Інші завдання дивись тут...

Вправа 277 Чому розвиток науки хімії є важливим для людства? Багато з того, що з’являється в нашому житті, побуті, зобов’язане досягненням хімічної науки. Підтвердженням цього є щорічне присудження Нобелівської премії ученим-хімікам за визначні досягнення — створення теорій, синтез та дослідження нових речовин, хімічних реакцій.

 

Вправа 278 За всю історію присудження Нобелівської премії з хімії один учений ставав лауреатом двічі. Скориставшись інтернетом, з’ясуйте прізвище вченого і те, за які досягнення йому було присуджено премії. Фредерік Сингер отримав Нобелівські премії у 1958 році за створення методів розшифрування структури білкових молекул і в 1980 році за методику визначення структури ДНК. 

 

Вправа 279 Як представлена хімія в системі Національної академії наук України?

Установи Національної академії наук в галузі хімії:

— Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського;

 Інститут органічної хімії;

 Інститут хімії високомолекулярних сполук;

 Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського;

— Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського;

 Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича;

 Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського. 

 

Вправа 280 Висловіть свою думку щодо того, опанування яких наук студентами хімічного факультету, крім хімії, найважливіше для їх майбутньої професії. Фізику ― для кращого розуміння фізичних законів під час дослідження хімічних процесів, вміння проводити хімічні експерименти із застосуванням різноманітних фізичних приладів, математику ― для виконання обчислень, інформатику ― для застосування комп'ютерних технологій моделювання хімічних структур і процесів, іноземну мову ― для ознайомлення з науковими досягненнями вчених з інших країн і можливістю спілкуватися.  

 

Вправа 281 Який матеріал з хімії виявився для вас найцікавішим за час вивчення цього предмета в школі  Розділ хімії про органічні речовини. Домашні експерименти.

Інші завдання дивись тут...