Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Назвіть перші десять представників гомологічного ряду метану.

Назви гомологів

метану

Молекулярні формули

сполук

Етан C2H6
Пропан C3H8
Бутан C4H10
Пентан C5H12
Гексан C6H14
Гептан C7H16
Октан C8H18
Нонан C9H20
Декан C10H22

Вправа 2. Сформулюйте визначення поняття «гомологи». Гомологи — це сполуки, що подібні за будовою молекул і хімічними властивостями, але відрізняються за складом молекул на одну або кілька груп атомів —СН2—.

 

Вправа 3. Складіть молекулярні формули гомологів метану, що містять:

а) 4, 7, 9 атомів Карбону;

Загальна формула гомологів метану CnH2n+2, де n-число атомів Карбону.

При n=4,  молекулярна формула гомологу метану С4H10

При n=7,  молекулярна формула гомологу метану С7H16

При n=9,  молекулярна формула гомологу метану С9H20

б) 12, 14, 22 атоми Гідрогену.

Загальна формула гомологів метану CnH2n+2, де n-число атомів Карбону, а 2n+2-число атомів Гідрогену.

12 атомів Гідрогену, тому 2n+2=12, 2n=12-2, 2n=10, n=5, отже, формула гомолога метану С5Н12

14 атомів Гідрогену, тому 2n+2=14, 2n=14-2, 2n=12, n=6, отже, формула гомолога метану С6Н14

22 атомів Гідрогену, тому 2n+2=22, 2n=22-2, 2n=20, n=10, отже, формула гомолога метану С10Н12

 

Вправа 4. Напишіть скорочені структурні формули алканів, молекулярні формули яких ви склали в завданні 3.

СН3—СН2—СН2—СН3

СН3—СН2—СН2СН2СН2СН2СН3

СН3—СН2—СН2СН2СН2СН2СН2СН2СН3

СН3—СН2—СН2СН2СН3

СН3—СН2—СН2СН2СН2СН3

СН3—СН2—СН2СН2СН2СН2СН2СН2СН2СН3

 

Вправа 5. Обчисліть і позначте відносну молекулярну масу алкану, у складі якого є 6 атомів Карбону.

А 82 Б 88 В 86 Г 84

Загальна формула алканів CnH2n+2, де n-число атомів Карбону.

При n=6,  молекулярна формула гомологу метану С6H14

M=Mr г/моль

Mr(С6H14)=6Ar(C)+14Ar(H)=612+141=86

 

Вправа 6. Укажіть молекулярну формулу алкану, відносна молекулярна маса якого становить 100.

А С2Н6

Б С6Н14

В С5Н12

Г С7Н16

Загальна формула гомологів метану CnH2n+2, де n-число атомів Карбону

Mr(CnH2n+2)=100,

12n+2n+2=100,

14n=100-2,

14n=98,

n=7

С7Н16 - гептан

 

Вправа 7. Відносна густина парів алкану за гелієм — 28,5. Обчисліть відносну молекулярну масу алкану, установіть його формулу та назву.

Відомо: D(алкану)=28,5 Знайти: Mr(алкану)-?, формула і назва алкану-?

Розв'язування:

D(алкану)=Mr(алкану)/Mr(He), тому Mr(алкану)/Mr(Hе)=28,5.

Mr(алкану)=28,5•Mr(He)=28,5•Ar(He)=28,5•4=114. 

Загальна формула алкану  CnH2n+2, тому

Mr(CnH2n+2)=n•Ar(C)+(2n+2)•Ar(H)=12n+2n+2=14n+2. 

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його: 

14n+2=114

14n=114-2

14n=112

n=112:14

n=8

Отже, формула алкану С8Н18 - це октан.

 

Вправа 8. Обчисліть, який об’єм карбон (ІV) оксиду (н. у.) і маса води утворяться, якщо повністю згорів пентан кількістю речовини 2,5 моль.

Відомо: v(C5H12)=2,5 Знайти: V(CO2)-?, m(Н2О)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:    

 2,5 моль               x л         у г 

  C5H12   +   8О2  =  5CO2  +  6H2O

 1 моль                112 л       108 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль пентану С5Н12 з утворенням 5 моль карбон (IV) оксиду CО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 5 моль займуть у 5 разів більший об'єм, тобто 112 л) та 6 моль води Н2О. Обчислюємо молярну масу (М=Mr г/моль) води й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль.

Маса 1 моль=18 г, а маса 6 моль=108 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.              

Складаємо пропорцію для обчислення об'єму СО2 і розв'язуємо її.

2,5 моль / 1 моль = x л / 112 л, звідси

х л • 1 моль = 2,5 моль • 112 л

х = 2,5 моль • 112 л / 1 моль

х =V(CO2)=280 л.

Складаємо пропорцію для обчислення маси Н2О і розв'язуємо її.

2,5 моль / 1 моль = у г / 108 г, звідси

у г • 1 моль = 2,5 моль • 108 г

у = 2,5 моль • 108 г / 1 моль

у =m(Н2О)=270 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: C5H12 + 8О2 = 5CO2 + 6H2O 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль пентану С5Н12 з утворенням 5 моль карбон (IV) оксиду СО2 і 6 моль води Н2О, кількість речовини карбон (IV) оксиду у 5 разів більша, а кількість речовини води у 6 разів більша від кількісті речовини пентану. Отже, якщо в реакцію вступає 2,5 моль пентану, то утвориться карбон (IV) оксид у 5 разів більшою кількістю речовини й вода у 6 разів більшою кількістю речовини, тому v(CO2)=5v(H5C12)=52,5 моль=12,5 моль

v(Н2О)=6v(H5C12)=62,5 моль=15 моль

З формули v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль. знаходимо об'єм V=vVМ.

V(CO2)=v(CO2)VM=12,5 моль  22,4 л/моль=280 л.

З формули v=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=v•M.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль.

m(H2O)=v(H2O)•M(H2O)=15 моль • 18 г/моль=270 г.

Відповідь: 280 л СО2, 270 г Н2О.

Інші завдання дивись тут...