Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Сформулюйте визначення понять «розчин», «розчинник», «розчинена речовина». Розчин — однорідна (гомогенна) система, що складається з двох або більше компонентів і продуктів їхньої взаємодії. Розчинник — компонент розчину, який перебуває в такому самому агрегатному стані, що й розчин. Розчинена речовина може бути газом, рідиною або твердою речовиною.

 

Вправа 2. Охарактеризуйте суть процесу розчинення. Розчинення - це фізико-хімічний процес, що складається з таких процесів:

1) руйнування структури розчинюваної речовини до молекул або йонів та їх хаотичний рух (дифузія) між молекулами розчинника, наприклад, молекулами води;

2) взаємодія утворених частинок із частинками розчинника, наприклад, якщо розчинником є вода, то гідратація з утворенням гідратованих йонів або молекул. 

 

Вправа 4. Доповніть висловлювання так, щоб вони стали завершеними.

Розчин — це гомогенна система, що складається з двох або більше компонентів.

Компонентами розчину є розчинник і розчинена речовина.

Розчинником називають компонент розчину, що перебуває в такому самому агрегатному стані, що й розчин.

Гідратація — взаємодія частинок речовини з молекулами води.

 

Вправа 5. У воді об’ємом 120 мл розчинили цукор масою 40 г. Обчисліть масову частку цукру в утвореному розчині. 

Відомо: V(H2O)=120 мл., m(цукру)=40 г. Знайти: w(цукру)-?

Розв'язування:

1. Знайдемо масу розчину, беручи до уваги, що для води об'єм відповідає масі:

m(розчину)=m(H2O)+m(цукру)=120 г + 40 г =160 г.

2. Знайдемо масову частку речовини в розчині:

w(цукру)=m(цукру)/m(розчину)=40 г / 160 г=0,25, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 25%.

Відповідь: 0,25, або 25%.

Інші завдання дивись тут...