Інші завдання дивись тут...

Реактиви: розчини натрій ортофосфату, аргентум (І) нітрату, розбавленої нітратної кислоти.

ХІД РОБОТИ

1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій ортофосфату і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо появу жовтого осаду аргентум (І) ортофосфату.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

Na3PO4 + 3AgNO3 = 3NaNO3 + Ag3PO4

3Na+ + PO43- + 3Ag+ + 3NO3- = 3Na+ + 3NO3- + Ag3PO4

3Ag+ + PO43- = Ag3PO4

 

2. У пробірку з осадом наливаємо 1—2 мл нітратної кислоти. Чи розчиняється аргентум (І) ортофосфат у цій кислоті?  Так, розчиняється.

 

ВИСНОВОК: Виявлення ортофосфат-іонів PO43- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Аргентуму Ag+, наявних у розчині аргентум (І) нітратуОзнака якісної реакції: утворення жовтого осаду Ag3PO4, що розчиняється у нітратній кислоті.

Інші завдання дивись тут...