Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 124. Що розуміють під тепловим ефектом хімічної реакції? Кількість теплоти, що виділяється або поглинається під час хімічних реакцій.

 

Вправа 125. Як класифікують реакції залежно від їх теплового ефекту? Реакції, під час яких теплота виділяється, називають екзотермічними, а реакції, під час яких теплота поглинається, - ендотермічними.

 

Вправа 126. За дуже високої температури водяна пара розкладається на прості речовини. Як можна пояснити те, що відповідна хімічна реакція є ендотермічною? Дана реакція розкладу проходить за дуже сильного нагрівання (потребує енергії зовні), тобто відбувається із вбиранням теплоти, тому є ендотермічною.

 

Вправа 127. При утворенні 1 моль хлороводню з простих речовин виділяється 92,2 кДж теплоти. Напишіть відповідне термохімічне рівняння.

H2 + Cl2 = 2HCl; ΔН =184,4 кДж

За умовою задачі

при утворенні 1 моль хлороводню виділяється 92,2 кДж теплоти, 

за хімічним рівнянням

при утворенні 2 моль хлороводню - х кДж теплоти.

x=2 моль92,2 кДж:1 моль = 184,4 кДж теплоти.

Хімічна реакція відбувається з виділенням теплоти, тобто є екзотермічною, тому тепловий ефект реакції від'ємний. 

 

Вправа 128. Скориставшись термохімічним рівнянням N2 + 3H2 = 2NH3ΔН = –92,4 кДж, напишіть термохімічне рівняння реакції розкладу амоніаку на прості речовини.

2NH3 = N2 + 3H2 ΔН = +92,4 кДж

Тепловий ефект стосується тієї кількості моль, що показують коефіцієнти рівняння реакції.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...