Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 57. Що таке ступінь електролітичної дисоціації? Ступінь дисоціації — це відношення кількості молекул електроліту, які розпалися на йони, до кількості його молекул перед дисоціацією. На які групи поділяються електроліти залежно від значень цієї фізичної величини? За значенням ступеня електролітичної дисоціації (α) електроліти поділяють не на дві, а на три групи: слабкі (α<3%), середньої сили (3%<α<30%), сильні (α>30%).

 

Впрва 58. Серед наведених слів і словосполучень виберіть те, яке пропущено в реченні «Речовини, що складаються з йонів, виявляють властивості ... електролітів»:

а) сильних;

в) як сильних, так і слабких.

б) слабких;

 

Вправа 59. Серед наведених слів і словосполучень виберіть те, яким треба закінчити речення «Речовини, що виявляють у водних розчинах властивості сильних електролітів, складаються з ... »:

а) йонів;

в) йонів, а іноді — з молекул;

б) молекул;

г) молекул, а іноді — з йонів.

 

Вправа 60. Запишіть різні математичні вирази для розрахунку ступеня дисоціації хлоридної кислоти.

α(HCl)=N(Н+)/N(HCl)=N(Cl-)/N(HCl)

α(HCl)=(N(Н+)/N(HCl))100%=(N(Cl-)/N(HCl))100%

α(HCl)=n(Н+)/n(HCl)=n(Cl-)/n(HCl)

α(HCl)=(n(Н+)/n(HCl))100%=(n(Cl-)/n(HCl))100%

 

Вправа 61. Сильним чи слабким електролітом є кислота НА, якщо в її водному розчині:

а) із кожних 20 молекул НА не розпалися на йони 17 молекул; Електролітом середньої сили α=15% (3%<α<30%). 

Пояснення. Якщо з 20 молекул 17 не розпалося на йони, тоді 20-17=3 молекули розпалися на йони.

Обчислюємо ступінь дисоціації:

α=n(дис.)/n(заг.)=3/20=0,15 або,

помноживши це число на  100%, одержимо 15%.

б) на кожну молекулу НА припадає шість йонів? Сильним електролітом  α=75% (α>30%).

Пояснення. Відомо: N(H+)+N(A)=6, N(HA)=1

Знайти: α(НА) — ?

Розв’язування:

Пара йонів (Н+ і А) утворилася з однієї молекули кислоти:

НА = H+ + A, а 6 йонів утворюється з 3 молекул кислоти.

Отже, до дисоціації було 3 + 1 = 4 молекул сполуки НА.

Обчислюємо ступінь дисоціації кислоти:

α(НА)=N(дис.)/N(заг.)= 3/4 = 0,75 або 75%.

 

Вправа 62. Яких частинок у водному розчині сульфатної кислоти найбільше, а яких — найменше: молекул H2SO4, йонів SO42–, HSO4, H+Найбільше: йонів Н+, найменше молекул H2SO4.

Відповідь поясніть. Cульфатна кислота є сильною кислотою, тому в розчинах таких кислот міститься найбільше катіонів Гідрогeну Н+. Сильні кислоти дисоціюють на йони майже повністю, тому найменше у розчині залишається молекул H2SO4.

 

Вправа 63. Яка формула для розрахунку ступеня дисоціації сульфатної кислоти за другою стадією правильна і чому:

а) α2=N(SO42-)/N(HSO4-)

б) α2=N(SO42-)/N(H2SO4)

в) α2=N(Н+)/N(HSO4-)

HSO4- = H+ + SO42-  - друга стадія дисоціацї сильного електроліту H2SO4.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...