Інші завдання дивись тут...

Реактиви: розчини натрій хлориду, аргентум нітрату, розбавленої нітратної кислоти.

ХІД РОБОТИ

1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій хлориду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу білого сирнистого осаду аргентум (І) хлориду.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняня проведеної якісної реакції.

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

Na+ + Cl- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgCl

Ag+ + Cl- = AgCl

 

2. У розчин з осадом наливаємо 1—2 мл розбавленої нітратної кислоти. Чи розчиняється аргентум (І) хлорид у цій кислоті? Ні, не розчиняється.

 

ВИСНОВОК: Виявлення хлорид-іонів Сl- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Аргентуму Ag+, наявних у розчині аргентум (І) нітратуОзнака якісної реакції: утворення білого сирнистого осаду AgCl↓, що не розчиняється у воді та нітратній кислоті.

Інші завдання дивись тут...