Інші завдання дивись тут...

Обладнання: штатив із пробірками, пробіркотримач, шпатель, піпетки.

Реактиви: порошок магнію, MgO (або інший основний оксид), Na2CO3, розчини CH3COOH, NaOH, лакмусу.

ХІД РОБОТИ

Дослід 1.

Наливаємо у дві пробірки по 1 мл розчину етанової кислоти.

1. У першу додаємо декілька крапель розчину лакмусу. Що спостерігаєте? Колір лакмусу змінився на червоний.

Складаємо рівняння електролітичної дисоціації оцтової кислоти.

СН3СООН ↔ СН3СОО- + Н+

Висновок: етанова кислота виявляє кислотні властивості й у водному розчині дисоціює з утворенням йонів Гідрогену, змінюючи забарвлення індикаторів.

Нейтралізуємо кислоту розчином лугу. Що спостерігаєте? Лакмус набув кольору нейтрального середовища (став фіолетовим)

Складаємо рівняння реакції у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O

CH3COOH + Na+ + OH- -> CH3COO- + Na+ + H2O

CH3COOH + OH- -> CH3COO- + H2O

Висновок: дана реакція є реакцією нейтралізації. Індикатор набув кольору нейтрального середовища.

2. У другу пробірку насипаємо трохи порошку магнію (на кінчику шпателя).

Що спостерігаєте? Виділення бульбашок газу.

Складаємо рівняння реакції у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

2CH3COOH + Mg -> (CH3COO)2Mg + H2

2CH3COOH + Mg -> 2CH3COO- + Mg2+ + H2

Висновок: ознакою перебігу реакції є поява газу. Активні метали витісняють водень з розчину етанової кислоти.

 

Дослід 2.

Наливаємо у дві пробірки по 1 мл розчину оцтової кислоти.

1. У першу пробірку додємо трохи порошкоподібного магній оксиду. Що спостерігаєте? Розчинення порошку, розчин стає прозорим.

Складаємо рівняння реакції у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

2CH3COOH + MgO -> (CH3COO)2Mg + H2O

2CH3COOH + MgO -> 2CH3COO- + Mg2+ + H2O

Висновок: ознакою перебігу реакції є розчинення осаду. Етанова кислота взаємодіє з основними оксидами.

2. У другу пробірку додаємо натрій карбонату. Що спостерігаєте? Виділення бульбашок вуглекислого газу.

Складаємо рівняння реакції у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

2CH3COOH + Na2CO3 -> 2CH3COONa + H2O + CO2

2CH3COOH + 2Na+ + CO32- -> 2CH3COO- + 2Na+ + H2+ CO2

2CH3COOH + CO32- -> 2CH3COO- + H2+ CO2

Висновок: ознакою перебігу реакції є виділення газу. Етанова кислота витісняє більш слабшу карбонатну кислоту з її солей.

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ВИСНОВОК:  подібність властивостей органічних і неорганічних кислот, характеризують такі властивості етанової кислоти:

- змінює колір індикаторів;

- реагує з металами, що стоять у ряді активності металів до водню;

- реагує з основними оксидами;

- реагує з солями слабших за неї кислот (наприклад, з карбонатами). 

Інші завдання дивись тут...

  • Sps
    Дякую.
    25 березня 2018 16:41
  • Коля
    відповіді потрібні ----> Відповіді позначені сірим кольором.
    21 березня 2023 21:18