Інші ГДЗ дивись тут...

 

Відповіді і розв'язки до підручника 

"Хімія 9 клас Попель П.П., Крикля Л.С."

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2017 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Зміст 

Вода. Розчини

§ 1. Суміші речовин. Розчини 5

§ 2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок 11

§ 3. Утворення розчину 15

§ 4. Кристалогідрати 19

§ 5. Розчинність речовин 25

§ 6. Електроліти та неелектроліти 32

§ 7. Електролітична дисоціація 37

§ 8. Ступінь електролітичної дисоціації. Слабкі та сильні електроліти 43

§ 9. Вода як електроліт. Водневий показник (рН) 47

§ 10. Йонно-молекулярні рівняння 53

§ 11. Реакції обміну між електролітами в розчині 58

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах 62

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №5 Виявлення хлорид-іонів у розчині

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №6 Виявлення бромід-іонів у розчині

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №7 Виявлення йодид-іонів у розчині

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №8 Виявлення сульфат-іонів у розчині

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №9 Виявлення ортофосфат-іонів у розчині

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №10 Виявлення карбонат-іонів у розчині

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2. Розв’язування експериментальних задач 68

§ 12. Якісні реакції на деякі йони 64

2 розділ Хімічні реакції

§ 13. Класифікація хімічних реакцій 70

§ 14. Окисно-відновні реакції 78

§ 15. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 84

§ 16. Тепловий ефект хімічної реакції 90

§ 17. Швидкість хімічної реакції 96

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №11 Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

3 розділ Найважливіші органічні сполуки

§ 18. Органічні сполуки. Органічна хімія 105

§ 19. Вуглеводні. Метан 111

§ 20. Гомологи метану 116

§ 21. Етилен (етен) і ацетилен (етин) 122

§ 22. Горіння вуглеводнів 126

§ 23. Поліетилен 130

§ 24. Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів 135

§ 25. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях 142

§ 26. Cпирти. Етанол 146

§ 27. Гліцерин (гліцерол) 153

§ 28. Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота 156

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3. Властивості оцтової (етанової) кислоти 162

§ 29. Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила) 164

§ 30. Жири 168

§ 31. Вуглеводи. Глюкоза і сахароза 173

§ 32. Крохмаль. Целюлоза 180

§ 33. Білки 186

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4. Виявлення органічних сполук у продуктах 190

4 розділ Узагальнення знань з хімії

§ 34. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля 192

§ 35. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій 198

§ 36. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення 205

§ 37. Місце хімії серед природничих наук 211

§ 38. Хімічна наука у світі та в Україні. Видатні хіміки 217

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...