Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Користуючись таблицею розчинності, виокремте з поданого переліку формули розчинних, малорозчинних і нерозчинних речовин.

Розчинні речовини: КОН, AgNO3, K2CO3, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2.

Малорозчинні речовини: HgI2, Mg3(PO4)2, CaSO3.

Нерозчинні речовини: Fe(OH)3AgCl, BaCO3, H2SiO3, Cu(OH)2.

 

Вправа 2. Визначте, як зростає розчинність калій нітрату зі зростанням температури на кожні 10°С в діапазоні (0–50)°С, користуючись відповідною кривою розчинності. 

За кривою розчинності у 100 г води за температури 00С можна розчинити 15 г KNO3за температури 100С - 20 г KNO3, за температури 200С - 30 г KNO3за температури 300С - 45 г KNO3за температури 400С - 60 г KNO3за температури 500С - 85 г KNO3.

Розчинність — це маса розчиненої речовини, яка за певних умов (температури, тиску) може розчинитися в розчиннику масою 100 г.  

 

Вправа 3. Поясніть розчинення речовин залежно від:

а) природи розчинника й розчиненої речовини; Розчинення залежить від хімічної будови й виду зв'язку. Так речовини з ковалентним полярним і йонним зв'язком добре розчиняються в полярних розчинниках. Для неполярних сполук характерним є розчинення в неполярних розчинниках. Діє правило: подібне розчиняється в подібному.   

б) температури для твердих речовин; З підвищенням температури розчинність твердих речовин зростає.

в) температури й тиску для газів; З підвищенням температури розчинність газів зменшується, а зі зниженням - збільшується. З підвищенням тиску розчинність газів зростає.

г) температури й тиску для рідин. З підвищенням температури розчинність рідин зростає, Тиск на розчинність рідин не впливає.

 

Вправа 4. Обчисліть масу розчиненої речовини та масу води, що містяться в розчині масою 250 г з масовою часткою натрій нітрату 20%.

Відомо: m(розчину)=250 г, w(NaNO3)=20% або 0,2.

Знайти: m(NaNO3)-?, m(H2O)-?

Розв'язування:

1. Знаходимо масу розчиненої речовини NaNO3: 

m(NaNO3)=m(розчину)•w(NaNO3)=250 г0,2 = 50 г.

2. Обчислюємо масу води:

m(H2O)=m(розчину)-m(NaNO3)=250 г - 50 г = 200 г.

Відповідь: 50 г NaNO3, 200 г Н2О.

 

Вправа 5. До розчину масою 120 г з масовою часткою калій гідроксиду 0,2 долили розчин масою 80 г з масовою часткою цього ж лугу 10%. Обчисліть масову частку речовин у новому розчині. 

Відомо: m1(розчину)=120 г, w1(КОН)=0,2, m2(розчину)=80 г,

w2(КОН)=10% або 0,1. Знайти: w(КОН)-?

Розв'язування:

1. Знаходимо масу розчиненої речовини КОН у початкових розчинах: 

m1(КОН)=m1(розчину)•w1(КОН)=120 г0,2 = 24 г.

m2(КОН)=m2(розчину)•w2(КОН)=80 г0,1 = 8 г.

2. Обчислюємо масу нового розчину: 

m(розчину)=m1(розчину)+m2(розчину)=120 г + 80 г = 200 г.

3. Обчислюємо масу розчиненої речовини КOН у новому розчині: 

m(КОН)=m1(КОН)+m2(КОН)=24 г + 8 г = 32 г.

4. Знаходимо масову частку розчиненої речовини КОН у новому розчині:

w(КОН)=m(КОН)/m(розчину)=32 г / 200 г=0,16, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 16%.

Відповідь: 16%.

Інші завдання дивись тут...