Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 233. Чому крохмаль і целюлозу називають природними полімерами? Бо вони синтезуються в рослинах.

Порівняйте склад молекул цих вуглеводів. Це природні полімери, мономерами яких є група атомів С6Н10О5 - залишок молекули глюкози, що мають різну ступінь полімеризації. Крім того, частина молекул крохмалю має розгалужену будову, а молекули целюлози лiнiйнi.

 

Вправа 234. Як розрізнити порошки крохмалю і целюлози? Перший спосіб. За допомогою якісної реакції на крохмаль. Розчин йоду дає з крохмалем характерне синє забарвлення. Другий спосіб. У гарячій воді крохмаль утворює клейстер, а целюлоза - ні.

 

Вправа 235. Складіть рівняння реакції:

а) горіння целюлози;

[C6H10O5]n + 6nO2 → 6nCO2 + 5nH2O

б) термічного розкладу целюлози 

[C6H10O5]n → 6nC + 5nH2O

 

Вправа 236. Обчисліть масу крохмалю, що утворився в результаті фотосинтезу, якщо рослини виділили 8 т кисню.

Відомо: m(O2)=8 т=8106 г. Знайти: m(C6H10O5)-?

Розв'язування:

Крохмаль утворюється внаслідок фотосинтезу і взаємоперетворення вуглеводів:

6СО2 + 6Н2О -> С6Н12О6 + 6О2;               

nC6H12O6 -> (С6Н10О5)n + nH2O.

Сумарне рівняння маєт вигляд:

                            х г                  8106 г         

6nСО2 + 6nН2О -> 6Н10О5)n + nH2O + 6nО2;   

                          162n г               192 n г

Над формулами сполук О2 і С6Н10О5 записуємо наведену в умові задачі масу кисню (8•106г) і невідому масу крохмалю (х г), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль крохмалю і 6n моль кисню, бо прореагувало 1 моль крохмалю С6Н10О5 з утвореннм 6n моль кисню O2.                    

Mr((-C6H10O5-)n)=(6•Ar(C)+10•Ar(H)+5•Ar(O))•n=(6•12+10•1+5•16)•n=

=(72+10+80)•n =162•n. Маса 1 моль=162n г.

Mr(O2)=2•Ar(O)=2•16=32, M(O2)=32 г/моль.  

Маса 1 моль=32 г, а маса 6n моль=192n г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції утворюється 162n г C6H10O5 і 192n г O2,

за умовою задачі - х г С6Н10С5 - 8•106 г O2.

162n г / x г = 192n г / 8•106 г

х г • 192n г = 162n г • 8•106 г

х = 162n г • 8106 г : 192n г

х = 6,75106 г = 6,75 т.

Відповідь: 6,75 т.

 Інші завдання дивись тут...

Загрузка...