Інші завдання дивись тут...

І варіант

Завдання 1. У двох пробірках під шифрами містяться хлоридна кислота й розчин натрій гідроксиду. Визначте експериментально кожну з цих речовин.

Хід роботи І пробірка ІІ пробірка

додали

1-2 краплі 

лакмусу

синій

колір

червоний

колір

Висновок

 

луг

NaOH

кислота

HCl

Зробіть висновки. Йони Гідрогену Н+ та гідроксид-аніони ОН- в розчинах електролітів виявляють за допомогою індикаторів.

 

Завдання 2. Доведіть, що в розчині натрій броміду є аніон Брому Br

Напишіть рівняння реакції в молекулярній і йонній формах.

NaBr + AgNO3 = NaNO3 + AgBr

Na+ + Br- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgBr

Ag+ + Br- = AgBr

Зробіть висновок. Реактивом на аніон Брому Br- є катіони Арґентуму Ag+, що входять до складу солі AgNO3. У результаті реакції утворюється блідо-жовтий осад аргентум (I) броміду.

 

Завдання 3. Проведіть якісну реакцію на карбонат-іон. Напишіть рівняння реакції в молекулярній і йонній формах.

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2

2Na+ + CO32- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42-+ H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

Зробіть висновок. Реактивом на карбонат-іон СО32- є катіони Гідрогену H+, що входять до складу сильних кислот, наприклад, сульфатної. У результаті реакції виділяється вуглекислий газ

 

ІІ варіант

Завдання 1. У трьох пробірках під шифрами містяться розчини нітратної, сульфатної кислот і калій гідроксиду. Визначте експериментально кожну з цих речовин. Де можливо, напишіть рівняння реакції в молекулярній і йонній формах.

Вміст пробірок розділяємо на дві порції.

Хід роботи

І

пробірка

ІІ

пробірка

ІІІ

пробірка

ПОРЦІЯ 1:

додали

1-2 краплі

лакмусу

червоний

колір

червоний

колір

синій

колір

ПОРЦІЯ 2:

додали

розчину

барій 

нітрату

 

 

 

без змін

випадає білий осад, що не роз-

чиняється у нітратній кислоті.

H2SO4+Ba(NO3)2=2HNO3+BaSO4

2H+ + SO42- + Ba2+ + 2NO3-=

=2H+ + 2NO3- + BaSO4

Ba2++SO42-=BaSO4

-
Висновок

нітратна

кислота

сульфатна 

кислота 

луг

калій гідроксид

Зробіть висновки. Гідроксид-аніони ОН- в розчинах електролітів виявляють за допомогою індикаторів.  Реактивом на сульфат-аніон SО42- є катіони Барію Ba2+, що входять до складу cолей Барію. Методом виключення робимо висновок, що в іншій пробірці є нітратна кислота.

 

Завдання 2. Виявіть за допомогою якісних реакцій, у якій із пробірок наявні розчини калій хлориду й калій броміду. Напишіть рівняння реакцій у молекулярній і йонній формах.

Хід роботи І пробірка ІІ пробірка

Додали

кілька

крапель

розчину

аргентум (I)

нітрату

 

 

 

випав білий сирнистий

осад, що не розчиняється

у  нітратній кислоті.

KCl+AgNO3=KNO3+AgCl

K+ + Cl- + Ag+ + NO3-=

=K+ + NO3- + AgCl

Ag++ ClAgCl

випав блідо-жовтий

осад, що не розчиняється

у нітратній кислоті.

KBr+AgNO3=KNO3+AgBr

K+ + Br- + Ag+ + NO3-=

=K+ + NO3- + AgBr

Ag++ BrAgBr

Висновок калій хлорид калій бромід

Зробіть висновок. Реактивом на хлорид-іон Cl- і бромід-іон Brє катіон Аргентуму Ag+, що входять до складу солі AgNO3. У результаті реакції утворюються осади певної структури і кольору.

 

Завдання 3. У пробірках є розчини натрій карбонату й натрій ортофосфату. Виявіть за допомогою якісних реакцій, у якій із пробірок міститься кожна з цих речовин. 

Вміст пробірок розділяємо на дві порції.

Хід роботи

 

Спостереження.

Рівняння реакцій у молекулярній і

йонній формах.

Висновок

ПОРЦІЯ 1:

додали

розчину

хлоридної

кислоти 

Виділяється вуглекислий газ СО2

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O + CO2

2Na++CO32-+2H++2Cl-=2Na++2Cl-+H2O+CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

натрій

карбонат

ПОРЦІЯ 2:

додали

розчину

аргентум (I)

нітрату 

випадає жовтий осад Ag3PO4.

Na3PO4+3AgNO3=3NaNO3+Ag3PO4

3Na+ +PO43- + 3Ag+ + 3NO3-=

=3Na+ + 3NO3- + Ag3PO4

3Ag++ PO43- AgCl

натрій

ортофосфат

Зробіть висновок. Реактивом на карбонат-аніон СО32- є катіони Гідрогену H+, що входять до складу сильних кислот. Реактивом на бромід-аніон Br- є катіони Арґентуму Ag+, що входять до складу солі AgNO3

ІІІ варіант

Завдання 1. У трьох пробірках без написів містяться хлоридна кислота, розчини натрій хлориду й барій гідроксиду. Визначте експериментально кожну з цих речовин.

Хід роботи І пробірка ІІ пробірка ІІІ пробірка

Додали

1-2 краплі

лакмусу

червоний

колір

без змін

синій

колір

Висновок

хлоридна 

кислота

сіль 

натрій хлориду

луг

барій гідроксид

Зробіть висновки. Йони Гідрогену Н+ та гідроксид-аніони ОН- в розчинах електролітів виявляють за допомогою індикаторів.

 

Завдання 2. Виявіть за допомогою якісних реакцій, у якій із пробірок містяться розчини натрій хлориду, натрій броміду й натрій йодиду. Напишіть рівняння реакцій у молекулярній і йонній формах.

Хід роботи І пробірка ІІ пробірка ІІІ пробірка

додали

розчину

аргентум

(I)

нітрату

 

 

випав білий сирнистий

осад, що не розчиняється

у нітратній кислоті.

NaCl+AgNO3=NaNO3+AgCl

Na+ Cl-+ Ag+ NO3-=

=K+ NO3-+ AgCl

Ag++ ClAgCl

випав блідо-жовтий осад.

NaBr+AgNO3=NaNO3+AgBr

Na+ + Br- + Ag+ + NO3-=

=Na+ + NO3- + AgBr

Ag++ BrAgBr

 

 

випав жовтий осад.

NaI+AgNO3=NaNO3+AgI

Na+ + I- + Ag+ + NO3-=

=Na+ + NO3- + AgI

Ag++ IAgI

 

 

 Висновок  натрій хлорид  натрій бромід  натрій йодид

Зробіть висновки. Реактивом на хлорид-, бромід-, йодид-іони є катіон Арґентуму Ag+, що входить до складу солі арґентум (І) нітрату. У результаті цих реакцій утворюються осади певної структури і кольору.

 

Завдання 3. У пробірках містяться розчини калій карбонату, магній сульфату й ортофосфатної кислоти. Виявіть за допомогою якісних реакцій, у якій із пробірок наявна кожна з цих речовин.

Вміст пробірок розділяємо на дві порції.

Хід роботи

І

пробірка

ІІ

пробірка

ІІІ

пробірка

ПОРЦІЯ 1:

додали

1-2 краплі

лакмусу

без змін без змін

червоний

колір

ПОРЦІЯ 2:

додали

розчину

хлоридної

кислоти

Виділяється вуглекислий газ.

K2CO3+2HCl=2KCl+H2O+CO2

2K++CO32-+2H++2Cl-=

= 2K++2Cl-+H2O+CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

без змін -
Висновок калій карбонат

магній

сульфат

ортофосфатна

кислота

Зробіть висновок. Йони Гідрогену Н+ в розчинах електролітів виявляють за допомогою індикаторів.  Реактивом на карбонат-аніон СО32- є катіони Гідрогену H+, що входять до складу сильних кислот, наприклад, хлоридної. Методом виключення робимо висновок, що в іншій пробірці магній сульфат.

Інші завдання дивись тут...