Інші завдання дивись тут...

Речовини: розчини магній хлориду, калій карбонату, натрій гідроксиду і розбавлена сульфатна кислота.

Скориставшись таблицею розчинності та рядом кислот за силою (форзац ІІ), з’ясуємо чи відбудуться реакції в розчині:

а) між двома солями;

MgCl2 + K2CO3 = MgCO3↓ + 2KCl;

Mg2+ + 2Cl- + 2K+ + CO32- = MgCO3↓ + 2K+ + 2Cl-;

Mg2+ + CO32- = MgCO3↓;

б) між сіллю і лугом;

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + 2NaCl; 

Mg2+ + 2Cl- + 2Na+ + 2OH- = Mg(OH)2↓ + 2Na+ + 2Cl-;

Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2↓; 

K2CO3 + NaOH  KOH + Na2CO3 - реакція обміну не відбувається;

Склавши йонно-молекулярне рівняння, виявимо, що його ліва і права частини однакові:

2K+ + CO32- + 2Na+ + 2OH- → 2K+ + 2OH- + 2Na+ + CO32-

Добутий розчин містить усі йони, які були в роз­чинах натрій гідроксиду і калій карбонату. Отже, реакція між цими сполуками не відбувається. 

в) між сіллю і кислотою.

MgCl2 + H2SO4 → MgSO4 + HCl — реакція обміну не відбувається;

Склавши йонно-молекулярне рівняння, виявимо, що його ліва і права частини однакові:

 Mg2+ + 2Cl- + 2H+ +SO42- → Mg2+ + SO42- + 2H+ + 2Сl- 

Добутий розчин містить усі йони, які були в розчинах магній хлориду і сульфатної кислоти, тому реакція між цими сполуками не відбувається. 

К2СО3 + H24 = K24 + CO2↑ + H2О;

+ + СО32- + 2H+ + 42- = 2K+ +42- + CO2 ↑ + H2О;

2H+ + СО32-  = CO2↑ + H2О;

г) між лугом і кислотою.

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

2Na+ + 2OH- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + 2H2O

2H+ + 2OH- = 2H2O     :2

H+ + OH- = H2O

Реагенти ...

(сіль 1)

MgCl2

(сіль 1)

K2CO3

(луг)

NaOH

(кислота)

H2SO4

(сіль 1)

MgCl2

- MgCO3 Mg(OH)2 -

(сіль 2)

K2CO3

MgCO3 - - CO2↑ + Н2О (сл.)

(луг)

NaOH

Mg(OH)2 - - H2O (cл.)

ВИСНОВОК: Реакція обміну між електролітами у розчині відбувається тоді, коли серед її можливих продуктів є нерозчинна або малорозчинна сполука, газ чи слабкий електроліт.

Інші завдання дивись тут...