Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

1. Схарактеризуйте хімічні властивості основних класів неорганічних сполук. Основні класи сполук: ОКСИДИ, КИСЛОТИ, ОСНОВИ, СОЛІ.

Хімічні властивості ОКСИДІВ (основні, кислотні, амфотерні):

Основних оксидів:

1. Основні оксиди + вода -> луг

2. Основні оксиди + кислота -> сіль + вода

3. Основні оксиди + кислотні оксиди -> сіль

Кислотних оксидів:

1. Кислотні оксиди + вода -> кислота

2. Кислотні оксиди + основа -> сіль + вода

3. Кислотні оксиди + основні оксиди -> сіль

Амфотерних оксидів:

1. Амфотерні оксиди + луг -> сіль + вода

2. Амфотерні оксиди + кислота -> сіль + вода

3. Термічний розклад амфотерних оксидів -> оксид металічного елемента + вода

Хімічні властивості  КИСЛОТ:

1. Змінює колір індикатора, наприклад, лакмус, метилоранж стають червоними)

2. Кислота + метал (розміщений у ряді активності металів до водню Н2) = сіль + водень. ! Крім HNO3, конц. H2SO4.

3. Кислота + основний оксид = сіль + вода

4. Кислота + амфотерний оксид = сіль + вода

5. Кислота + основа = сіль і вода (реакція нейтралізації)

6. Кислота + сіль (слабкішої чи леткої кислоти)= інша сіль + інша кислота. Один з продуктів реакції має випадати в осад чи бути леткою речовиною.

Хімічні властивості  ОСНОВ (розчинні у воді - луги, нерозчинні у воді):

Лугів:

1. Змінює колір індикатора, наприклад, лакмус стає синім, метилоранж - жовтим, фенолфталеїн - малиновим).

2. Луг + кислота = сіль і вода (реакція нейтралізації)

3. Луг + кислотний оксид = сіль + вода

4. Луг + амфотерний оксид = сіль + вода

5. Луг + сіль = нерозчинна основа + інша сіль

Нерозчинних основ:

1. Нерозчинна основа + кислота = сіль + вода (реакція нейтралізаії)

2. Термічний розклад нерозчинних основ = оксид металічного елемента + вода

Хімічні властивості  СОЛЕЙ:

1. Сіль + метал (розміщений у ряді активності металів лівіше від металу, що є у складі солі) = сіль + новий метал

2. Сіль + луг = нерозчинна основа + інша сіль

3. Сіль (слабкішої чи леткої кислоти) + кислота = нова сіль + нова кислота. Один з продуктів реакції має випадати в осад чи бути леткою речовиною.

4. Сіль + сіль = нова сіль + нова сіль. Один з продуктів реакції має випадати в осад.

5. Термічний розклад солей (нітратів, карбонатів, силікатів) = дві чи більше речовин простішого складу.

 

Застосовуємо

Вправа 15. Є речовини: алюміній гідроксид, магній оксид, фосфор (V) оксид, арґентум (І) нітрат, вуглець, залізо, купрум (ІІ) сульфат, ртуть, розбавлена сульфатна кислота. Які з них будуть взаємодіяти з натрій гідроксидом, а які — з хлоридною кислотою? Складіть відповідні рівняння реакцій.

Реакії взаємодії з NaOH.

Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O

P2O5 + 6NaOH = 2Na3PO4 + 3H2O

CuSO4 +2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

Реакії взаємодії з HCl.

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

 

Вправа 16. Складіть рівняння реакцій за схемою перетворень, зазначте типи реакцій.

Мідь->купрум (ІІ) хлорид->купрум (ІІ) гідроксид->купрум (ІІ) оксид

                                                                                         

купрум (ІІ) нітрат               < -                купрум (ІІ) сульфат

1. Cu + Cl2 =CuCl2

2. CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl

3. Cu(OH)2= CuO + H2O

4. CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

5. CuSO4 + Ba(NO3)2 = Cu(NO3)2 + BaSO4

Cu(NO3)2 -> CuCl2 - реакція не відбувається, бо продукти реакції розчинні. Стрілка має йти до міді.

6. Cu(NO3)2 + Fe = Fe(NO3)2 + Cu

Тип реакцій: 1. Сполучення. 2, 4, 5. Обміну. 3. Розкладу. 6. Зміщення.

 

Вправа 17. Використовуючи схеми 4–9, подані на початку параграфа, установіть відповідність між літерою та сполукою.

       +W       + X           +Y              + Z

Р2O5 -> Н3РО4 -> Na3РО4 -> Са3(РО4)2 -> СаSО4

Літера  Сполука

1 W

2 X

3 Y

4 Z

 

А H2O

Б Na2SO4

В CaCO3

Г Н2SO4

Д CaCl2

Е NaOH

1. P2O5 + 3H2O=2H3PO4

2. H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

3. 2Na3PO4 + 3CaCO3 = Ca3(PO4)2 + 3Na2CO3

   2Na3PO4 + 3CaCl2 = Ca3(PO4)2 + 6NaCl

4. Ca3(PO4)2 + 3Na2SO4 = 3CaSO4 + 2Na3PO4

   Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 = 3CaSO4 + 2H3PO4

Інші завдання дивись тут...

  • Вова
    Добре
    13 вересня 2017 14:08