Інші завдання дивись тут...

Реактиви: розчини калій броміду, аргентум нітрату, розбавленої нітратної кислоти.

ХІД РОБОТИ

1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину калій броміду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу жовтуватого сирнистого осаду аргентум броміду. 

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

KBr + AgNO3 = KNO3 + AgBr

K+ + Br- + Ag+ + NO3- = K+ + NO3- + AgBr

Ag+ + Br- = AgBr

 

2. У розчин з осадом наливаємо 1—2 мл розбавленої нітратної кислоти. Чи розчиняється аргентум (І) бромід у цій кислоті? Ні, не розчиняється.

 

ВИСНОВОК: Виявлення бромід-іонів Br- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Аргентуму Ag+, наявних у розчині аргентум (І) нітратуОзнака якісної реакції: утворення жовтого сирнистого осаду AgBr↓, що не розчиняється у воді та нітратній кислоті.

Інші завдання дивись тут...