Інші завдання дивись тут...

ДОСЛІД 1

Дія оцтової кислоти на індикатор

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

Наносимо краплю

розчину оцтової

кислоти на

універсальний

індикаторний папірець

 

 

Забарвлення

індикатора

змінилося на

червоне

 

 

 

Етанова кислота виявляє

кислотні властивості.

Наявність йонів Гідрогену,

які утворюються під час

дисоціації її молекул,

є причиною зміни 

забарвлення індикатора.

Рівняння електролітичної дисоціації оцтової кислоти:

СН3СООН ↔ СН3СОО- + Н+

ДОСЛІД 2

Реакція оцтової кислоти з металом

Послідовність дій

Спостереження

Висновки

У пробірку з гранулою

цинку наливаємо 2 мл

розчину оцтової кислоти

 

На поверхні гранули

цинку з'являються

бульбашки газу

 

Активні метали

витісняють із

етанової кислоти

водень

Складаємо рівняння реакції у молекулярній і йонно-молекулярній формах.

2CH3COOH + Zn -> (CH3COO)2Zn + H2

2CH3COOH + Zn -> 2CH3COO- + Zn2+ + H2

ДОСЛІД 3

Реакція оцтової кислоти з оснoвним (амфотерним) оксидом

Послідовність дій Спостереження Висновки

У пробірку з порошком

купрум (ІІ) оксидом

наливаємо 2 мл розчи-

ну оцтової кислоти

 

 

 

 

Порошок

розчиняється,

розчин стає

прозорим

 

 

 

 

Розчинення осаду

свідчить, що

реакція відбулася.

Етанова кислота

взаємодіє з

основними

(амфотерними)

оксидами

Складаємо рівняння реакції у молекулярній і йонно-молекулярній формах.

2CH3COOH + СuO -> (CH3COO)2Cu + H2O

2CH3COOH + СuO -> 2CH3COO-Cu2+ + H2O

ДОСЛІД 4

Реакція оцтової кислоти з лугом

Послідовність дій Спостереження Висновки

У пробірку з 1 мл 

розчину лугу додаємо 

краплю розчину 

фенолфталеїну

Індикатор 

стає

малиновим

 

Середовище

лужне

 

 

У пробірку невеликими

порціями доливаємо

розчин оцтової

кислоти

 

Індикатор 

знебарвлюється

 

 

 

Дана реакція є

реакцією нейтралізації.

Індикатор набуває 

кольору нейтрального

середовища

Складаємо рівняння реакції у молекулярній і йонно-молекулярній формах.

CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O

CH3COOH + Na+ + OH- -> CH3COO-Na+ + H2O

CH3COOH + OH- -> CH3COO- + H2O

ДОСЛІД 5

Реакція оцтової кислоти з нерозчинною основою (амфотерним гідроксидом)

Послідовність дій Спостереження Висновки

У пробірку з 1 мл 

розчину лугу 

додаємо 1 мл

розчину купрум (ІІ)

сульфату

Утворюється

осад

 

 

 

Добули

нерозчинну

основу Cu(OH)2

 

У пробірку 

доливаємо

розчину 

оцтової

кислоти

Осад розчиняється,

розчин стає

прозорим

 

 

Розчинення осаду

свідчить, що

реакція відбулася.

Етанова кислота

взаємодіє з 

основами

Складаємо рівняння реакції добування купрум (ІІ) гідроксиду в молекулярній і йонно-молекулярній формах.

2NaOH + CuSO4 -> Na2SO4 + Cu(OH)2

2Na+ + 2OH- + Cu2+ + SO42- -> 2Na+ + SO42- + Cu(OH)2

Cu2+ + 2OH- -> Cu(OH)2

Складаємо рівняння реакції нейтралізації в молекулярній і йонно-молекулярній формах.

2CH3COOH + Cu(OH)2 -> (CH3COO)2Cu + 2H2O

2CH3COOH + Cu(OH)2 -> 2CH3COO- + Cu2+ + 2H2O

ДОСЛІД 6

Реакція оцтової кислоти із сіллю

Послідовність дій Спостереження Висновки

У пробірку з каль-

цій карбонатом

наливаємо 2 мл

розчину оцтової

кислоти

З'являються

бульбашки

вуглекислого

газу

 

Оцтова кислота витісняє

більш слабшу карбонатну

кислоту з її солей, яка є

нестійкою і розкладається

на вуглекислий газ і воду

Складаємо рівняння реакції у молекулярній і йонно-молекулярній формах.

2CH3COOH + CaCO3 -> (CH3COO)2Сa + H2O + CO2

2CH3COOH + CaCO3 -> 2CH3COO- + Сa2+ + H2O + CO2

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК.

Оцтова кислота, як і неорганічні кислоти, проявляє такі властивості:

- змінює забарвлення індикаторів;

- взаємодіє з металами, що стоять в ряді активності металів до водню;

- взаємодіє з основними і амфотерними оксидами;

взаємодіє з основами (реакція нейтралізації);

- реагує з солями слабших за неї кислот (наприклад, карбонатами).

 Інші завдання дивись тут...

  • Иван
    Ok
    14 квітня 2022 08:57