Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Назвіть йони, що утворюються під час розчинення у воді речовин, поданих формулами: 

а) Fe(NO3)3, H3PO4, Ba(OH)2

Катіон Феруму Fe3+ й нітрат-аніон NO3-,

катіон Гідрогену Н+ й дигідрогенортофосфат-аніон Н2РО4-, гідрогенортофосфат-аніон НРО42-, ортофосфат-аніон PO43-,

катіон Барію Ва2+ й гідроксид-аніон ОН- 

б) Fe2(SO4)3, LiOH, H2SO4

Катіон Феруму Fe3+ й сульфат-аніон SO42-,

катіон Літію Li+ й гідроксид-аніон ОН-,

катіон Гідрогену Н+ й гідрогенсульфат-аніон Н4-, сульфат-аніон SO42-.

в) H2SO3, KOH, Ca(NO3)2.

Катіон Гідрогену Н+ й аніони Н3-, SO32-,

катіон Калію К+ й гідроксид-аніон ОН-,

Катіон Кальцію Са2+ й нітрат-аніон NO3-.

 

Вправа 2. Прочитайте рівняння дисоціації та поясніть їх: 

а) H2S <-> H+ + HS;

HS- <-> H+ + S2

Дисоціація сульфідної кислоти відбувається ступінчасто, тобто у водному розчині спочатку відщеплюється від молекули один йон Гідрогену, утворюючи складний аніон HS- (дигідрогенсульфід-аніон), який, у свою чергу, дисоціює на другий йон Гідрогену та сульфід-аніон S2-Це рівняння дисоціації слабкого електроліту, реакція оборотна, тому пишемо знак

"<->".

б) NaOH = Na+ + OH

Дисоціює на катіон металічного елемента Натрію Na+ і гідроксид-аніон OH-. Це рівняння дисоціації сильного електроліту, реакція необоротна, тому пишемо знак "=".

в) Zn(NO3)2 = Zn2+ + 2NO3.

Дисоціює на катіон металічного елемента Цинку Zn2+ i нітрат-аніон NO3-. Це рівняння дисоціації сильного електроліту, реакція необоротна, тому пишемо знак "=".

 

Вправа 3. Складіть формули сполук за назвами йонів і назвіть їх: 

а) катіон Кальцію та нітрат-аніон, катіон Плюмбуму (ІІ) і хлорид-аніон, катіон Гідрогену й ортофосфат-аніон; Ca(NO3)2 - кальцій нітрат, PbCl2 - плюмбум (ІІ) хлорид, H3PO4 - ортофосфатна кислота;

б) катіон Алюмінію та сульфат-аніон, катіон Гідрогену та йодид-аніон, катіон Барію та гідроксид-аніон.

Al2(SO4)3 - алюміній сульфат, HI - йодидна кислота, Ba(OH)2 - барій гідроксид.

 

Вправа 4. Напишіть рівняння дисоціації речовин, поданих формулами, і назвіть утворені йони: 

а) Na2S, LiOH, HBr; 

Na2S = 2Na+ + S2-

Катіон Натрію Na+ й аніон Сульфуру S2-

LIOH = Li+ + OH-

Катіон Літію К+ й гідроксид-аніон ОН-

HBr = H+ + Br-

Катіон Гідрогену Н+ й аніон Брому Br-

б) НI, Mg(NO3)2, KOH.

HI = H+ + I-

Катіон  Гідрогену Н+ й аніон Йоду I-

Mg(NO3)2 = Mg2+ + 2NO3- 

Катіон Магнію Mg2+ й нітрат-аніон NO3-

KOH = K+ + OH-

Катіон Натрію Na+ й гідроксид-аніон ОН-

 

Вправа 5. Складіть формули електролітів і рівняння дисоціації, якщо до їхнього складу входять указані катіони й аніони: 

а) катіон Натрію та силікат-аніон, катіон Гідрогену й ортофосфат-аніон; 

Формули електролітів: Na2SiO3, H3PO4

Рівняння дисоціації натрій силікату:

Na2SiO3 = 2Na+ + SiO32-

Рівняння дисоціації ортофосфатної кислоти:

H3PO4 <-> H+ + H2PO4-  перший ступінь

H2PO4- <-> H+ + HPO42-  другий ступінь

HPO42- <-> H+ + PO43-  третій ступінь

H3PO4 <-> 3H+ + PO43-  сумарне рівняння

б) катіон Меркурій (ІІ) і нітрат-аніон, катіон Барію та гідроксид-аніон.

Формули електролітів: Hg(NO3)2, Ba(OH)2

Рівняння дисоціації меркурій (ІІ) нітрату:

Hg(NO3)2 = Hg2+ + 2NO3-

Рівняння дисоціації барій гідроксиду:

Ba(OH)2 = Ba2+ + 2OH-

 

Вправа 6. Напишіть рівняння дисоціації речовин у водних розчинах і вкажіть загальну кількість катіонів й аніонів: 

а) бромідної та сульфітної кислот; 

HBr = H+ + Br- 

Один катіон Н+ й один аніон Br-, разом два йони.

H23 = 2H+ + SО32- 

Два катіони Н+ й один аніон SО32-, разом три йони.

б) літій і барій гідроксидів; 

LiOH = Li+ + OH- 

Один катіон Li+ й один гідроксид-аніон OH-, разом два йони.

Ba(OH)2 = Ba2+ + 2OH- 

Один катіон Ba2+ й два гідроксид-аніони OH-, разом три йони.

в) ферум (ІІІ) сульфату й купрум (ІІ) хлориду.

Fe2(SO4)3 = 2Fe3+ + 3SO42- 

Два катіони Fe3+ й три сульфат-аніони SO42-, разом п'ять йонів.

CuCl2 = Cu2+ + 2Cl- 

Один катіон Cu2+ й два аніони Хлору Cl-, разом три йони.

Інші завдання дивись тут...