Інші завдання дивись тут...

Вправа 268 Доведіть, що хімія є однією з природничих наук. Природничі науки — це науки, що вивчають природу і зміни, які у ній відбуваються. Хімія вивчає склад природних об'єктів та хімічні процеси, що відбуваються в живій і неживій природі. Маючи спільний об’єкт досліджень, розвивається в тісному взаємозв’язку з іншими природничими науками, які досить часто використовують однакові методи дослідження.

 

Вправа 269 Чому штучним матеріалам часто надають перевагу порівняно з матеріалами природного походження? Штучні матеріали є дешевшими у виготовленні і більшість з них виявляють властивості кращі за природні.

 

Вправа 270 Які хімічні волокна використовують при виробництві тканин? Візкозне, ацетатне, капрон, нейлон, лавсан та ін.

 

Вправа 271 За матеріалами з інтернету з’ясуйте, які речовини використовують у медицині для заміни пошкоджених або зламаних кісток. Біоскло, гідроксиапатит, бета-трикальцій фосфат. 

 

Вправа 272 Назвіть переваги і недоліки побутового посуду із пластмаси. 

Переваги: легкий, міцний, різноманітний за зовнішнім виглядом (кольором, розміром, формою) і призначенням, одноразовий не треба мити, дешевий.

Недоліки: не витримує високих чи, навпаки, низьких температур,  за тривалого використання стає токсичним, неналежна утилізація забруднює довкілля.

 

Вправа 273 Які знання з хімії вам знадобилися в житті? Знання про склад продуктів харчування, ліків, косметичних засобів та побутової хімії. Знання про безпечне поводження з хімічними речовинами. 

 

Вправа 274 Запропонуйте спосіб очищення відпрацьованого промислового газу (основні компоненти — азот, кисень, водяна пара) від домішки сірководню. Пропусканням промислового газу крізь розчин речовини, що утворює з сірководнем нерозчинну сполуку, що водночас не реагує з іншими складовими цього газу, наприклад, крізь розчин плюмбум (II) нітрату Pb(NO3)2

H2S + Pb(NO3)2 = PbS↓ + 2HNO3

 

Вправа 275 Спробуйте пояснити такий факт: атмосфера Марсу майже повністю складається з вуглекислого газу, а кисень у ній є домішкою, тоді як у земному повітрі кисню майже в 500 разів більше, ніж вуглекислого газу. Атмосфера повітря постійно поповнюється киснем внаслідок процесу фотосинтезу, в той час, як на Марсі незначно утворюється внаслідок розкладу вуглекислого газу й води під впливом сонячного проміння. Кисень легший за вуглекислий газ (Mr(O2)=32, Mr(CO2)=44) і гірше утримується силою тяжіння, що є на Марсі, бо є слабшою у порівнянні з силою тяжіння на Землі.

 

Вправа 276 Який об’єм газу амоніаку NH3, узятого за нормальних умов, потрібно розчинити в 100 л води для приготування розчину з масовою часткою амоніаку 25% (цей розчин застосовують як рідке добриво)?

Відомо: V(H2O)=100 л, w(NH3)=25%, або 0,25

Знайти: V(NH3)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо масу води:

m(H2O)=V(H2O)ρ(H2O)=100 л1 кг/л=100 кг

2. Нехай маса розчиненої речовини m(NH3)=х кг і підставимо у формулу обчислення масової частки  ω(NH3)=m(NH3)/(m(H2O)+m(NH3)), отримаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

0,25 = х / (100 + х)

0,25 • (100 + х) = х

25 + 0,25 • х = х

х - 0,25 х = 25

0,75 х = 25

х = 25 : 0,75

х = 33,3 кг

3. Обчислюємо кількість речовини NH3 за формулою n=m/M, де M=Mr кг/кмоль

M(NH3)=17 кг/кмоль

Mr(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+31=17, тому М(NH3)=17 кг/кмоль

n(NH3)=m(NH3):M(NH3)=33,3 кг : 17 кг/кмоль=1,96 кмоль

4. Обчислюємо об'єм NH3 кількістю речовини 1,85 кмоль за формулою V=nVM

V(NH3)=n(NH3)VM=1,96 кмоль  22,4 м3/кмоль=43,9 м3

Відповідь: 43,9 м3

Інші завдання дивись тут...