Інші завдання дивись тут...

Вправа 202. Поясніть, чому гліцерин:

а) має високу в’язкість; Через наявність величезної кількості міжмолекулярних водневих зв'язків, бо його молекула містить три гідроксильні групи.

б) необмежено розчиняється у воді. Під час розчинення гліцерину між його молекулами і молекулами води утворюються водневі зв'язки.

Велика різниця в електронегативності Оксигену й Гідрогену зумовлює високу полярність зв'язку О-Н молекули спирту, а це зумовлює утворення водневого зв’язку як між молекулами спиртів, так і між молекулами спиртів та молекулами води.  

 

Вправа 203. За допомогою якого досліду можна відрізнити гліцерин від етилового спирту? Спочатку змішують у склянці розчини купрум (ІІ) сульфату і лугу, а потім добуту суміш з осадом купрум(ІІ) гідроксиду додають у пробірки з розчинами гліцерину і етилового спирту. Купрум (ІІ) гідроксид, взаємодіючи з гліцерином у лужному середовищі, розчиняється, й утворюється темно-синій розчин продукту реакції, а з етиловим спиртом не взаємодіє. Ця реакція є якісною реакцією на гліцерол (багатоатомний спирт).

 

Вправа 204. Обчисліть масову частку гліцерину у водному розчині, якщо молекул води в ньому у 8 разів більше, ніж молекул гліцерину.

Відомо: N(H2O):N(C3H5(OH)3)=8. Знайти: w((C3H5(OH)3))-?

Розв'язування:

За умовою задачі у водному розчині молекул води у 8 разів більше, ніж молекул гліцерину, тому якщо в розчині є х моль гліцерину, то води буде у 8 разів більше, тобто 8х моль. 

З формули n=m/M, де М=Мr г/моль, знаходимо масу m=M•n.

Mr(C3H5(OH)3)=3Ar(C)+8Ar(H)+3Ar(O)=312+81+3•16=92,

M(C3H5(OH)3)=92 г/моль

m(C3H5(OH)3)=M(C3H5(OH)3)•n(C3H5(OH)3)=92 г/мольx г/моль=92x г.  

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль

m(H2O)=M(H2O)•n(H2O)=18 г/моль•8x г/моль=144x г.  

m(суміші)=m(C3H5(OH)3)+m(H2O)=92х + 144х = 236х г.

Масову частку сполуки в cуміші знаходимо за формулою w=m(сполуки)/m(суміші).

w(C3H5(OH)3)=m(C3H5(OH)3)/m(суміші)=92х г : 236х г = 0,39, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 39%.

Відповідь: w(C3H5(OH)3)=39% або 0,39.

Інші завдання дивись тут...