Інші завдання дивись тут...

Реактиви: хлоридна кислота різної концентрації (5% і 10%), порошок цинку, гранули цинку.

Обладнання: штатив для пробірок, пробірки або планшетка, тримач, нагрівний прилад або спиртівка, шпатель.

ХІД РОБОТИ:

1. В одну пробірку поміщаємо гранулу цинку, а в іншу — приблизно 1 г цинкового порошку. У кожну пробірку наливаємо по 2 мл хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 10%. Що спостерігаєте?

Спостерігаємо виділення пухирців водню.

У якій пробірці газ виділяється більш інтенсивно? У пробірці з цинковим порошком.

Запишіть йонно-молекулярне рівняння реакції:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Zn + 2H+ + 2Cl- = Zn2+ + 2Cl- + H2

Zn + 2H+ = Zn2+ + H2

Взаємодіяти з йонами Н+ можуть лише атоми Цинку, які перебувають на поверхні металу. Загальна площа поверхні усіх часточок цинкового порошку значно перевищує площу поверхні гранули металу, тому порошок цинку швидше взаємодіє з кислотою.

Висновок: швидкість реакції зі збільшенням площі поверхні контакту реагентів зростає.

 

2. У дві пробірки помістимо по гранулі цинку. В одну пробірку наливаємо 2 мл хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 10%, а в іншу — такий самий об’єм хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 5%.

У якій пробірці реакція проходить із більшою швидкістю? У пробірці з більшою концентрацією кислоти. 

Висновок: швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою залежить від концентрації хлороводню в розчині.

 

3. У дві пробірки помістіть по гранулі цинку і налийте по 2 мл хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 5%. Вміст однієї пробірки нагрійте, але не до кипіння. Порівняйте швидкості реакції в обох пробірках. Швидкість реакції у пробірці з нагрітим вмістом більша.

Висновок: з підвищенням температури швидкість перебігу хімічної реакції зростає.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: швидкість реакції залежить від площі поверхні контакту реагентів, концентрації, температури.

Інші завдання дивись тут...