Інші завдання дивись тут...

Вправа 32. Що розуміють під розчинністю речовини?

Здатність речовини утворювати з іншою речовиною розчин називають розчинністю. 

Від яких чинників залежить розчинність речовин у воді?

Від будови речовин, від температури, від тиску для газів.

 

Вправа 33. Після поступового додавання у воду кількох порцій розчинної кристалічної речовини і тривалого перемішування утворилася неоднорідна суміш. Що являє собою рідина над кристалами речовини? Рідина над кристалами солі  це насичений розчин солі.

Як перетворити цю суміш на однорідну, тобто на розчин? Щоб розчинити кристали речовини і отримати однорідний розчин, потрібно долити ще води або підігріти суміш.

 

Вправа 34. Запропонуйте експеримент, за допомогою якого можна розрізнити насичений і ненасичений розчини натрій хлориду. Розчини покласти у холодильник. З часом у насиченому розчині утворяться кристалики солі.

 

Вправа 35. З огляду на будову речовин оцініть здатність сірки, графіту, калій нітрату, гелію, гідроген броміду розчинятися у воді. 

Сірка, графіт, гелій  речовини атомної будови, тому вони не розчиняються у воді.

Калій нітрат є речовиною йонної будови, а гідроген бромід  молекулярної будови, що має полярні молекули, тому ці речовини добре розчиняються у воді.

У воді (полярному розчиннику) добре розчиняються речовини молекулярної будови, що мають полярні молекули, а також речовини йонної будови.

 

Вправа 36. Визначте розчинність калій карбонату у воді за температури 70°С, скориставшись кривою розчинності сполуки (мал. 15). У 100 г води за температури 700С максимально може розчинитися 130 г калій карбонату, тому розчинність S(K2CO3)=130 г/100 мл=1,3 г/мл

Розчинність виражають максимальною масою речовини, яка може розчинитися за певної температури (для газів — ще й за певного тиску) у 100 мл розчинника.

 

Вправа 37. У 10 мл води при 20°С розчинили 20 г аргентум нітрату. Який розчин було приготовлено — розбавлений чи концентрований, насичений чи ненасичений? Для відповіді скористайтеся кривою розчинності сполуки.

У 10 мл води при 20°С розчинили 20 г аргентум нітрату, тоді

у 100 мл води при 20°С  х г аргентум нітрату.

10 мл / 100 мл = 20 г / х г, звідси за властивістю пропорції маємо:

х г  10 мл = 20 г • 100 мл, тому

х=20 г • 100 мл : 10 мл=200 г

За кривою розчинності визначаємо, що у 100 г води за 20°С максимально може розчинитися 230 г солі аргентум нітрату, а за умовою задачі маємо 200 г солі, тому даний розчин є ненасиченим. Розчин є концентрованим, бо містить велику кількість розчиненої речовини.

w(AgNO3)=m(AgNO3)/(m(AgNO3)+m(води))=200/(200+100)=0,67 або 67%. Масова частка розчиненої речовини більша 10%, тому розчин є концентрованим.

 

Вправа 38. У 100 г води за нормальних умов розчиняється 2,8 мг азоту. Який максимальний об’єм газу можна розчинити за цих умов в 1 л води?

Відомо: S(N2)=2,8; V(H2O)=1 л; ρ(H2O)=1 г/мл

Знайти: V(N2)-? 

Розв'язування

V(H2O)=m(H2O)/ρ(H2O)=100 г 1 г/мл=100 мл = 0,1 л

У 0,1 л води розчиняється 2,8 мг азоту N2, а

у 1 л води  х мг азоту N2.

0,1 л / 1 л = 2,8 мг / х мг, звідси за властивістю пропорції маємо:

х мг • 0,1 л = 2,8 мг • 1 л

х=m(N2)=2,8 мг • 1 л : 0,1 л=28 мг =0,028 г

Кількість речовини азоту масою 0,028 г обчислюємо за формулою n=m/M, де М=Mr г/моль

Mr(N2)=2Ar(N)=214=28, M(N2)=28 г/моль

n(N2)=m(N2)/M(N2)=0,028 г : 28 г/моль = 0,001 моль

Об'єм азоту кількістю речовини 0,001 моль обчислюємо за формулою: ли n=V/VМ, де V=nVМ

V(N2)=n(N2)VM=0,001 моль22,4 л/моль=0,0224 л=22,4 мл

Відповідь: V(N2)=22,4 мл

Примітка. Для газу звичайно вказують його максимальний об’єм, який розчиняється в 100 мл або 1 л розчинника за певних температури й тиску (у задачі н.у.).

Інші завдання дивись тут...