Інші завдання дивись тут...

Пропонуються два алгоритми складання 

електронного балансу.

Сірим кольором даються відповіді,

а зеленим кольором ― пояснення.

Вправа 1. Уставте пропущені слова, щоб висловлювання стало завершеним:

1. Реакції, які відбуваються зі зміною ступеня окиснення, називають окисно-відновними.

2. Елемент, який віддає електрони і окиснюється, є відновником.

3. Елемент, який приймає електрони і відновлюється, є окисником.

4. Метод, за допомогою якого добирають коефіцієнти для окисно-відновних реакцій, називають методом електронного балансу.

 

Вправа 2. Окисно-відновні реакції відображають подані нижче схеми.

А Zn + O

   Zn0 + O20 = Zn+2O-2

Реакція відбувається зі зміною ступеня окиснення хімічних елементів. 

Б BaO + H2O →

В CaO + HCl →

Г Mg + HCl →

  Mg0 + H+1Cl = Mg+2Cl2 + H20

Реакція відбувається зі зміною ступеня окиснення хімічних елементів. 

 

Вправа 3. Зазначте в поданих схемах ступені окиснення елементів до й після реакції й установіть, який елемент окиснився та який відновився:

а) Al + НСl → AlCl3 + H2↑;

 Al0 + Н+1Сl → Al+3Cl3 + H20↑;

Відновник Al0 -3e → Al+3 ― процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20 ― процес відновлення.

б) Mg + Br2 → MgBr2

Mg0 + Br20 → Mg+2Br2-1;

Відновник Mg0 -2e → Mg+2 ― процес окиснення.

Окисник Br20 +2e → 2Br-1 ― процес відновлення.

в) KClO3 → KCl + O2↑;

KCl+5O3-2 → KCl-1 + O20↑;

Відновник 2O-2 -4e → O20 ― процес окиснення.

Окисник Cl+5 +6e → Cl-1 ― процес відновлення.

г) Cr + Cl2 → CrCl3;

Cr0 + Cl20 → Cr+3Cl3-1;

Відновник Cr0 -3e → Cr+3 ― процес окиснення.

Окисник Cl20 +2e → 2Cl-1 ― процес відновлення.

ґ) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑; 

Zn0 + H2+1SO4 → Zn+2SO4 + H20↑; 

Відновник Zn0 -2e → Zn+2 ― процес окиснення.

Окисник 2H0 +2e → H2-1 ― процес відновлення.

д) Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2↑.

Ca0 + H2+1O → Ca+2(OH)2 + H20↑.

Відновник Ca0 -2e → Ca+2 ― процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20 ― процес відновлення.

 

Вправа 4. Допишіть рівняння реакцій і класифікуйте їх на окисно-відновні й такі, що відбуваються без зміни ступенів окиснення:

а) Na2O + Н2O = 2NaOH; Реакція без зміни ступеня окиснення.

Na2+1O-2 + Н2+1O-22Na+1O-2H+1

б) 2H2O2 = 2H2O + O2; Окисно-відновна реакція.

2H2+1O2-1 = 2H2+1O-2 + O20;

Реакція відбувається зі зміною ступеня окиснення хімічних елементів. 

в) 3Mg + 2H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3H2; Окисно-відновна реакція.

3Mg0 + 2H3+1PO4 = Mg3+2(PO4)2 + 3H20;

Реакція відбувається зі зміною ступеня окиснення хімічних елементів. 

г) 2Fe +3Cl2 = 2FeCl3; Окисно-відновна реакція.

2Fe0 +3Cl20 = 2Fe+3Cl3-1;

Реакція відбувається зі зміною ступеня окиснення хімічних елементів. 

ґ) ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2OРеакція без зміни ступеня окиснення.

Zn+2O-22H+1N+5O3-2 = Zn+2(N+5O3-2)2 + H2+1O-2;

д) Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2. Окисно-відновна реакція.

Ba0 + 2H2+1O = Ba+2(OH)2 + H20.

Реакція відбувається зі зміною ступеня окиснення хімічних елементів. 

 

Вправа 5. Допишіть рівняння реакцій. Знайдіть коефіцієнти методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

а) Al + F2 → ... ;

І спосіб

Al0 + F20 → Al+3F3-1

Відновник Al0 -3e → Al+3 │3│6│2 ― процес окиснення.  

Окисник F20 +2e → 2F-1  │2│ 3 ― процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Алюмінію та Фтору. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 3 і 2. Це число 6, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 3 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Алюмінію і Фтору. Числа 2 і 3 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс елемента Алюмінію у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулою двох сполук Алюмінію (Al, AlF3), а різним є індекс елемента Фтору  ставимо коефіцієнт 3, бо відноситься до двох атомів Фтору, перед формулою фтору:

2Al + 3F2 = 2AlF3

ІІ спосіб

Al0 + F20 → Al+3F3-1

Відновник Al0 -3e → Al+3  х 2 ― процес окиснення. 

Окисник F20 +2e → 2F-1   х 3 ― процес відновлення.

Числа — 2 і 3 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2Al- 6e → 2Al+3

3F20 + 6e → 6F-1  

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2Al0 + 3F20 → 2Al+3 + 6F-1

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: три атоми F-1 вже є у складі AlF3, тому 2 записуємо біля AlF3):

2Al + 3F2 = 2AlF3 

 

б) Fe + HBr → ... ; 

І спосіб

Fe0 + H+1Br → Fe+2Br2 + H20

Відновник Fe0 -2e → Fe+2  2│21 ― процес окиснення

Окисник 2H+1 +2e → H20   │2│ │1 ― процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Феруму та Гідрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 2. Це число 2, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 2 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Феруму і Гідрогену. Числа 1 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс елемента Феруму у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед формулою двох сполук фуруму (Fe, FeBr2), а різним є індекс елемента Гідрогену  ставимо коефіцієнт 1, бо відноситься до двох атомів Гідрогену, перед формулою водню:

Fe + HBr → FeBr2 + H2

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

Fe + 2HBr = FeBr2 + H2

ІІ спосіб

Fe0 + H+1Br → Fe+2Br2 + H20

Відновник Fe0 -2e → Fe+2  x 1 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20   x 1 - процес відновлення.

Додаткові множники дорівнюють 1. 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

Fe0 + 2H+1 → Fe+2 + H20

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

Fe + 2HBr = FeBr2 + H2

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Бром: в обох частинах рівняння записано по 2 атоми. 

 

в) K + H2O → ... ; 

І спосіб

K0 + H+1O → K+1OH + H20

Відновник K0 -1e → K+1   1│2│2 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20 │2│ │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Калію та Гідрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 1 і 2. Це число 2, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 1 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Калію і Гідрогену. Числа 2 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елемент Калію змінив ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми цей елементи у жодній речовині не виявляє такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс елемента Калію у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулою двох сполук Калію (К, КОН). Оскільки елемент Гідроген змінив ступінь окиснення не повністю (в правій частині схеми є речовина КOH, в якій цей елемент має такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині), тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед продуктом реакції воднем:

2K + H2O → 2KOH + H2

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

2K + 2H2O = 2KOH + H2

ІІ спосіб

K0 + H+1O → K+1OH + H20

Відновник K0 -1e → K+1    x 2 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20   x 1 - процес відновлення.

Числа — 2 і 1 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2K- 2e → 2K+1

2H+1 + 2e → H20  

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2K0 + 2H+1 → 2K+1 + H20

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: коефіцієнт 2 стосується лише сполук Калію, тому що частина атомів Гідрогену в йоні Н+ не відновилась, а увійшла до складу калій гідроксиду. Обчислюємо загальну кількість атомів Гідрогену в правій частині рівняння: їх є 4 (2 + 2). Отже, перед формулою води ставимо коефіцієнт 2, бо два атоми Н+1 є вже у складі Н2О):

2K + 2H2O = 2KOH + H2

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Оксиген: в обох частинах рівняння записано по 2 атоми. 

 

г) Mg + HCl → ... ;

І спосіб

Mg0 + H+1Cl → Mg+2Cl2 + H20

Відновник Mg0 -2e → Mg+2   2│2│1 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20     │2│ │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Магнію та Гідрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 2. Це число 2, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 2 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Магнію і Гідрогену. Числа 1 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс елемента Магнію у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед формулою двох сполук Магнію (Mg, MgCl2), а різним є індекс елемента Гідрогену  ставимо коефіцієнт 1, бо відноситься до двох атомів Гідрогену, перед формулою водню:

Mg + HCl  MgCl2 + H2

Добираємо коефіцієнт для решти сполук. Правильно записане рівняння:

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

ІІ спосіб

Mg0 + H+1Cl → Mg+2Cl2 + H20

Відновник Mg0 -2e → Mg+2  x 1 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20    x 1 - процес відновлення.

Додаткові множники дорівнюють 1. 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

Mg0 + 2H+1 → Mg+2 + H20

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Хлор: в обох частинах рівняння записано по 2 атоми.

 

ґ) Zn + H2SO4 → ... ; 

І спосіб

Zn0 + H2+1SO4 → Zn+2SO4 + H20

Відновник Zn0 -2e → Zn+2    2│2│1 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20     │2│ │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Цинку та Гідрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 2. Це число 2, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 2 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Цинку і Гідрогену. Числа 1 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковими є індекси цих елементів у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед формулами всіх сполук:

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

ІІ спосіб

Zn0 + H2+1SO4 → Zn+2SO4 + H20

Відновник Zn0 -2e → Zn+2  x 1 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20   x 1 - процес відновлення.

Додаткові множники дорівнюють 1. 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

Zn0 + 2H+1 → Zn+2 + H20

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: два атоми Н+1 є у складі H2SO4, тому біля Н2SO4 залишається коефіцієнт 1, який зазвичай не пишуть):

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Оксиген: в обох частинах рівняння записано по 4 атоми.

 

д) Na + H2O → ... ; 

І спосіб

Na0 + H+12O → Na+1OH + H20

Відновник Na0 -1e → Na+1   1│2│2 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20     │2│ │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Натрію та Гідрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 1 і 2. Це число 2, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 1 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Натрію і Гідрогену. Числа 2 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елемент Натрій змінив ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми цей елемент у жодній речовині не виявляє такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс цього елемента у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулами двох сполук Натрію (Na, NaOH). Оскільки елемент Гідроген змінив ступінь окиснення не повністю (в правій частині схеми є речовина NaOH, в якій цей елемент має такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині), тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед продуктом реакції воднем:

2Na + H2 2NaOH + H2

Добираємо коефіцієнт для решти сполук. Правильно записане рівняння:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

ІІ спосіб

Na0 + H+12O → Na+1OH + H20

Відновник Na0 -1e → Na+1     x 2 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20       x 1 - процес відновлення.

Числа — 2 і 1 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів::

2Na- 2e → 2Na+1

2H+1 + 2e → H20  

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2Na0 + 2H+1 → 2Na+1 + H20

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: коефіцієнт 2 стосується лише сполук Натрію, тому що частина атомів Гідрогену в йоні Н+1 не відновилась, а увійшла до складу натрій гідроксиду. Обчислюємо загальну кількість атомів Гідрогену в правій частині рівняння: їх є 4 (2 + 2). Отже, перед формулою води ставимо коефіцієнт 2, бо два атоми Н+1 є вже у складі Н2О):

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Оксиген: в обох частинах рівняння записано по 2 атоми.

 

е) CuO + H2 → ... ; 

І спосіб

Cu+2O + H20 → Cu0 + H2+1O

Відновник H20 -2e → 2H+1   │2│2│1 - процес окиснення.  

Окисник Cu+2 +2e → Cu0    │2│  │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Гідрогену та Купруму. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 2. Це число 2, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 2 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Гідрогену і Купруму. Числа 1 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковими є індекси цих елементів у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед формулами всіх сполук:

СuO + H2 = Cu + H2O

ІІ спосіб

Cu2+O + H20 → Cu0 + H2+1O

Відновник H20 -2e → 2H+1  х 1 - процес окиснення. 

Окисник Cu+2 +2e → Cu0   х 1 - процес відновлення.

Додаткові множники дорівнюють 1.

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

H20 + Cu+2 → 2H+1 + Cu0

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: два атоми Н+1 є у складі H2O, тому біля Н2O залишається коефіцієнт 1, який зазвичай не пишуть):

CuO + H2 = Cu + H2O

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Оксиген: в обох частинах рівняння записано по 1 атому.

 

є) P + O2 → ... .

І спосіб

P0 + O20 → P2+5O5-2

Відновник P0 -5e → P+5   │5│20│4 - процес окиснення. 

Окисник O20 +4e → 2O-2  │4│  │5 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Фосфору та Оксигену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 5 і 4. Це число 20, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині,  ділимо почергово на 5 і 4, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Фосфору і Оксигену. Числа 4 і 5 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та різними є індекси цих елементів у формулі вихідної речовини і продукту реакції, ставимо  коефіцієнт 4, бо відноситься до одного атома Фосфору, перед формулою фосфору, а коефіцієнт 5, бо відноситься до двох атомів Оксигену, перед формулою кисню:

4P + 5O2 → P2O5

Добираємо коефіцієнт для фосфор (V) оксиду. Він становить 2. Правильно записане рівняння:

4P + 5O2 = 2P2O5

ІІ спосіб

P0 + O20 → P2+5O5-2

Відновник P0 -5e → P+5     х 4 - процес окиснення. 

Окисник O20 +4e → 2O-2   х 5 - процес відновлення.

Числа — 4 і 5 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

4P- 20e → 4P+5

5O20 +20e → 10O-2  

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

4P0 + 5O20 → 4P+5 + 10O-2

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: два атоми р5+ і п'ять атомів О-2 є у складі P2O5, тому 2 записуємо біля P2O5):

4P + 5O2 = 2P2O5 

 

Вправа 6. Охарактеризуйте процеси, що відбуваються, користуючись схемами. Напишіть рівняння відповідних реакцій. Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

а) S-2 → S+4

І спосіб

H2S + O2 → SO2 + H2O

H2S-2 + O20  S+4O2-2 + H2O-2

Відновник S-2 -6e  S+4    │6│12│2 - процес окиснення.  

Окисник O20 +4e → 2O-2    │4│  │3 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Сульфуру та Оксигену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 6 і 4. Це число 12, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині,  почергово на 6 і 4, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Сульфуру і Оксигену. Числа 2 і 3 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елемент Сульфур змінив ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми цей елемент у жодній речовині не виявляє такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс цього елемента у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулами двох сполук Сульфуру (H2S, SO2). Оскільки елемент Гідроген змінив ступінь окиснення не повністю, ставимо коефіцієнт 3 перед киснем:

2H2S + 3O2 → 2SO2 + H2O

Добираємо коефіцієнт для води. Він становить 2. Правильно записане рівняння:

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

ІІ спосіб

H2S + O2 → SO2 + H2O

H2S-2 + O20 → S+4O2 + H2O-2

Відновник S-2 -6e → S+4    х 2 - процес окиснення. 

Окисник O20 +4e → 2O-2   х 3 - процес відновлення.

Числа — 2 і 3 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2S-2 - 12e → 2S+4

3O20 + 12e → 6O-2 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2S-2 + 3O20 → 2S+4 + 6O-2

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: чотири атоми О-2 вже є у складі SO2, тому 2 записуємо біля H2O, отже, маємо разом 6 атомів О-2: 4 у складі SO2 і 2 у складі Н2О):

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Гідроген: в обох частинах рівняння записано по 4 атоми. 

 

б) Fe0 → Fe+3

І спосіб

Fe + O2 → Fe2O3

Fe0 + O20 → Fe2+3O3-2

Відновник Fe0 -3e → Fe+3   │3│12│4 - процес окиснення.

Окисник O20 +4e → 2O-2    │4│   │3 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Феруму та Оксигену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 3 і 4. Це число 12, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 3 і 4, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Феруму і Оксигену. Числа 4 і 3 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та різними є індекси цих елементів у формулі вихідної речовини і продукту реакції, ставимо коефіцієнт 4, бо відноситься до одного атома Феруму, перед формулою феруму, а коефіцієнт 3, бо відноситься до двох атомів Оксигену, перед формулою кисню:

4Fe + 3O2 → Fe2O3

Добираємо коефіцієнт для ферум (ІІІ) оксиду. Він становить 2. Правильно записане рівняння:

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

ІІ спосіб

Fe + O2 → Fe2O3

Fe0 + O20 → Fe2+3O3-2

Відновник Fe0 -3e → Fe+3   x 4 - процес окиснення. 

Окисник O20 +4e → 2O-2    x 3 - процес відновлення.

Числа — 4 і 3 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

4Fe- 12e → 4Fe+3

3O20 + 12e → 6O-2 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

4Fe0 + 3O20 → 4Fe+3 + 6O-2

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: два атоми Fe+3 і три атоми O2- вже є у складі Fe2O3, тому перед формулою Fe2O3, записуємо коефіцієнт 2):

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

 

в) Ca0 → Ca+2

І спосіб

Сa0 + O2 → CaO

Ca0 + O20 → Ca+2O-2

Відновник Ca0 -2e → Ca+2   │2│4│2 - процес окиснення. 

Окисник O20 +4e → 2O-2    │4│  │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Кальцію та Оксигену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 4. Це число 4, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 2 і 4, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Кальцію і Оксигену. Числа 2 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс елемента Кальцію у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулою двох сполук Кальцію (Са, СаО), а різним є індекс елемента Оксигену  ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, бо відноситься до двох атомів Оксигену, перед формулою кисню:

2Са + O2 = 2СаО

ІІ спосіб

Сa0 + O2 → CaO

Ca0 + O20 → Ca+2O-2

Відновник Ca0 -2e → Ca+2  х 2 - процес окиснення.

Окисник O20 +4e → 2O-2   х 1 - процес відновлення.

Числа — 2 і 1 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2Са- 4e → 2Са+2

O20 + 4e → 2O-2 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2Са0 + O20 → 2Са+2 + 2O-2

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

2Са + O2 = 2СаO

 

г) S+4 → S+6

І спосіб

SO2 + O2 → SO3

S+4O2-2 + O20 → S+6O3-2

Відновник S+4 -2e → S+6    │2│4│2 - процес окиснення. 

Окисник O20 +4e → 2O-2    │4│ │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Сульфуру та Оксигену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 4. Це число 4, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 2 і 4, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Сульфуру і Оксигену. Числа 2 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елемент Сульфур змінив ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми цей елемент у жодній речовині не виявляє такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс цього елемента у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулою двох сполук Сульфуру (SO2, SO3). Оскільки елемент Оксиген змінив ступінь окиснення не повністю, ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед киснем:

2SO2 + O2 = 2SO3

ІІ спосіб

SO2 + O2 → SO3

S+4O2-2 + O20 → S+6O3-2

Відновник S+4 -2e → S+6    x 2 - процес окиснення. 

Окисник O20 +4e → 2O-2    x 1 - процес відновлення.

Числа — 2 і 1 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2S+4 - 4e → 2S+6

O20 + 4e → 2O-2 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2S+4 + O20 → 2S+6 + 2O-2 

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: коефіцієнт 2 стосується лише сполук Сульфуру):

2SO2 + O2 = 2SO3

 

ґ) Al+3 → Al0;

І спосіб

AlCl3 + Na → NaCl + Al

Al+3Cl3-1 + Na0 → Na+1Cl-1 + Al0

Відновник Na0 -1e → Na+1  │1│3│3 - процес окиснення.

Окисник Al+3 +3e → Al0     │3│ │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Натрію та Алюмінію. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 1 і 3. Це число 3, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 1 і 3, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Натрію і Алюмінію. Числа 3 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковими є індекси цих елементів у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 3 перед формулами двох сполук Натрію (Na, NaCl) та коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед формулами двох сполук Алюмінію (AlCl3, Al):

AlCl3 + 3Na = 3NaCl + Al

ІІ спосіб

AlCl3 + Na → NaCl + Al

Al+3Cl3-1 + Na0 → Na+1Cl-1 + Al0

Відновник Na0 -1e → Na+1  x 3 - процес окиснення.

Окисник Al+3 +3e → Al0     x 1 - процес відновлення.

Числа — 3 і 1 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

3Na- 3e → 3Na+1

Al+3 + 3e → Al0 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

3Na0 + Al+3 → 3Na+1 + Al0

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

AlCl3 + 3Na = 3NaCl + Al

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Хлор: в обох частинах рівняння записано по 3 атоми.

 

д) C+2 → C+4.

CO + O2 → CO2

C+2O-2 + O20 → C+4O2-2

Відновник C+2 -2e → C+4    │2│4│2 - процес окиснення. 

Окисник O20 +4e → 2O-2    │4│ │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Карбону та Оксигену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 4. Це число 4, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 2 і 4, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Карбону і Оксигену. Числа 2 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елемент Карбону змінив ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми цей елемент у жодній речовині не виявляє такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс цього елемента у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулою двох сполук Карбону (СO, СO2). Оскільки елемент Оксиген змінив ступінь окиснення не повністю, ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед киснем:

2СO + O2 = 2СO2

ІІ спосіб

SO2 + O2 → SO3

S+4O2-2 + O20 → S+6O3-2

Відновник S+4 -2e → S+6    x 2 - процес окиснення. 

Окисник O20 +4e → 2O-2    x 1 - процес відновлення.

Числа — 2 і 1 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2S+4 - 4e → 2S+6

O20 + 4e → 2O-2 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2S+4 + O20 → 2S+6 + 2O-2

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: коефіцієнт 2 стосується лише сполук Сульфуру):

2SO2 + O2 = 2SO3

 

Вправа 7. Допишіть пропущені продукти реакцій. Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

а) РH3 + O2 → Р2O5 + ... ;

РH3 + O2 → Р2O5 + H2O

Р-3Н3+1 + О20 → Р2+5О5-2 + Н2+1О-2

відновник  2P-3 - 16e → 2P+5    16│16процес окиснення

окисник   O20 + 4e → 2O-2        4│  процес відновлення

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Фосфора та Оксигену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 16 і 4. Це число 16, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 16 і 4, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Фосфору і Оксигену. Числа 1 і 4 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми цей елемент у жодній речовині не виявляє такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та різними є індекси цих елементів у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, бо відноситься до двох атомів Фосфору перед формулою сполуки фосфор (V) оксиду, а коефіцієнт 4, бо відноситься до двох атомів Оксигену, перед киснем:

PH3 + 4O2 → P2O5 + H2O

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

2РН3 + 4О2 = Р2О5 + 3Н2О

ІІ спосіб

РH3 + O2 → Р2O5 + H2O

Р-3Н3+1 + О20 → Р2+5О5-2 + Н2+1О-2

відновник  2P-3 - 16e → 2P+5    х процес окиснення

окисник   O20 + 4e → 2O-2      х 4 процес відновлення

Числа в останньому стовпчику — 1 і 4 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2P-3 -16e → 2P+5

4O20 +16e → 8O-2  

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2P-3 + 4O20 → 2P+5 + 8О-2

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: два атоми Р+5 вже є у складі Р2О5, тому перед формулою Р2О5 ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо. Вісім атомів О-2 - це 5 атомів у складі Р2О5 і 3 атоми в складі Н2О,  тому перед формулою Н2О записуємо коефіцієнт 3):

2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Гідроген: в обох частинах рівняння записано по 6 атомів. 

 

б) Fe + HCl → ... + H2

І спосіб

Fe0 + H+1Cl → Fe+2Cl2 + H20

Відновник Fe0 -2e → Fe+2   2│2│1 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20    │2│ │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Феруму та Гідрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 2. Це число 2, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 2 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Феруму і Гідрогену. Числа 1 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс елемента Феруму у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 1, який зазавичай не пишемо, перед формулою двох сполук Феруму (Fe, FeCl2), а різним є індекс елемента Гідрогену  ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, бо відноситься до двох атомів Гідрогену, перед формулою водню:

Fe + HCl  FeCl2 + H2

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

ІІ спосіб

Fe0 + H+1Cl → Fe+2Cl + H20

Відновник Fe0 -2e → Fe+2     x 1 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20      x 1 - процес відновлення.

Додаткові множники дорівнюють 1. 

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

Fe0 + 2H+1 → Fe+1 + H20

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції.

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Хлор: в обох частинах рівняння записано по 2 атоми. 

 

в) Na + H2O → NaOH + ... ;

І спосіб

Na0 + H+12O → Na+1OH + H20

Відновник Na0 -1e → Na+1   1│2│2 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20     │2│ │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Натрію та Гідрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 1 і 2. Це число 2, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 1 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Натрію і Гідрогену. Числа 2 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елемент Натрій змінив ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс цього елемента у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулою двох сполук Натрію (Na, NaОН). Оскільки елемент Гідроген змінив ступінь окиснення не повністю (в правій частині схеми є речовина NaOH, в якій цей елемент має такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині), тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед продуктом реакції воднем:

2Na + H2O → 2NaOH + H2

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

ІІ спосіб

Na0 + H+12O → Na+1OH + H20

Відновник Na0 -1e → Na+1     x 2 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20       x 1 - процес відновлення.

Числа — 2 і 1 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів::

2Na- 2e → 2Na+1

2H+1 + 2e → H20  

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2Na0 + 2H+1 → 2Na+1 + H20

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: коефіцієнт 2 стосується лише сполук Натрію, тому що частина атомів Гідрогену в йоні Н+ не відновилась, а увійшла до складу натрій гідроксиду. Обчислюємо загальну кількість атомів Гідрогену в правій частині рівняння: їх є 4 (2 + 2). Отже, перед формулою води ставимо коефіцієнт 2, бо два атоми Н+1 є вже у складі Н2О):

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Оксиген: в обох частинах рівняння записано по 2 атоми. 

 

г) HgO → Hg + ... ; 

Hg+2O-2 → Hg0 + O20

Відновник 2O-2 -4e → O20   4│4│1 - процес окиснення.

Окисник Hg+2 +2e → Hg0   │2│ │2 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Оксигену та Меркурію. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 4 і 2. Це число 4, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 4 і 2, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Оксигену і Меркурію. Числа 1 і 2 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елементи змінили ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми ці елементи у жодній речовині не виявляють такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс елемента Меркурія у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2, перед формулою двох сполук Меркурію (HgO, Hg), а різним є індекс елемента Оксигену  ставимо коефіцієнт 1, бо відноситься до двох атомів Оксигену, перед формулою кисню:

2HgO = 2Hg + O2

ІІ спосіб

Hg+2O-2 → Hg0 + O20

Відновник 2O-2 -4e → O20   x 1 - процес окиснення.

Окисник Hg+2 +2e → Hg0   x 2 - процес відновлення.

Числа — 1 і 2 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2O-2 - 4e → O20

2Hg+2 + 4e → 2Hg0  

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2O-2 + 2Hg+2 → O20 + 2Hg0

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

2HgO = 2Hg + O2

 

ґ) SO2 + O2 → ... ; 

І спосіб

S+4O2 + O20 → S+6O3-2

Відновник S+4 -2e → S+6   │2│4│2 - процес окиснення. 

Окисник O20 +4e → 2O-2   │4│  │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Сульфуру та Оксигену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 2 і 4. Це число 4, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередин, ділимо почергово на 2 і 4, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Сульфуру і Оксигену. Числа 2 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елемент Сульфуру змінив ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми цей елемент у жодній речовині не виявляє такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс цього елемента у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулою двох сполук Сульфуру (SO2, SO3). Оскільки елемент Оксиген змінив ступінь окиснення не повністю, ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед киснем:

2SO2 + O2 = 2SO3

ІІ спосіб

S+4O2 + O20 → S+6O3-2

Відновник S+4 -2e → S+6   х 2 - процес окиснення. 

Окисник O20 +4e → 2O-2   х 1 - процес відновлення.

Числа — 2 і 1 — це додаткові множники в схемах відповідних процесів:

2S+4 - 4e → 2S+6

O20 + 4e → O-2  

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

2S+4 + O20 → 2S+6 + 2O-2

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції:

2SO2 + O2 = 2SO3

 

д) Ba + H2O → Ba(OH)2 + ... .

І спосіб

Ba0 + H+12O → Ba+2(OH+1)2 + H20

Відновник Ba0 -2e → Ba+2    1│1│1 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20     │1│ │1 - процес відновлення.

Проводимо вертикальну риску й виписуємо за нею число електронів, що віддали й приєднали атоми Барію та Гідрогену. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел 1 і 1. Це число 1, яке записуємо за другою вертикальною рискою посередині, ділимо почергово на 1 і 1, записуємо результат за третьою рискою в рядках, які стосуються елементів Барію і Гідрогену. Числа 1 і 1 є шуканими коефіцієнтами. Оскільки елемент Барій змінив ступінь окиснення повністю (в правій частині схеми цей елемент у жодній речовині не виявляє такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині) та однаковим є індекс елемента Барію у формулі вихідної речовини і продукту реакції, тому ставимо коефіцієнт 1, який зазвичай не пишемо, перед формулою двох сполук Барію (Вa, Вa(ОН)2). Оскільки елемент Гідроген змінив ступінь окиснення не повністю (в правій частині схеми є речовина Ва(OH)2, в якій цей елемент має такий самий ступінь окиснення, як у вихідній речовині), тому ставимо коефіцієнт 1 перед продуктом реакції воднем:

Вa + H2O → Вa(OH)2 + H2

Добираємо коефіцієнти для решти сполук. Правильно записане рівняння:

Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2

ІІ спосіб

Ba0 + H+12O → Ba+2(OH)2 + H20

Відновник Ba0 -2e → Ba+2     x 1 - процес окиснення.

Окисник 2H+1 +2e → H20      x 1 - процес відновлення.

Додаткові множники дорівнюють 1.

Додамо почленно ці рівняння, одержимо сумарну схему:

Ba0 + 2H+1 → Ba+1 + H20

Ці коефіцієнти переносимо у рівняння реакції (зверніть увагу: частина атомів Гідрогену в йоні Н+ не відновилась, а увійшла до складу натрій гідроксиду. Обчислюємо загальну кількість атомів Гідрогену в правій частині рівняння: їх є 4 (2 + 2). Отже, перед формулою води ставимо коефіцієнт 2, бо два атоми Н+1 є вже у складі Н2О):

Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2

Перевіряємо, чи зрівнялося число атомів елементів, яких не було в схемах окиснення та відновлення. У нашому випадку це Оксиген: в обох частинах рівняння записано по 2 атоми. 

 

Вправа 8. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою Zn → ZnO → Zn(NO3)2 → Zn(OH)2 → ZnO → Zn. Укажіть тип кожної реакції, виокремте серед них окисно-відновні

2Zn + O2 = 2ZnO ― реакція сполучення, окисно-відновна.

ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2+ H2O ― реакція обміну.

Zn(NO3)2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaNO3 ― реакція обміну.

Zn(OH)2 = ZnO + H2O ― реакція розкладу.

ZnO + C = Zn + CO (t>10000C) ― реакція заміщення, окисно-відновна.

Обчисліть масу цинк нітрату, якщо в реакцію вступив цинк масою 19,5 г.

Відомо: m(Zn)=19,5 г

Знайти: m(Zn(NO3)2)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Записуємо рівняння реакції:

  19,5 г               х г         

    Zn + 2HNO3= Zn(NO3)2 + H2 

   65 г               189 г         

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинку Zn з утворенням 1 моль цинк нітрату Zn(NO3)2. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65M(Zn)=65 г/моль. Маса 1 моль=65 г

Mr(Zn(NO3)2)=Ar(Zn)+2Ar(N)+6Ar(O)=65+214+6•16=189,  

M(Zn(NO3)2)=180 г/моль. Маса 1 моль=189 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

2. За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк нітрату.

19,5 г / 65 г = х г / 189 г, звідси за властивістю пропорції маємо:

х г • 65 г = 189 г • 19,5 г, тому

х=m(Zn(NO3)2)= 189 г • 19,5 г : 65 г=56,7 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини цинку масою 19,5 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65M(Zn)=65 г/моль.

v(Zn)=m(Zn) : M(Zn)=19,5 г : 65 г/моль=0,3 моль

2. Записуємо рівняння реакції: Zn+2HNO3=Zn(NO3)2+H2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль цинку Zn з утворенням 1 моль цинк нітрату Zn(NO3)2кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,3 моль цинку, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини цинк нітрату, тому 

v(Zn(NO3)2)=v(Zn)=0,03 моль

3. Обчислюємо масу цинк нітрату кількістю речовини 0,03 моль за формулою m=v•M, де

М=Мr г/моль.

Mr(Zn(NO3)2)=Ar(Zn)+2Ar(N)+6Ar(O)=65+214+6•16=189,  

M(Zn(NO3)2)=180 г/моль

m(Zn(NO3)2)=v(Zn(NO3)2)•M(Zn(NO3)2)=0,3 моль•189 г/моль=56,7 г

Відповідь: m(Zn(NO3)2)=56,7 г

Інші завдання дивись тут...