Інші завдання дивись тут..

Вправа 422. Які речовини називають жирами? Жири — це клас органічних сполук, молекули яких складаються із залишків молекул багатоатомного спирту гліцеролу та вищих карбонових кислот.

Що спільного в будові молекул жирів і карбонових кислот? Вуглеводневий ланцюг. 

 

Вправа 423. Залишки молекул яких кислот містяться в молекулах жирів? Вищих карбонових кислот.

Як впливає склад жирів на їхні фізичні властивості? Агрегатний стан жирів обумовлений жирними кислотами, що входять до їхнього складу. Тверді жири утворені насиченими кислотами, рідкі жири — ненасиченими. Температура плавлення жирів тим вища, чим більше залишків молекул насичених кислот у молекулі жиру. Жири у воді не розчиняються, вони легші за воду і спливають на поверхню, але добре розчиняються в органічних розчинниках. 

 

Вправа 424. Опишіть фізичні властивості жирів. Жири — безбарвні в’язкі рідини або тверді речовини, легші за воду (їхня густина коливається в межах 0,9–0,95 г/см3), нерозчинні у воді, але розчинні в багатьох органічних розчинниках, мають низькі температури плавлення, низьку теплопровідність.

Які особливості жирів дозволяють їм виконувати ті функції в організмах, про які йшлося в параграфі? Жири - енергоємні речовини, добрі розчинники, теплоізолятори, амортизатори, під впливом ферментів розкладаються, окиснюються з утворенням води.

 

Вправа 425. Схарактеризуйте поширеність жирів у природі та їхню біологічну роль. Жири входять до складу всіх рослинних і тваринних організмів і становлять одну з основних частин нашої їжі. Жири - джерело енергії, розчиняють деякі вітаміни, підтримують нормальну температуру тіла, є амортизаторами у разі механічного впливу, входять до складу мембран клітин, необхідні для вироблення багатьох гормонів та інших біологічно активних сполук, які регулюють усі процеси життєдіяльності.

 

Вправа 426. У чому полягає шкідливість трансжирів? Збільшується ризик серцево-судинних захворювань, зокрема ішемічної хвороби та інфаркту міокарда, а також виникнення ракових пухлин, діабету, хвороби печінки та хвороби Альцгеймера. 

Як вони потрапляють у їжу? Хімічній обробці піддають рослинні олії для добування дешевих аналогів тваринних (твердих) жирів, при цьому цис-форма кислоти перетворюється на транс-форму. Тому транс-жири містяться в дешевих жирах: насамперед у комбіжирах, що використовують підприємства громадського харчування для смаження та у фритюрах, а також у кулінарному жирі, маргаринах і спредах (суміш маргарину з натуральним вершковим маслом), які використовують для промислового виготовлення булочок, тістечок, крекерів, чипсів, попкорну, картоплі фрі тощо.

 

Вправа 427. Складіть структурну формулу трилінолеату — жиру, утвореного лінолевою кислотою.

 

Вправа 428. Як ви вважаєте, про які жири йдеться, коли говорять «мононенасичені жири» або «поліненасичені жири»?  Мононеначисені жири містять у залишку вищої карбонової кислоти один подвійний зв'язок, а поліненасичені жири - два і більше подвійних зв'язків.

 

Вправа 429. Напишіть дві можливі структурні формули жиру, що в молекулі містять 57 атомів Карбону й у залишках ВКК є два подвійні зв’язки.

Вправа 430. Коли дієтологи говорять про жири, часто використовують терміни «омега-9», «омега-6» чи «омега-3 ненасичені жири». Які жири та які особливості будови їх молекул позначають цими термінами? Для відповіді на запитання в структурних формулах ненасичених ВКК пронумеруйте атоми Карбону в ланцюзі, починаючи з кінця, протилежного карбоксильній групі.

"Омега-9 ненасичені  жири" - жири, молекули яких містять залишок олеїнової кислоти, подвійний зв'язок розміщується в омега-9 положенні, тобто між 9-мим і 10-тим атомами Карбону, починаючи з кінця, протилежного карбоксильній групі.

"Омега-6 ненасичені  жири" - жири, молекули яких містять залишок лінолевої кислоти, подвійний зв'язок розміщується в омега-6 положенні, тобто між 6-мим і 7-тим атомами Карбону, починаючи з кінця, протилежного карбоксильній групі.

"Омега-3 ненасичені  жири" - жири, молекули яких містять залишок ліноленової кислоти, подвійний зв'язок розміщується в омега-3 положенні, тобто між 3-мим і 4-тим атомами Карбону, починаючи з кінця, протилежного карбоксильній групі.

 

Вправа 431. На етикетках деяких сортів морозива пишуть «Без рослинних жирів». Про що свідчить цей надпис?Виготовлене без використання жирів рослинного походження.

 

Вправа 432. Як ви вважаєте, чому в ході еволюції склалося так, що в організмах риб синтезується рідкий жир, хоча риби — це тварини. Таким чином риби пристосувалися до холодних умов середовища, адже вони не є теплокровними тваринами, їхня температура залежить від температури середовища. Риб'ячий жир твердне за більш низької температури в порівнянні з іншими жирами, тому риби залишаються рухливими навіть у холодному середовищі. 

 

Вправа 433. Професійні плавці перед марафонським запливом, особливо якщо змагання відбувається в холодній воді, змащують своє тіло жиром. Для чого вони це роблять? Щоб підтримати нормальну температуру тіла шляхом зменшення втрати тепла організмом.

Які властивості жирів є причиною цього? Жири погано проводять теплоту, тому є гарними теплоізоляторами.

 

Вправа 434. У калориметрі спалили два зразки жирної їжі. Під час спалювання зразка №1 масою 6 г виділилося 104,5 кДж теплоти, а зі зразка №2 масою 2,1 г виділилося 37,6 кДж. Який зі зразків їжі більш калорійний?

Відомо: m(зр. №1)=6 г, q1=104,5 кДж, m(зр. №2)=2,1 г, q2=37,6 кДж

Знайти: який зі зразків їжі більш калорійний?

За допомогою пропорції обчислимо кількість теплоти, що виділиться під час спалювання зразка №2 масою 6 г:

під час спалювання 2,1 г виділилося 37,6 кДж,

під час спалювання 6 г - х кДж

2,1 г / 6 г = 37,6 кДж / х Дж, звідси

х кДж • 2,1 кг = 37, 6 кДж • 6 г

х = 37,6 кДж • 6 г : 2,1 г

х = 107,42 кДж

107,42 > 104,2, отже, більш калорійним є зразок №2.

Відповідь: зразок №2.

 

Вправа 435. Здавна люди використовували для освітлення осель масляні лампи. Одна з таких ламп описана в казці про Аладіна. У масляні лампи заливали розтоплений тваринний жир, уставляли фітіль і підпалювали. Складіть рівняння реакції повного згоряння тристеарату, формула якого наведена в тексті параграфа, якщо продуктами згоряння є тільки вуглекислий газ і вода. Обчисліть об’єм кисню (н. у.), що витратиться під час спалювання в масляній лампі такого жиру масою 500 г.

Відомо: m(C3H5O3(C17H35CO)3)=500 г

Знайти: V(O2)-?

Розв'язування

Обчислимо кількість речовини жиру масою 500 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль

Mr(C3H5O3(C17H35CO)3)=57•Ar(С)+110•Ar(Н)+6•Ar(O)=

=57•12+110•1+6•16=890, тому М(C3H5O3(C17H35CO)3)=890 г/моль

n(C3H5O3(C17H35CO)3)=m(C3H5O3(C17H35CO)3)/M(C3H5O3(C17H35CO)3)=

=500 г : 890 г/моль=0,562 моль

Записуємо рівняння реакції:

2C3H5O3(C17H35CO)3 +163O2 = 110H2O + 114CO2 

За рівнянням n(C3H5O3(C17H35CO)3):n(O2)=2:163, тому

за властивістю пропорції 163n(C3H5O3(C17H35CO)3)=2n(O2)

n(О2)=163n(C3H5O3(C17H35CO)3)•2=1630,562 моль•2=45,803 моль

Обчислимо об'єм кисню кількістю речовини 45,803 моль за формулою V=nVМ, де VM - постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

V(O2)=n(O2)VM=45,803 моль22,4 л/моль=1026 л

Відповідь 1026 л кисню

 

Вправа 436*. У додаткових джерелах знайдіть інформацію про транс-жири та харчові продукти, що містять гідрогенізовані жири.

Транс-жири - різновид ненасичених жирів, для яких характерний високий вміст транс-ізомерів жирних кислот (тобто таких, що містять вуглеводневі замісники по різні боки подвійного зв’язку). Транс-жири утворюються як побічні продукти в процесі гідрогенізації ненасичених жирів - наприклад, під час виробництва дешевих аналогів тваринних (твердих) жирів з рослинної олії. Тому транс-жири містяться в дешевих жирах: насамперед у комбіжирах, що використовують підприємства громадського харчування для смаження та у фритюрах, а також у кулінарному жирі, маргаринах і спредах (суміш маргарину з натуральним вершковим маслом), які використовують для промислового виробництва випічки. 

Інші завдання дивись тут.. 

  • Yuli
    Дуже дякую
    4 квітня 2020 15:25