Інші завдання дивись тут...

Реактиви: розчини натрій карбонату, барій хлориду, розбавленої нітратної кислоти.

ХІД РОБОТИ

1. Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій карбонату і додаємо кілька крапель розчину барій хлориду.  Утворюється білий осад барій карбонату.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної реакції.

Na2СO3 + BaCl2 = 2NaCl + BaCO3

2Na+ + CO32- + Ba2+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + BaCO3

Ba2+ + CO32- = BaCO3

 

2. Додаємо до вмісту пробірки 1 мл розбавленої нітратної кислоти. Що спостерігаєте? Появу великої кількості бульбашок газу, що нагадує "закипання" рідини.

Чи має запах газ, який виділяється? Ні, не має.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

BaСO3 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O +CO2

Ba2+ + СO32- + 2H+ + 2NO3- = Ba2+ + 2NO3- + H2O +CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

Піднесемо до отвору пробірки зволожений універсальний індикаторний папірець. Як змінюється його колір? Стає рожевим. 

Про що це свідчить? Про слабокислотне середовище. При розчиненні карбон (IV) оксиду у воді в незначній кількості утворюється карбонатна кислота.

H2O + CO2 = H2CO3

 

ВИСНОВОК: Виявлення карбонат-іонів СО32- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Гідрогену H+, наявних у розчині кислоти, сильнішої за карбонатнуОзнака якісної реакції: виділення вуглекислого газу СО2. 

Піднесений до отвору пробірки запалений сірник перестає горіти й гасне без будь-якого звукового ефекту або при пропусканні цього газу в розчин кальцій гідроксиду утворюється білий осад кальцій карбонату. 

Інші завдання дивись тут...