Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Поясніть, як ви розумієте поняття «швидкість хімічної реакції». Це зміна концентрації реагента або продукту реакції за одиницю часу в одиниці об'єму.

 

Вправа 2. Наведіть приклади реакцій, що відбуваються з різною швидкістю за певний проміжок часу.

Тривалі процеси: ржавіння заліза, окиснення міді, утворення гірських порід і їх руйнування:

Короткочасні процеси: горіння свічки, дров.

Миттєві процеси: хімічні реакції, які проводимо в хімічній лабораторії.

 

Вправа 3. Назвіть чинники, які впливають на швидкість хімічної реакції.

1) природа речовин, що реагують;

2) концентрація реагентів;

3) площа поверхні контакту реагентів;

4) температура;

5) наявність каталізатора.

 

Вправа 4. Позначте два чинники, що вплинуть на швидкість хімічної реакції,поданої схемою KClO3 → KCl + O2↑.

А температура

В каталізатор

Б тиск

Г площа поверхні контакту реагентів

Відповідь: А, В

 

 

Вправа 5. Укажіть, між якими речовинами швидкість хімічної реакції залежить від тиску.

А взаємодія міді з киснем

Б взаємодія розчинів сульфатної кислоти й барій гідроксиду

В взаємодія кальцій карбонату з хлоридною кислотою

Г взаємодія водню з азотом

Відповідь: Г.

Реагенти водень і азот є газами, тому швидкість реакції залежить від тиску.

 

Вправа 6. Укажіть, у якій з пробірок (І чи ІІ) і чому реакція відбуватиметься швидше, якщо до однакових порцій натрій сульфіту долити по 2 мл хлоридної кислоти, розведеної так: І — 1 : 4; ІІ — 1 : 8.

А у І, бо концентрація кислоти менша

Б у ІІ, бо концентрація кислоти більша

В у І, бо концентрація кислоти більша

Г у ІІ, бо концентрація кислоти менша

Відповідь: В.

 

Вправа 7. Укажіть, у якій з пробірок (І чи ІІ), що містять однакові порції порошків цинку й заліза, до яких долито розчин сульфатної кислоти однакової концентрації об’ємом по 2 мл, реакція відбуватиметься повільніше й чому.

А у ІІ, бо залізо менш активне, ніж цинк

Б у ІІ, бо залізо активніше за цинк

В у І, бо цинк активніший за залізо

Г у І, бо залізо активніше за цинк

Відповідь: В.

Інші завдання дивись тут...