Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Визначте, між якими попарно взятими речовинами реакції йонного обміну відбудуться: 

а) ZnCl2 i AgNO3

ZnCl2 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgCl↓

б) KCl i HNO3; реакція не відбувається, бо всі продукти реакції - розчинні.

в) FeCl3 i NaOH;

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl

г) Al(NO3)3 i NaBr; реакція не відбувається, бо всі продукти реакції - розчинні.

ґ) K2SO4 i Ba(OH)2

K2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2KOH

д) Na2CO3 i HCl.

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

 

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій між електролітами в розчині в молекулярній, повній і скороченій йонних формах, де це можливо: 

а) FeCl2  + LiOH →; 

FeCl2 + 2LiOH = Fe(OH)2 + 2LiCl

Fe2+ + 2Cl- + 2Li+ + 2OH- = Fe(OH)2 + 2Li+ + 2Cl-

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2

б) Ca(NO3)2 + Na2CO3 →; 

Ca(NO3)2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaNO3

Ca2+ + 2NO3- + 2Na+ + CO32- = CaCO3↓ + 2Na+ + 2NO3-

Ca2+ + CO32- = CaCO3 

в) BaCl2 + K2CO3 →; 

BaCl2 + K2CO3 = BaCO3 + 2KCl

Ba2+ + 2Cl- + 2K+ + CO32- = BaCO3 + 2K+ + 2Cl-

Ba2+ + CO32- = BaCO3

г) Na2SO3 + HCl →; 

Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + SO2

2Na+ + SO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + H2O + SO2

2H+ + SO32- = H2O + SO2

ґ) HNO3 + KOH →.

HNO3 + KOH = KNO3 + H2O

H+ + NO3- + K+ + OH- = K+ + NO3- + H2O

H+ + OH- = H2O

 

Вправа 3. Напишіть молекулярні рівняння, що відповідають поданим йонно-молекулярним: 

а) Zn2+ + S2– = ZnS↓;

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними й розчинними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Zn2+ (ZnF2, ZnCl2, ZnBr2, ZnI2,  ZnSO3, ZnSO4, Zn(NO3)2) і S2- (Li2S, Na2S, K2S, BaS).

Отже, можемо записати декілька молекулярних рівнянь:

1) ZnCl2 + Na2S = ZnS↓ + 2NaCl,

2) Zn(NO3)2 + ВаS = ZnS↓ + Ва(NO3)2

3) ZnF2 + Na2S = ZnS↓ + 2NaF

 

б) Fe2+ + 2OH = Fe(OH)2↓;

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними й розчинними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Fe2+ (FeCl2, FeBr2, FeI2,  FeSO4, Fe(NO3)2) і OH- (LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2).

Отже, можемо записати декілька молекулярних рівнянь:

1) FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + 2NaCl,

2) Fe(NO3)2 + 2KOH = Fe(OH)2↓ + 2KNO3

3) FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + Na2SO4

Зверніть увагу, що йони ОН- містяться в Ва(ОН)2, але рівняння реакції, записане нижче, не задовільняє умову завдання, бо продуктами реакції є не одна, а дві нерозчинні сполуки. 

FeSO4 + Ва(OH)2 = Fe(OH)2↓ + ВаSO4

 

в) H+ + OH = Н2О; 

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Н+ (HCl, HI, HBr, HNO3, H2SO4) і OH- (LiOH, NaOH, KOH).

Отже, можемо записати декілька молекулярних рівнянь:

1) HCl + NaOH = NaCl + H2O

2) HNO3 + KOH = KNO3 + H2O

3) H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O

 

г) MgCO3 + 2H+ = Mg2+ + CO2↑+ H2O; 

У лівій частині рівняння записано формулу йона, тому сполука, яка взаємодіє, має бути розчинною і сильним електролітом. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Н+  (H2SO4, HCl, HI, HBr, HNO3).

Отже, можемо записати декілька молекулярних рівнянь:

1) MgCO3 + 2HBr = MgBr2 + CO2+ H2O

2) MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + CO2+ H2O

3) MgCO3 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + CO2+ H2O

Зверніть увагу, що йони H+ містяться в H2SO4, але рівняння реакції, записане нижче, не задовільняє умову завдання, бо біля формули йона Н+ повинен бути коефіцієнт 2, отже, кислоту треба записати одноосновну. 

MgCO3 + H2SO4 = MgSO4 + CO2+ H2O

 

ґ) Ca2+ + CO32- = CaCO3↓; 

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони CO32+ (Li2CO3, Na2CO3, K2CO3) i Ca2+ (CaCl2, CaBr2, CaI2, Ca(NO3)2).

Отже, можемо записати декілька молекулярних рівнянь:

1) CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaCl

2) Ca(NO3)2 + K2CO3 = CaCO3↓ + 2KNO3

3) CaBr2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaBr

 

д) 2H+ + S2– = H2S↑; 

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути розчинними і сильними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Н+ (HCl, HI, HBr, HNO3, H2SO4і S2- (Li2S, Na2S, K2S, BaS).

Отже, можемо записати декілька молекулярних рівнянь:

1) 2HCl + BaS = BaCl2 + H2S

2) 2HNO3 + BaS = Ba(NO3)2 + H2S

3) 2HBr + Na2S = 2NaBr + H2S

Зверніть увагу, що йони H+ містяться в H2SO4, але рівняння реакції, записане нижче, не задовільняє умову завдання, бо біля формули йона Н+ повинен бути коефіцієнт 2, отже, кислоту треба записати одноосновну.

H2SO4 + Na2S = Na2SO4 + H2S

 

е) Al(OH)3 + 3H+ = Al3+ + 3H2O.

 У лівій частині рівняння записано формулу йона, тому сполука, яка взаємодіє, має бути розчинною і сильним електролітом. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Н+  (HCl, HI, HBr, HNO3H2SO4).

Отже, можемо записати декілька молекулярних рівнянь:

1) Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

2) Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O

3) Al(OH)3 + 3HBr = AlBr3 + 3H2O

Зверніть увагу, що йони H+ містяться в H2SO4, але рівняння реакції, записане нижче, не задовільняє умову завдання, бо біля формули гідроксиду відсутній коефіцієнт 2, отже, кислоту треба записати одноосновну. 

2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O

 

Вправа 4. Напишіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій між попарно взятими речовинами:

а) сульфатна кислота й барій гідроксид; 

H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2H2O

2H+ + SO42- + Ba2+ + 2OH- = BaSO4 + 2H2O

б) калій гідроксид і ферум (ІІІ) хлорид; 

3KOH + FeCl3 = 3KCl + Fe(OH)3

3K+ + 3OH- + Fe3+ + 3Cl- = 3K+ + 3Cl- + Fe(OH)3

Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3

в) натрій сульфіт і хлоридна кислота; 

Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + SO2

2Na+ + SO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + H2O + SO2

2H+ + SO32- = H2O + SO2

г) купрум (ІІ) гідроксид і нітратна кислота; 

Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2H+ + 2NO3- = Cu2+ + 2NO3- + 2H2O

Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O

ґ) барій нітрат і натрій сульфат; 

Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4+ 2NaNO3

Ba2+ + 2NO3- + 2Na+ + SO42- = BaSO4 + 2Na+ + 2NO3-

Ba2+ + SO42- = BaSO4

д) кальцій карбонат і сульфатна кислота.

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2O + CO2

CaCO3 + 2H+ + SO42- = CaSO4 + H2O + CO2

 

Вправа 5. Напишіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій за поданими схемами. Назвіть речовини або йони, подані кольоровими літерами (А, Б+, В): 

а) А + 2H+ → Cr2+ + 2H2O; Речовина А - хром (II) гідроксид.

Cr(OH)2 + 2HCl = CrCl2 + 2H2O

Cr(OH)2 + 2H+ + 2Cl- = Cr2+ + 2Cl- + 2H2O

Cr(OH)2 + 2H+ = Cr2+ + 2H2O

 

б) SO32- + 2Б+ → SO2↑ + H2O; Йон Б+ - катіон Гідрогену Н+.

Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + SO2 + H2O

2Na+ + SO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + SO2 + H2O

SO32- + 2H= SO2 + H2O

 

в) Zn2+ + 2B → Zn(OH)2↓. Йон В- - гідроксид-аніон ОН-.

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4

Zn2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- = Zn(OH)2 + 2Na+ + SO42-.

Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2.

 

Вправа 6. До розчину барій гідроксиду масою 34,2 г з масовою часткою лугу 0,1 долили розчин сульфатної кислоти до повної нейтралізації. Обчисліть масу утвореного осаду.

Відомо: m(розчину)=34,2 г, ω(Ва(ОН)2)=0,1. Знайти: m(BaSO4)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Обчислюємо масу барій гідроксиду в розчині масою 34,2 г.

m(Ва(ОН)2)=m(розчину)ω(Ва(ОН)2)=34,2 г0,1=3,42 г

2. Записуємо рівняння реакції:

  3,42  г                  х г

 Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4  + 2H2

   171 г                   233 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,  

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій сульфату.

3,42 г / 171 г = х г / 233 г, звідси

х г • 171 г = 233 г • 3,42 г

х = 233 г • 3,42 г : 171 г

х = m(BaSO4)=4,66 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу барій гідроксиду в розчині масою 34,2 г.

m(Ва(ОН)2)=m(розчину)ω(Ва(ОН)2)=34,2 г0,1 =3,42 г.

2. Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду масою 3,42 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171, 

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. 

v(Ba(OH)2)=m(Ba(OH)2) : M(Ba(OH)2)=3,42 г : 171 г/моль=0,02 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,02 моль барій гідроксиду, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини барій сульфату, тому 

v(BaSO4)=v(Ва(ОН)2)=0,02 моль.

4. Обчислюємо масу барій сульфату кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233, M(BaSO4)=233 г /моль. 

m(BaSO4)=v(BaSO4)•M(BaSO4)=0,02 моль•233 г/моль=4,66 г.

Відповідь: m(BaSO4)=4,66 г. 

 

Вправа 7. До розчину натрій карбонату масою 318 г з масовою часткою солі 20% долили розчин нітратної кислоти. Обчисліть об’єм газу (н. у.), що виділився під час реакції. 

Відомо: m(розчину)=318 г, ω(Na2СO3)=20%, або 0,2. Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування.

І спосіб

1. Обчислюємо масу натрій карбонату в розчині масою 318 г.

m(Na2СO3)=m(розчину)ω(Na2СO3)=318 г0,2 =63,6 г

2. Записуємо рівняння реакції:

       63,6 г                             x л    

     Na2СО3 + 2HNO3 = 2NaNO+ CO2 + H2

       106 г                              22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій карбонату Na2СО3 з утворенням  1 моль карбон (IV) оксиду СO2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л).  Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) натрій карбонату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Na2CO3)=2•Ar(Na)+Ar(C)+3•Ar(O)=2•23+12+3•16=106,  

M(Na2CO3)=106 г/моль. Маса 1 моль=106 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду.

63,6 г / 106 г = х л / 22,4 л, звідси

х л • 106 г = 63,6 г • 22,4 л

х = 63,6 г • 22,4 л : 106 г

х = V(CO2)=13,44 л

II спосіб

1. Обчислюємо масу натрій карбонату в розчині масою 318 г.

m(Na2СO3)=m(розчину)ω(Na2СO3)=318 г0,2 =63,6 г.

2. Обчислюємо кількість речовини натрій карбонату масою 63,6 г за формулою v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(Na2CO3)=2•Ar(Na)+Ar(C)+3•Ar(O)=2•23+12+3•16=106,  

M(Na2CO3)=106 г/моль.

v(Na2CO3)=m(Na2CO3) : M(Na2CO3)=63,6 г : 106 г/моль=0,6 моль

3. Записуємо рівняння реакції: Na2СО3+2HNO3=2NaNO3+CO2+H2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль натрій карбонату Na2СО3 з утворенням 1 моль карбон (IV) оксиду СO2, кількості речовини однакові, тому 

v(CO2)=v(Na2СO3)= 0,6 моль.

4. Обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 0,6 моль за формулою V=v•VM, де V- постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(СO2)=v(СO2)•VM=0,6 моль•22,4 л/моль=13,44 л.

Відповідь: V(CO2)=13,44 л.

Інші завдання дивись тут...