Інші завдання дивись тут...

Вправа 57. Що таке ступінь електролітичної дисоціації? Ступінь дисоціації (α) — це відношення кількості молекул електроліту, які розпалися на йони, до кількості його молекул перед дисоціацією. На які групи поділяються електроліти залежно від значень цієї фізичної величини? На три групи: слабкі (α<3%), середньої сили (3%<α<30%), сильні (α>30%).

 

Впрва 58. Серед наведених слів і словосполучень виберіть те, яке пропущено в реченні «Речовини, що складаються з йонів, виявляють властивості ... електролітів»:

а) сильних;

в) як сильних, так і слабких.

б) слабких;

 

Вправа 59. Серед наведених слів і словосполучень виберіть те, яким треба закінчити речення «Речовини, що виявляють у водних розчинах властивості сильних електролітів, складаються з ... »:

а) йонів;

в) йонів, а іноді — з молекул;

б) молекул;

г) молекул, а іноді — з йонів.

 

Вправа 60. Запишіть різні математичні вирази для розрахунку ступеня дисоціації хлоридної кислоти.

α(HCl)=N(Н+)/N(HCl)=N(Cl-)/N(HCl)

α(HCl)=(N(Н+)/N(HCl))100%=(N(Cl-)/N(HCl))100%

α(HCl)=n(Н+)/n(HCl)=n(Cl-)/n(HCl)

α(HCl)=(n(Н+)/n(HCl))100%=(n(Cl-)/n(HCl))100%

 

Вправа 61. Сильним чи слабким електролітом є кислота НА, якщо в її водному розчині:

а) із кожних 20 молекул НА не розпалися на йони 17 молекул; Слабким електролітом α=15% (α<30%). 

Якщо з 20 молекул 17 не розпалося на йони, тоді 20-17=3 молекули розпалися на йони.

Обчислюємо ступінь дисоціації:

α=n(дис.)/n(заг.)=3/20=0,15 або,

помноживши це число на  100%, одержимо 15%.

б) на кожну молекулу НА припадає шість йонів? Сильним електролітом  α=75% (α>30%).

Відомо: N(H+)+N(A)=6, N(HA)=1

Знайти: α(НА) — ?

Розв’язування:

Пара йонів (Н+ і А) утворилася з однієї молекули кислоти:

НА = H+ + A, а 6 йонів утворюється з 3 молекул кислоти.

Отже, до дисоціації було 3 + 1 = 4 молекул сполуки НА.

Обчислюємо ступінь дисоціації кислоти:

α(НА)=N(дис.)/N(заг.)= 3/4 = 0,75 або 75%.

 

Вправа 62. Яких частинок у водному розчині сульфатної кислоти найбільше, а яких — найменше: молекул H2SO4, йонів SO42–, HSO4, H+Найбільше: йонів Н+, найменше молекул H2SO4.

Відповідь поясніть. Cульфатна кислота є сильною кислотою, тому в розчинах таких кислот міститься найбільше катіонів Гідрогeну Н+. Сильні кислоти дисоціюють на йони майже повністю, тому найменше у розчині залишається молекул H2SO4.

 

Вправа 63. Яка формула для розрахунку ступеня дисоціації сульфатної кислоти за другою стадією правильна і чому:

а) α2=N(SO42-)/N(HSO4-)

б) α2=N(SO42-)/N(H2SO4)

в) α2=N(Н+)/N(HSO4-)

HSO4- = H+ + SO42-  - друга стадія дисоціацї сильного електроліту H2SO4.

Інші завдання дивись тут...