Інші завдання дивись тут...

Реактиви: розчини калій йодиду, аргентум (І) нітрату, розбавленої нітратної кислоти.

ХІД РОБОТИ

1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину калій йодиду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу жовтого сирнистого осаду аргентум (І) йодиду.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

KI + AgNO3 = KNO3 + AgI

K+ + I- + Ag+ + NO3- = K+ + NO3- + AgI

Ag+ + I- = AgI

 

2. У розчин з осадом наливаємо 1—2 мл розбавленої нітратної кислоти. Чи розчиняється аргентум (І) йодид у цій кислоті?  Ні, не розчиняється.

 

ВИСНОВОК: Виявлення йодид-іонів I- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Аргентуму Ag+, наявних у розчині аргентум (І) нітратуОзнака якісної реакції: утворення жовтого сирнистого осаду AgI↓, що не розчиняється у нітратній кислоті.

Інші завдання дивись тут...