Інші завдання дивись тут...

Реактиви: розчини натрій сульфату, барій хлориду, розбавленої сульфатної кислоти.

ХІД РОБОТИ

1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій сульфату або розбавленого розчину сульфатної кислоти і додаємо кілька крапель розчину барій хлориду. Що спостерігаєте? Утворюється білий дрібнокристалічний осад барій сульфату.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

2Na+SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+SO42- = BaSO4

або

H2SO4 + BaCl2 = 2HCl + BaSO4

2H+SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2H+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+SO42- = BaSO4

 

2. У розчин з осадом наливаємо 1—2 мл розбавленої нітратної кислоти. Чи розчиняється барій сульфат у цій кислоті?  Ні, не розчиняється.

 

ВИСНОВОК: Виявлення сульфат-іонів SO42- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Барію Ba2+, наявних у розчині солей БаріюОзнака якісної реакції: утворення білого дрібнокристалічного осаду BaSO4, що не розчиняється у воді та сильній кислоті.

Інші завдання дивись тут...