Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Випишіть формули кислот, основ і амфотерних гідроксидів з поданого переліку хімічних формул: FeO, LiOH, HNO3, СrО, Zn(OH)2, HCl, K2O, H2SO3, Al(OH)3, Mg(OH)2, H2SO4, Ca(OH)2, CaO, Fe(OH)3, H3PO4, Ba(OH)2, CaCO3, H2S, H2CO3, KOH, Fe(OH)2, NaCl, LiOH, Al2(SO4)3. Назвіть їх.

Кислоти: HNO3 - нітратна кислота, HCl - хлоридна кислота, H2SO3 - сульфітна кислота, H2SO4 - сульфатна кислота, H3PO4 - ортофосфатна кислота, H2S - сульфідна кислота.

Основи: Zn(OH)2 - цинк гідроксид, Al(OH)3 - алюміній гідроксид, Mg(OH)2 - магній гідроксид, Ca(OH)2 - кальцій гідроксид, Fe(OH)3 - ферум (ІІІ) гідроксид, Ba(OH)2 - барій гідроксид, KOH - калій гідроксид, Fe(OH)2 - ферум (ІІ) гідроксид, LiOH - літій гідроксид.

Амфотерні гідроксиди: Zn(OH)2 - цинк гідроксид, Al(OH)3 - алюміній гідроксид, Fe(OH)3 - ферум (ІІІ) гідроксид.

 

Вправа 2. Перетворіть схеми реакцій на рівняння, дописавши формули пропущених речовин: 

а) Са(ОН)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O; 

б) CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2+ Na2SO4

в) 2KOH + SO2 = K2SO3 + H2O; 

г) KCl + AgNO3 = AgCl + KNO3;

ґ) BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4+ 2NaCl; 

д) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O.

 

Вправа 3. Поясніть, чому алюмінієвий посуд не можна мити мийними засобами, що мають лужне середовище. Алюміній перебуває в ряду активності металів до водню, а оксид і гідроксид Алюмінію - є амфотерними сполуками. Сукупність цих чинників зумовлює взаємодію між металом і лугом.

 

Вправа 4. Розчин, що містив барій гідроксид масою 34,2 г, повністю нейтралізували розчином сульфатної кислоти. Обчисліть масу речовини, яка випала в осад.

Відомо: m(Ba(OH)2)=34,2 г. Знайти: m(BaSO4)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     34,2 г                         x г     

     Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2

      171 г                       233 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Вa(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси осаду BaSO4 і розв'язуємо її.

34,2 г / 171 г = х г / 233 г, звідси

х г • 171 г = 34,2 г • 233 г

х = 34,2 г • 233 г / 171 г

х = 46,6 г

II спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O

Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду масою 34,2 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г/моль.

v(Ba(OH)2)=m(Ba(OH)2) : M(Ba(OH)2)=34,2 г : 171 г/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Вa(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4, кількості речовин однакові, тому

v(BaSO4)=v(Ba(OH)2)=0,2 моль.

Обчислюємо масу барій сульфату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233, M(BaSO4)=233 г/моль. 

m(BaSO4)=v(BaSO4)•M(BaSO4)=0,2 моль•233 г/моль=46,6 г.

Відповідь: m(BaSO4)=46,6 г.

 

Вправа 5. Для лікування захворювань, пов’язаних зі зменшенням вмісту Кальцію в організмі людини, у вену хворого вводять розчин кальцій хлориду з масовою часткою солі 10%, який випускають в ампулах по 5 мл і 10 мл. Курс лікування — 10 ампул. Обчисліть масу йонів Кальцію, яку отримує організм людини за курс лікування розчином кальцій хлориду в ампулах об’ємом по 5 мл, якщо густина розчину становить 1,1 г/мл.

Відомо: V(розчину)=5 мл, ρ(розчину)=1,1 г/мл, w(NaCl2)=10% чи 0,01,

10 ампул.

Знайти: m(Ca2+) -?

Розв'язування:

1. Знаходимо масу розчину за формулою: m=Vρ

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)=5 мл1,1 г/мл=5,5 г

2. Обчислюємо масу кальцій хлориду за формулою:

m(речовини)=w(речовини)m(розчину)

m(CaCl2)=w(CaCl2)m(розчину)=0,15,5 г=0,55 г.

3. Обчислюємо масу кальцій хлориду, що містяться у 10 ампулах:

m(CaCl2)=10m(CaCl2)=100,55 г = 5,5 г.

4. Знаходимо кількість речовини кальцій хлориду масою 5,5 г за формулою:

v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(CaCl2)=Ar(Ca)+2•Ar(Cl)=40+2•35,5=111, M(CaCl2)=111 г/моль. 

v(CaCl2)=m(CaCl2)/M(CaCl2)=5,5 г:111 г/моль = 0,0495 моль.

5. Формульна одиниця сполуки CaCl2 містить 1 йон Кальцію Са2+, тому  в 1 моль СаCl2 міститься 1 моль йонів Са2+, а в 0,495 моль СaCl2 міститься 0,0495 моль йонів Са2+, отже,

v(Ca2+)=v(CaCl2)=0,0495 моль.

6. Обчислюємо масу йонів Кальцію кількістю речовини 0,0495 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Ca)=Ar(Ca)=40, M(Ca)=40 г/моль. 

m(Ca2+)=v(Ca2+)M(Ca)=0,0455 г40 г/моль = 1,98 г.

Відповідь: m(Ca2+)=1,98 г.

 

Вправа 6. Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами:

а) КMnO4 → O2 → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → CaO;

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

O2 + 2Ca = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + Na2CO3 = CaCO3+ 2NaOH

CaCO3 = CaO + CO2

б) H2O2 → O2 → BaO → Ba(OH)2 → BaCl2 → BaSO4.

2H2O2 = 2H2O + O2

O2 + 2Ba = 2BaO

BaO + H2O = Ba(OH)2

Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl

Інші завдання дивись тут...