Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Поясніть, на які групи поділяють речовини за ознакою електропровідності їхніх розчинів. За здатністю проводити електричний струм речовини поділяються на електроліти та неелектроліти.

 

Вправа 2. Сформулюйте визначення понять «електроліти», «неелектроліти», «електролітична дисоціація».

Електроліти — речовини, водні розчини яких або розплави проводять електричний струм.

Неелектроліти — речовини, водні розчини яких або розплави не проводять електричний струм.

Електролітична дисоціація — розпад електроліту на йони під час розчинення у воді (або розплавлення).

 

Вправа 3. Визначте, користуючись таблицею розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей у воді, які з речовин, поданих формулами, піддаються електролітичній дисоціації у водних розчинах: а)КОН; б)H2SO4; в)Ag3PO4; г)AlCl3; ґ)Cu(OH)2д)ZnBr2; е)HgS; є)FeSO4; ж)Ba(NO3)2.

Піддаються електролітичній дисоціації: а),б),г)д),є),ж). 

Не піддаються електричній дисоціації: в),ґ),е).  

 

Вправа 4. Укажіть вид хімічного зв’язку, що є характерним для неелектролітів.

А ковалентний полярний

В йонний 

Б ковалентний неполярний

Г водневий

Вправа 5. Укажіть види хімічних зв’язків, характерні для електролітів.

А ковалентний полярний 

В йонний

Б ковалентний неполярний

Г металічний

Інші завдання дивись тут...