Інші завдання дивись тут...

Вправа 198. Які органічні сполуки називають спиртами? Спирти — похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп. 

Охарактеризуйте склад молекул спиртів. Молекули спиртів складаються з двох частин - вуглеводневого залишку (групи атомів Карбону і Гідрогену) та гідроксильної групи (групи атомів Оксигену та Гідрогену).

 

Вправа 199. Як впливають водневі зв’язки, в яких беруть участь молекули етанолу, на фізичні властивості сполуки?  Спирт має необмежену розчинність у воді і значно вищу температуру кипіння, ніж етан - вуглеводень, від якого походить етанол. 

Температура кипіння етанолу при нормальному тиску +78,3 °С, а етана (–89 °С).

 

Вправа 200. Чому, на вашу думку, етанол, маючи в молекулі гідроксильну групу, не виявляє основних властивостей, як, наприклад, натрій гідроксид? Під дією молекули води йонний зв'язок між Na+ i OH- руйнується і в розчин переходять гідратовані йони ОН-, які зумовлюють основні (лужні) властивості розчину. При розчиненні спиртів ковалентний полярний зв'язок між вуглеводневим залишком і гідроксильною групою ОН не руйнується, тому етанол не виявляє основних властивостей.

 

Вправа 201. Змішали однакові кількості речовини етанолу і води. Обчисліть масові частки обох сполук у розчині, який утворився.

Відомо: n(C2H5OH)=n(H2O). Знайти: w(C2H5OH)-?, w(H2O)-?

Розв'язування:

І спосіб

M(C2H5OH)=Mr(C2H5OH)=2Ar(C)+6Ar(H)+Ar(O)=212+61+16=46 г/моль,

M(H2O)=Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18 г/моль

Припустимо, що n(C2H5OH)=n(H2O)=1 моль. Молярна маса - це маса 1 моль сполуки, тому m(С2Н5ОН)=46 г і m(Н2О)=18 г.

Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(С2Н5ОН)+m(Н2О)=46 г+18 г=64 г.

Обчислюємо масові частки сполук у розчині за формулою w=m(сполуки)/m(розчину):

w(С2Н5ОН)=m(С2Н5ОН)/m(розчину)=46 г : 64 г = 0,72 або 72%

Масову частку води в розчині можна знайти так:

w(Н2О)=100% - w(С2Н5ОН)=100% - 72%=28% 

або так:

w(Н2О)=1 - w(С2Н5ОН)=1 - 0,72=0,28

чи так:

w(Н2О)=m(Н2О)/m(розчину)=18 г : 64 г = 0,28 або 28%

ІІ спосіб

Припустимо, що n(C2H5OH)=n(H2O)=х моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо m=nM.

Mr(C2H5OH)=2Ar(C)+6Ar(H)+Ar(O)=212+61+16=46, М(С2Н5ОН)=46 г/моль

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, М(Н2О)=18 г/моль

m(С2Н5ОН)=n(С2Н5ОН)M(С2Н5ОН)=х моль  46 г/моль = 46х г

m(Н2О)=n(Н2О)M(Н2О)=х моль  18 г/моль = 18х г

Знаходимо масу розчину:

m(розчинуі)=m(С2Н5ОН)+m(Н2О)=46х г+18х г=64х г.

Обчислюємо масові частки сполук у розчині за формулою w=m(сполуки)/m(розчину):

w(С2Н5ОН)=m(С2Н5ОН)/m(розчину)=46х г : 64х г = 0,72 або 72%

Масову частку води в розчині можна знайти так:

w(Н2О)=100% - w(С2Н5ОН)=100% - 72%=28% 

або так:

w(Н2О)=1 - w(С2Н5ОН)=1 - 0,72=0,28

чи так:

w(Н2О)=m(Н2О)/m(розчину)=18х г : 64х г = 0,28 або 28%

Відповідь: w(С2Н5ОН)=0,72 або 72%, w(Н2О)=0,28 або 28% 

Інші завдання дивись тут...