Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Сформулюйте визначення понять: а) «оксиди»; б) «кислоти»; в) «основи»; г) «солі». Наведіть приклади. 

а) оксиди — складні речовини, до складу яких входять два елементи, один з яких — Оксиген у ступені окиснення –2.

Наприклад, Na2O, CO2, CO;

б) кислоти — складні речовини, до складу молекул яких входять один або кілька атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на йони металічних елементів, і кислотні залишки.

Наприклад, HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, H3PO4, H2SiO3;

в) основи — складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й один або два гідроксид-аніони.

Наприклад, KOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3, Fe(OH)2;

г) солі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів та аніонами кислотних залишків.

Наприклад, K2SO3, Al3(PO4)2, BaSO4.

 

Вправа 2. Назвіть речовини за хімічними формулами: 

CaCO3 - кальцій карбонат

Al2O3 - алюміній оксид

Be(OH)2 - берилій гідроксид

H3PO4 - ортофосфатна кислота

Fe(OH)2 - ферум (ІІ) гідроксид

MgSiO3 - магній силікат

Al(OH)3 - алюміній гідроксид

HCl - хлоридна кислота

Na2S - натрій сульфід

MgO - магній оксид

FeSO4 - ферум (ІІ) сульфат

CO2 - карбон (IV) карбон 

Ca(OH)2 - кальцій гідроксид

Al(NO3)3 - алюміній нітрат

NaOH - натрій гідроксид

KCl - калій хлорид

LiOH - літій гідроксид

ZnI2 - цинк йодид

HNO3 - нітратна кислота

Ba(OH)2 - барій гідроксид

H2S - сульфідна кислота

Zn(OH)2 - цинк гідроксид

H2SO4 - сульфатна кислота

BaO - барій оксид

CuCl2 - купрум (ІІ) хлорид

SO3 - сульфур (VI) оксид.

 

Вправа 3. Класифікуйте речовини, подані формулами в завданні 2, на основні класи.

Оксиди: Al2O3, MgO, CO2, BaO, SO3.

Гідроксиди: Be(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)3, Ca(OH)2, NaOH, LiOH, Ba(OH)2, Zn(OH)2.

Кислоти: H3PO4, HCl, HNO3, H2S, H2SO4.

Солі: CaCO3, MgSiO3, Na2S, FeSO4,  Al(NO3)3, KCl,  ZnI2, CuCl2.

 Інші завдання дивись тут...