язки на подібність та відмінність їхніх властивостей. Значна в’язкість, вища температура плавлення та кипіння, необмежена розчинність у воді гліцеролу, порівняно з етанолом, зумовлена наявністю трьох гідроксильних груп, за участю яких утворюється більше водневих зв’язків, ніж в етанолу.

 

Вправа 385. У двох пробірках містяться дві рідини — етанол і гліцерол. Як можна їх розрізнити? Складіть план проведення досліду.

ПЛАН.

1. Добути реактив: купрум (ІІ) гідроксид дією лугу на відповідну сіль;

2. Додати до рідин щойно добутий реактив. 

3. За результатами спостережень зробити висновок.

 

Вправа 386. Порівняйте об’єми кисню, необхідні для спалювання етанолу й гліцеролу масою по 1 г. В якому випадку кисню витратиться більше?

Відомо: m(C2H5OH)=m(C3H8O3)=1 г. Знайти: V1(O2) i V2(O2).

Розв'язування:

Кількість речовини заданої маси обчислюємо за формулою n=m/M, де М=Mrг/моль.

Mr2H5OH)=2•Ar(C)+6•Ar(H)+Ar(O)=2•12+6•1+16=46, М(С2H5OH)=46 г/моль

n(С2H5OH)=m(С2H5OH)/M(C2H5OH)=1 г : 46 г/моль=0,0217 моль

Mr3H8O3)=3•Ar(C)+8•Ar(H)+3•Ar(O)=3•12+8•1+3•16=92,

М(С3H8O3)=92 г/моль

n(С3H8O3)=m(С3H8O3)/M(C3H8O3)=1 г : 92 г/моль=0,011 моль

Записуємо рівняння реакції: С2H5OH + 3О2 -> 2СO2 + 3H2O

n(С2Н5ОН):n12)=1:3, тому n12)=3n2Н5ОН)=30,0217 моль=0,0651 моль. 

Записуємо рівняння реакції: 2С3H8O3 + 7О2 -> 6СO2 + 8H2O

n(С3Н8О3):n22)=2:7, тому n22)=7n3Н8О3):2=70,011 моль:2=0,038 моль.

Об'єм заданої кількості речовини обчислюємо за формулою  V=n•VM, де VM - постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V1(O2)=v1(O)VM=0,0651 моль•22,4 л/моль=1,46 л

V22)=v2(O)VM=0,038 моль22,4 г/моль= 0,85 г  

1,46 л >0,85 л

Відповідь: кисню витратиться більше на спалювання етанолу.


Вправа 387. Для приготування зволожуючого розчину рекомендують змішати 
одну  чайну ложку гліцеролу з трьома столовими ложками води. Обчисліть масову частку гліцеролу в такому розчині, якщо в чайну ложку вміщується близько 5 мл рідини, у столову — 15 мл. Інші необхідні дані знайдіть у тексті параграфа.

Відомо: V3H8O3)=5 мл, V(H2O)=3•15 мл=45 мл, 

ρ3Н8О3)=1,26 г/мл, ρ2О)=1 г/мл.

Знайти: ω3H8O3)-?

Розв'язування:

1. Обчислюємо  масу речовин за формулою m=Vρ:

m(С3H8O3)=V(С3H8O3)ρ(С3H8O3)=5 мл  1,26 г/мл =6,3 г

m(H2O)=V(H2O)ρ(H2O)=45 мл  1 г/мл =45 г.

2. Розраховуємо масу розчину:

m(розчину)=m(C3H8O3)+m(H2O)=6,3 г + 45 г =51,3 г.

3. Обчислюємо масову частку гліцеролу в розчині:

ω(С3Н8О3)=m(С3Н8О3):m(розчину)=6,3 г : 51,3 г=0,123, або,

помноживши це значення на 100%, одержуємо 12,3%.

Відповідь: 12,3%.

 

Вправа 388. Косметичні препарати для зволоження шкіри на основі гліцеролу рекомендують застосовувати за вологості повітря більшій за 65%, оскільки за меншої вологості такі препарати, навпаки, висушують шкіру. Поясніть цей факт. Гліцерол - дуже гігроскопічний, тобто поглинає вологість з повітря, а при нестачі вологості в повітрі буде поглинати її зі шкіри.

 

Вправа 389*. У додаткових джерелах знайдіть інформацію про склад та галузі застосування антифризів. На яких властивостях гліцеролу ґрунтується його використання у таких сумішах? В'язкість та низька температура плавлення.

Склад: суміш етиленгліколю, пропіленгліколю, гліцерол, одноатомні спирти та інші речовини.

Застосування: в устаткуванні, що працює за низьких температур, для охолодження двигунів внутрішнього згоряння. Це спеціальні рідини для авіації, автомобілів.

Інші завдання дивись тут..