Інші завдання дивись тут...

Вправа 129. Наведіть приклади хімічних реакцій у природі, які відбуваються:

а) надзвичайно повільно; Утворення гірських порід, вивітрювання і руйнування гірських порід (наприклад, перетворення граніту на пісок, глину), іржавіння заліза, утворення корисних копалин, гниття рештків.

б) із помітною швидкістю. Горіння, поява плісняви. 

 

Вправа 130. З якими реакціями, що мають різну швидкість, ви стикаєтесь у повсякденному житті?

Повільні реакції:  вицвітання забарвленої тканини на сонці, прокисання молока, псування продуктів харчування при тривалому їх зберіганні, іржавіння цвяхів на дверях гаража, утворення зеленого нальоту на поверхні мідних виробів. 

Швидкі реакції: горіння сірника чи дров, гасіння соди оцтом.

 

Вправа 131. Від яких чинників залежить швидкість хімічної реакції:

а) в однорідній суміші речовин (рідкій, газуватій); Хімічна природа реагентів, концентрація реагентів, температура, присутність каталізатора.

б) у неоднорідній суміші? Хімічна природа реагентів, площа поверхні контакту реагентів, температура, присутність каталізатора. 

 

Вправа 132. У якій суміші — однорідній чи неоднорідній — швидкість реакції залежить від площі поверхні контакту реагентів?  У неоднорідній суміші. Відповідь поясніть. Реакції з твердими речовинами відбуваються не в усьому об’ємі суміші, а тільки на поверхні речовин.  

Однорідні сумішей – це суміші, в яких навіть у мікроскоп не вдається розгледіти окремі компоненти, а в неоднорідній суміші компоненти можна бачити неозброєним оком.

 

Вправа 133. Назвіть чинники, які впливають на швидкість таких реакцій:

а) S + O2 = SO2Концентрація реагентів, тиск, температура.

б) 2NO + O2 = 2NO2Концентрація реагентів, тиск, температура.

в) Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O. Площа поверхні купрум (ІІ) гідроксиду (подрібнити)концентрація кислоти, температура.

 

Вправа 134. Ви отримали завдання — добути кальцій оксид із крейди. Напишіть відповідне хімічне рівняння. 

CaCO3 = CaO + CO2↑ при t.

Які умови потрібно створити, щоб швидкість цієї реакції була максимальною? Подрібнений кальцій карбонат нагріти.

 

Вправа 135. Які речовини називають каталізаторами? Каталізатор — речовина, яка прискорює реакцію або спричиняє її перебіг, залишаючись після реакції незмінною. 

 

Вправа 136. Окиснення жирів у лабораторних умовах відбувається за температури понад 450°С, а в організмі людини — за температури тіла. Як це можна пояснити? Білки-ферменти в організмі людини виконують роль каталізаторів за температури тіла.  

 

Вправа 137. Каталізатором реакції чадного газу з киснем за підвищеної температури може слугувати водяна пара. Складіть рівняння реакції між цими газами, а також рівняння двох інших реакцій — за участю каталізатора та з його утворенням.

            H2O, t

2CO + O2    =   2CO2

CО + H2O = CO2 + H2, при t=5000C, кат. Fe2O3.

2H2 + O2 = 2H2O

Інші завдання дивись тут...