Інші завдання дивись тут...

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №2

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах,

що супроводжуються випаданням осаду

Реагенти    

 

 

Результати

спостере-

жень

Молекулярні та йонні рівняння        

 

 

Висновок

 

 

Дослід 1.

Розчини

барій

хлориду

і натрій

силікату

випадає

осад

BaCl2+Na2SiO3=2NaCl+BaSiO3↓ 

 

Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SiO32- =

= 2Na+ + 2Cl-BaSiO3

Ba2+ + SiO32-BaSiO3

реакція

відбулася

Дослід 2.

Розчин

натрій

силікату

і хлоридна

кислота

випадає

осад

Na2SiO3+2HCl=2NaCl+H2SiO3

 

2Na+ + SiO32- + 2H+ + 2Cl- =

= 2Na+ + 2Cl-H2SiO3

2H+ + SiO32-H2SiO3

реакція

відбулася

Дослід 3.

Розчини

купрум (ІІ)

сульфату

і натрій

гідроксиду

випадає

осад

CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu(OH)2

 

Cu2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- =

= 2Na+ + SO42-Cu(OH)2

Cu2+ + 2OH-Cu(OH)2

реакція

відбулася

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: реакції обміну між електролітами у водних розчинах відбуваються за умови випадання осаду.

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №3

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах,

що супроводжуються виділенням газу

Реагенти    

 

 

Результати

спостере-

жень

Молекулярні та йонні рівняння     

 

 

Висновок

 

 

Дослід 1.

Розчини

натрій кар-

бонату і

сульфатної

кислоти

виділяєть-

ся газ

Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2

 

2Na+ + CO32- + 2H+ + SO42- =

= 2Na+ + SO42- + H2O + CO2

2H+ + CO32-H2O + CO2

реакція

відбулась

Дослід 2.

Кальцій

карбонат

(крейда)

і нітратна

кислота

виділяєть-

ся газ

CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2

 

CaCO3 + 2H+ + 2NO3- =

= Ca2+ + 2NO3- + H2O + CO2

CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2

реакція

відбулась

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: реакції обміну між електролітами у водних розчинах відбуваються за умови виділення газу.

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №4

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах,

що супроводжуються утворенням води

Реагенти        

 

 

Результати

спостере-

жень

Молекулярні та йонні рівняння 

 

   

Висновок

 

 

Дослід 1.

Розчин

калій

гідроксиду,

фенолфта-

леїн,розчин

сульфатної

кислоти

знебарвлен-

ня розчину

малинового

кольору 

2КOH+H2SO4=K2SO4+2H2O

 

2K+ + 2OH- + 2H+ + SO42- =

2K+ + SO42- + H2O

2H+ + 2OH- = 2H2O

H+ + OH- = H2O

реакція

відбулась.

Індикатор

набув 

кольору 

нейтрального

середовища

Дослід 2.

Купрум (ІІ)

гідроксид

і хлоридна 

кислота

осад

розчиняєть-

ся 

Cu(OH)2+2HCl=CuCl2+2H2O

 

Cu(OH)2 + 2H+ + 2Cl- =

= Cu2+ + 2Cl- + 2H2O

Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O

реакція

відбулась

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: реакції обміну між електролітами у водних розчинах відбуваються за умови  утворення речовини, що є слабким електролітом, наприклад, води.

Інші завдання дивись тут...