Інші завдання дивись тут...

Вправа 2. Поясніть будову молекули води щодо електронної будови атомів, які входять до її складу.  Будову зовнішнього енергетичного рівня атома Оксигену відображає електронна формула 2s22p4, відповідно до якої із шести електронів атома є 2s і 2р спарених і 2р — неспарених. Утворення ковалентних полярних зв'язків між атомами Гідрогену та атомом Оксигену відбувається за рахунок спільних електронних пар, в яких беруть участь два неспарені р-електрони атома Оксигену, що містяться на окремих р-орбіталях, та s-електрони двох атомів Гідрогену. Кут між орбіталями, що утворюють зв’язок, становить 105°, тому молекула води має кутову будову. На кінці молекули, де знаходяться ядра атомів Гідрогену, концентрується частково позитивний заряд δ+, а на другому - частково негативний δ–. Молекула води дипольна.

 

Вправа 3. Обґрунтуйте вплив водневого зв’язку на властивості речовин. Наявність водневого зв'язку впливає на підвищення температур плавлення і кипіння. бо на руйнування додаткової взаємодії (водневий зв'язок) потрібно затратити додаткову енергію (нагрівання). 

 

Вправа 4. Доповніть висловлювання так, щоб вони стали завершеними.

Між атомами Оксигену й Гідрогену в молекулі води існують ковалентні полярні зв'язки.

Молекула води — молекулярна сполука.

Диполь — це система з двох зарядів, однакових за значеннями, але протилежних за знаком.

Водневий зв’язок може бути міжмолекулярним і внутрішньомолекуляр-

ним.

Інші завдання дивись тут...