Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Поясніть, як класифікують органічні речовини за їх походженням. На природні, що існують у природі або їх добуто з природних речовин, і синтетичні, що виготовленІ синтетичним шляхом за допомогою хімічних перетворень з інших органічних чи неорганічних речовин. 

 

Вправа 2. Наведіть приклади:

а) органічних речовин природного походження;

Нафта, торф, кам’яне вугілля, природний газ, тобто корисні копалини органічної природи, продукти рослинного походження (наприклад, деревина, цукор, крохмаль, олії, природний каучук, волокна бавовни, льону), продукти тваринного походження (наприклад, амінокислоти, білки, жири, волокна вовни). 

б) синтетичних органічних речовин.

Пластмаси, синтетичні каучуки та волокна, будівельні матеріали й суміші, лаки, фарби, мастила, барвники, лікарські препарати, косметичні й гігієнічні, мийні засоби, гума, вибухові речовини, засоби боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин і домашніх тварин, корм для тварин, маргарин, барвники, запашні й смакові речовини тощо.

 

Вправа 3. Обґрунтуйте застосування:

а) органічних речовин природного походження;

Органічні речовини природного походження - це продукти природніх джерел добування. Ці речовини існують в природі в готовому вигляді або як продукт перероблення природних ресурсів. Вони є джерелом сировини для хімії органічного синтезу, їх резерви вичерпуються.

б) синтетичних органічних речовин.

Синтетичні органічні речовини - це продукти галузі хімічної промисловості, що виробляє такі речовини, які мають заздалегідь задані властивості і яких немає в природі, але без яких важко уявити життя й добробут людини. До того ж, вони значно дешевші порівняно з добутими з природної сировини і мають широкий спектр застосування.

 

Вправа 4. Назвіть речовини, що належать до стійких органічних забруднювачів:

а) повітря;

Хлоровмісні сполуки, фреони (галогеновмісні сполуки).

б) водойм;

Нафта і нафтопродукти, миючі засоби, пестициди, гербіциди, поліетилен. 

в) ґрунтів.

Пестициди, гербіциди, фосфати, поліетилен.

 

Вправа 5. Обґрунтуйте, чому аерозолі належать до стійких органічних забруднювачів. Стійкі органічні забруднювачі довго зберігаються, не розкладаються у природних умовах, а потрапляючи в довкілля здатні мігрувати через ґрунтові води, земну кору та атмосферу повітря, порушують природні процеси колообігу речовин. Фреони (галогеновмісні речовини), що містяться в аерозольних упаковках, можуть зберігатися в атмосфері до 80 років. Їхні молекули на сонці розпадаються, вивільняючи атомарний Хлор, один атом якого може розкласти 10 000 молекул озону. Це руйнує озоновий шар планети. Разом з аерозолями дрібні частинки пилу спричиняють непрозорість атмосфери. Це може стати причиною зниження температури земної поверхні.

 

Вправа 6. Перемалюйте кросворд у зошит і розв’яжіть його. Заповніть вертикальні стовпці, і в горизонтальному виділеному рядку прочитаєте назву класу органічних речовин. ВУГЛЕВОДИ

1. Одна з функцій вуглеводів. Будівельна

2. Руйнування білка за підвищення температури. Денатурація

3. Одна з функцій білка. Енергетична

4. Високомолекулярні речовини, без яких неможливе життя. Білки

5. Тверда волокниста речовина. Целюлоза

6. Продукт горіння органічних речовин. Вода

7. Представник моносахаридів. Глюкоза

8. Зв’язок між залишками амінокислот. Пептидний

9. Інша назва вуглеводів. Сахариди

Інші завдання дивись тут...