Інші завдання дивись тут...

Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах

Реактиви: хлоридна кислота, розчин сульфатної кислоти, розчини калій і натрій гідроксиду, індикатори: лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, універсальний індикатор.  

 

ЗАВДАННЯ 1.

кислота

 

лакмус

 

метиловий

оранжевий

фенолфталеїн

 

універсальний

індикатор

хлоридна червоний рожевий не змінює колір червоний
сульфатна червоний рожевий не змінює колір червоний

ВИСНОВОК. Наявність катіонів Гідрогену у розчинах визначають за зміною забарвлення індикаторів. Оскільки спільними в складі кислот є йони Гідрогену, то вони зумовлюють кисле середовище їх розчинів й, відповідно, однаково діють на індикатори. Фенолфталеїном не можна виявити кислоту у розчині.

 

ЗАВДАННЯ 2.

луг

 

лакмус

 

метиловий

оранжевий

фенолфталеїн

 

універсальний

індикатор

натрій

гідроксиду

синій жовтий малиновий синій

калій

гідроксиду

синій жовтий малиновий синій

ВИСНОВОК. Наявність гідроксид-іонів у розчинах визначають за зміною забарвлення індикаторів.  Оскільки спільними в складі лугів є гідроксид-іони, то вони зумовлюють лужне середовище їх розчинів й, відповідно, однаково діють на індикатори.

Інші завдання дивись тут...